02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:06

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿14,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • เครซี่เฮ้าส์
 • ทดสอบลอดอุโมงค์ที่กู๋จี 
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
เยี่ยมชม
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • น้ำตกดาทันลา
 • ทะเลทรายแดง
 • ทะเลทรายขาว 
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเบนถัน
 • ตลาดสดดาลัด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง
ราคา / คน 
เดินทาง   2   คน 23,500.-
เดินทาง    3   คน 19,600.--
เดินทาง   4 - 5  คน 18,600.-
เดินทาง   6 -7   คน 15,800.-
เดินทาง   8 - 9  คน 14,5800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - อุโมงค์กู๋จี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ... โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ

00:00  ออกเดินทางสู่ กรุงโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่...

00:00  ถึงสนามบินTan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และห้องบัญชาการใต้ดิน

ช่วงบ่าย   
ชมอุโมงค์กู๋จี
เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมถึงกันในอำเภอกู๋จี ในไซ่ง่อน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อุโมงค์กู๋จีเป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้งระหว่างสงครามเวียดนาม และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง เมื่อครั้งการรุกเทศกาลตรุษญวนในปี (ค.ศ. 1968)

อุโมงค์ดังกล่าวถูกใช้โดยกองโจรเวียดกงเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการปะทะ เช่นเดียวกับเป็นเส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล สถานที่เก็บอาหารและอาวุธและที่พักอาศัยของนักสู้กองโจรจำนวนมาก ระบบอุโมงค์ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียดกงในการต่อสู้กับทหารสหรัฐ จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

ปัจจุบันมีการเปิดสมรภูมิเลือดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปยังจุดสำคัญและสามารถมุดลงไปถึงชั้นสามของอุโมงค์ เส้นทางคดเคี้ยวและมืดมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้สว่างขึ้น ส่วนบริเวณโดยรอบของอุโมงค์แห่งนี้ ยังคงเหลือซากแห่งสงคราม อาทิ รถถัง เครื่องบิน วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่

เดินทางกลับยังกรุงโฮจิมินห์ อิสระช้อป ชิมที่ ตลาดเบนถั่น ตามอัธยษศัย
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
บนเรือล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน 
ที่พัก Eden Star Hotel  ที่พัก 4* Deluxe  or Similar
วันที่ 2
โฮจิมินห์ซิตี้ทัวร์ - ดาลัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโฮจิมินห์ เช่น โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม พิพิธภัณฑ์สงคราม

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่ ดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง เมืองดาลัดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
พิพิธภัณฑ์สงคราม
สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงครามไว้มากมาย

ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส

ชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนคร เวียดนาม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออก

ช่วงบ่าย
ระหว่างการเดินทางสู่เมืองดาลัด ทุกท่าจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Ngoc Lan Hotel  ที่พัก 4* Deluxe  or Similar
วันที่ 3
ดาลัด - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว -  เครซี่เอาส์ - เจดีย์มังกร -  สถานีรถไฟดาลัด - ตลาดดาลัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองดาลัด เช่น วัดตรัคลาม  วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋  สวนดอกไม้เมืองหนาว 

ช่วงบ่าย      
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น เครซี่เอาส์  เจดีย์มังกร  สถานีรถไฟดาลัด  ตลาดดาลัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
นำท่านนมัสการพระพุทธรูปที่วัดตรัคลาม (Truc Lam Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา ท่านสามารถ มองเห็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ เรียกว่าทะเลสาบพาราไดซ์อิสระถ่ายภาพความประทับใจ เมื่ออิ่มตา อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว 

นำท่าน กลับลงมาขึ้นรถโดยการ นั่งเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบ และขุนเขาจากกระเช้าสู่ด้านล่าง และทุกท่านยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดทั้งหมดอีกด้วย

ชม วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายในจะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลาย องค์ พระโอรส พระธิดา ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่น ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา

ช่วงบ่าย
หุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขาซึ่งมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลุมด้วยไม้สน  ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวเวียดนามที่พากันมาปิกนิก ชมทะเลสาบและสวนดอกไม้  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หนุ่มสาวชาวเวียดนามชื่นชอบสถานที่แห่งนี้นอกเหนือไปจากสวนสนุกแล้ว ยังมีชุดคาวบอย ให้เช่า ขี่ม้า และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

ชมเครซี่เฮ้าส์ (Creazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสแล้วได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านรูปทรงแปลกๆ อาทิ ทรงโพรงต้นไม้ ทรงหน้าคนฯลฯ อยู่บนเนินเขาที่สามารถชมวิวเมืองตากกาอกาศดาลัดได้

เจดีย์มังกร  เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูง 37 เมตร ส่วนผนังด้านบนภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว ยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้

สถานีรถไฟดาลัด ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจอยู่ที่รถไฟเครื่องจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ที่ยังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเครื่องจักรโดยนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์นั่งรถไฟเครื่องจักรไอน้ำผ่านพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat  

ตลาดดาลัด   นักท่องเที่ยวจะได้พบกับบรรยากาศความเป็นเวียดนามพร้อมเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีวางขายอยู่หลากหลาย เช่นไวน์ ดอกไม้ งานหัตถกรรม เครื่องสำอาง รวมถึงของทานเล่นขนมต่างๆ และความหลากหลายของผลไม้ที่มีให้ท่านได้เลือกชิม
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร 
ที่พัก  Ngoc Lan Hotel  ที่พัก 4* Deluxe  or Similar
วันที่ 4
ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารนำเดินทางสู่เมืองมุยเน่ ด้วยระยะทางประมาณ 5 กม. หยุดพักแวะชมความงามของน้ำตกดาตันลา 

ช่วงบ่าย      
เดินทางต่อยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหว่างการเดินทาง ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางช่วงจะเป็นไร่กาแฟ ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงามและมีหลายชั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

พร้อมสนุกสนานกับการนั่งรถรางสู่น้ำตกดัานล่างหุบเขา นั่งคันละ 2 คนขับกันเอง

ช่วงบ่าย   
เมื่อเดินทางถึงเมืองฟานเทียต สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต ฮาร์เบอร์ Phan Thiet Harbor อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ไม่แพ้ที่อื่นๆ โดยเรือนั้นตั้งอยู่บริเวณอยู่ที่ปากแม่น้ำคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนำหลายร้อยลำ นับว่าเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของเหล่าช่างภาพที่ต้อง การเก็บภาพอันงดงามเหล่าเรือประมงที่มีมากมายสุดลูกหูลูกตา

เข้าเช็คอินที่พัก  เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะอร่อยกับอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก The Cliff Hotel โรงแรมระดับ 4* Deluxe or Similar
วันที่ 5
ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง ทะลทรายขาว โตรกสตรีม

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์... ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบินTan Son Nhat เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...

00:00  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนับร้อยๆ ลำที่พากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็นและยังมีเรือกระด้ง ซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านของ
ชาวบ้านที่เห็นได้ที่เมืองนี้ด้วย

ชมความงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายสีแดงละเอียด สนุกสนานกับเด็กๆชาวเวียดนามที่มาชวนเล่นสกีบก

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หรือซาฮาร่าแห่งเวียดนาม

ชมลำธารนางฟ้า Fairly Stream ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียด สีแดงอมส้ม

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ก่อนได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรุงโฮจิมินห์ หากมีเวลาให้ท่านได้แวะซื้อของฝากที่ตลาดเบนถั่น ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคารท้องถิ่น
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักโฮจิมินห์ ซิตี้ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าที่พัก ดาลัด 2 คืนค่าที่พัก ฟานเทียต 1 คืน
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม การเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน,ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 •  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ   
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม    
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,พนักงานโรงแรม,ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาสำหรับเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,200
อัพเดต
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿10,500
อัพเดต
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,850
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com