02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:24

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,400

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ - ดานัง...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แหลมซอนทร้า
ประวัติศาสตร์
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • ตลาดเมืองฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2    คน 15,900.-
เดินทาง   3    คน 13,900.-
เดินทาง  4 - 5  คน 12,900.-
เดินทาง  6 - 7   คน 11,900.-
เดินทาง  8 - 9   คน 9,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ดานัง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
07:30  คณะพร้อมที่สนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวก

09:50  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ PG 936

11:30 ถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารกลาวัน

ช่วงบ่าย      
นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฮอยอัน ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101  ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ช้อบสินค้าพื้นเมือง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ชม ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะความงดงาม และเก่ารวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ที่โดดเด่นที่สุดภายในศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมแห่งนี้ คือโรงละครหลังเล็กที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ตั้งแต่การจับปลา การเกี่ยวข้าว ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ตั้งอยู่ที่ถนนสายตรันฝู ภายในบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่หลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ ถ้วย ขาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ

ชม สะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น 

ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุ คนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน 

ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้าฯลฯ 
อาหาร มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An 4* Deluxe
วันที่ 2
ดานัง - บานาฮิลล์ - ดานัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บานาฮิลล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนุก Fantasy Park

ช่วงบ่าย
หลังสนุกสนานกับสวนสนุกแล้ว นั่งกระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เดินทางสู่หุบเขา BA NA HILL เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้า ระยะทาง 6 กิโลเมตร บนความสูง 5,801 เมตร กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สวยงาม 

บานาฮิลล์ อยู่ห่างจาก เมืองดานัง ประมาณ 40 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองดานัง มักจะต้องแวะมาเที่ยวที่บานาฮิลล์ด้วยเสมอ บานาฮิลล์เป็นเมืองตากอากาศแห่งสำคัญของเวียดนามตอนกลางมากว่าร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

สนุกสนานกับสวนสนุก Fantasy Park ที่มีเกมส์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้ใหญ่ใจเด็กให้เลือกสนุกกัน จากสวนสนุกยังมีกระเช้าไฟฟ้าอีกช่วงซึ่งห้องโดยสารจะเล็กกว่าในช่วงแรก เพื่อต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ เช่นสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour โรงไวน์ Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูงถึง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล รวมทั้งโรงแรมบนยอดเขาที่คุณสามารถพักค้างคืน ชมทิวทัศน์จากจุดที่เห็นเมืองดานังได้ทั้งเมือง รวมถึงเวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ของทะเลจีนใต้อีกด้วย

ให้ทุกท่านได้สนุกสนานจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเวลาประมาณ 16.00 -17.00  นำเดินทางกลับยังดานัง
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Vanda Hotel 4* Deluxe
วันที่ 3
ดานังซิตี้ทัวร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมความสวยงามที่ภูเขาหินอ่อน  ชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม
สะพานมังกร 

ช่วงบ่าย
นำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อที่วัดลิ่งอึ้ง  Linh-Ung   แหลมซอนทร้า อิสระซื้อของฝาก ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินโหลดสัมาระ

17:30  เหินฟ้าจากสนามบินดานัง ด้วยสายการบินแอเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 636

19:15  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
เมืองดานัง เมืองที่เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเวียดนามตอนกลาง โดยมีแม่น้ำหานไหลผ่านกลางเมือง จึงกลายเป็นหนึ่งของศูนย์กลางทางการค้า การคมนาคมและการท่อง เมืองดานังจึงมีความสะดวกสบาย ชายหาดแม่น้ำและภูเขาพร้อมที่พัก ไว้บริการอย่างครบครัน

ชม Marble Mountain อยู่ห่างจากใจกลางดานังไป 15-20 นาที ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นทางผ่านไปยังฮอยอันภูเขาหินอ่อนของดานัง น่าจะเกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ อิสระซื้อสินค้าหินอ่อนแกะสลักตามอัธยาศัย

ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานกว่า 300 ปี หินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากภูเขาที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน ปัจจุบันได้เหลือน้อยลง จึงต้องนำหินอ่อนจากที่อื่นมาทดแทน แต่ก็ยังต้องใช้ช่างแกะสลักของหมู่บ้านนี้อยู่

ชม พิพิธภัณฑ์ชาวจาม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี (ค.ศ. ๑๙๑๕) โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดงมี 
๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น

ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับ สะพานมังกร  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดอลังการ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง เป็นรูปมังกรขนาดใหญ่สีทองเลื้อยตามแนวยาวของสะพานในตอนกลางคืน จะมีโชว์มังกรพ่นน้ำและไฟ พร้อมเปิดไฟสลับสีสวยงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางยังแหลมซอนทร้า (Son Tra Peninsula) เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธุ์ 

ชมวัดเจ้าแม่กวนอิม (Lady Buddha) หลายท่านคงเบื่อกับการที่ต้องไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแนวศาสนา แต่ถ้าไปเที่ยวดานังแล้ว บอกเลยว่าต้องไปดูเจ้าแม่กวนอิมของที่นี่จริงๆ ภายในวัดแห่งนี้มีความสวยงามมาก ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ ด้านหน้านักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทะเล ส่วนด้านหลังเป็นภูเขาสูงให้บรรยากาศร่มรื่นเป็นที่สุด

อิสระซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาด Cho Han จนถึงเวลานัดหมายนำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภระ
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร
 
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก ระดับ 4*  2คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถเดินทางตลอดรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พูดภาษาไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ ขวด
ราคาไม่รวม
 • ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ดานัง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,900
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,350
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com