02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 12:20

ทัวร์เวียดนาม เกาะฟูก๊วก 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,000

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ **ไกด์ท้องภาษาอังกฤษ**
ประวัติศาสตร์ 
 • Coconut Tree Prison
ชนชาติบนเกาะ
 • กัมพูชา, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และชาวจีน
โดดเด่นตื่นตากับ
 • หาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ Sao Beach
 • Long Beach ชายหาดแห่งความสนุกสนาน
 • หมู่บ้านชาวประมงฮัมนิ
 • โรงงานทำน้ำปลา 
สนุกสนานกับ
 • สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์
 • ดำน้ำตื้น ดูปะการัง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง       2      คน 18,000
เดินทาง       3      คน 15,500
เดินทาง    4 - 5    คน 14,500
เดินทาง    6 - 7    คน 12,500
เดินทาง    8 - 9    คน 11,000
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะฟูก๊วก - หมู่บ้านชาวประมงฮามนิงห์ - สวนพริกไทย
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย       
 • 09:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  
 • 11:30    ออกเดินทางสู่เกาะฟูก๊วก เที่ยวบินที่ PG 991
 • 13:15    ถึงสนามบินเกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว     
 • นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะฟูก๊วก ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิงห์ Ham Ninh Fishing Village แหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ  นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
 • ชมสวนพริกไทย ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเกาะฟูก๊วก
 • ชม Su Muon Pagoda  เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะ
 • The forest wine sim ขึ้นชื่อว่าเป็นไวน์ที่พิเศษเฉพาะของเกาะฟูก๊วก 
 • เดินเล่นชมหาดที่สวยงามยามเย็น
 • อิสระ ชม ชิม ช้อป ที่ Phu Quoc Night Market
อาหาร กลางวัน    บริการเสริฟ์จากสายการบิน (บนเครื่องบิน)
เย็น          อิสระที่ Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก Sunset Sanato Resort&Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
นั่งกระเช้าสู่ Pineapple Island - เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda)
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางสู่สถานนีกระเช้า เพื่อเดินทางสู่เกาะ Hon Thom , เดินทางกลับในช่วงบ่าย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกสู่เกาะ Hon Thom, also known as Pineapple Island
 • กิจกรรมสวนน้ำบนเกาะ
 • เครื่องเล่นชายหาด เจ็ทสกี พายคายัค และเครื่องเล่นอื่นๆ
 • ชมวัดสวยริมทะเล Ho Quoc Pagoda เจดีย์ร้อยล้าน เจดีย์โฮโกว๊ก
 • ชมเรือนจ้ำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดไนท์มาเก็ต
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง) 
เย็น          อิสระที่  Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง) 
ที่พัก Sunset Sanato Resort&Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
Vinperl Land Safari and Water Park - พักผ่อนริมชายหาด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางสู่ทางใต้ของเกาะเพื่อเที่ยวยัง Vinperl Land Safari and Water Park
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 •  Vinpearl Safari & Conservation Park
 • Kid Zoo
 • Primate World
 • Zoo
 • สวนป่า Safari  เป็นการนั่งรถบัสไฟฟ้า ชมสัตว์เช่น สิงห์โต เสือโคร่ง  หมี  แรด 
 • Vinpearl Land the land of outdoor game
 • Amusement thrills Zone...Skydrop...Topspin...Disk'O Coaster...Flying Dolphins Coaster...Swing Carousel
 • Kid and Family Game Zone...Ocean Train Coaster ..Merry-Go Around...Rotary Bees...Bumper Cars...Tea Cup...Ferris Wheel
 • Indoor Game Zone...5D Movie Theatre..Daily Performances...Explore the VinpearlAquarium's Glamour...Dinning...Shopping
 • Waterpark...Big Tornado Slide...Big Supper Bowl  Slide...Multi-Races -Slide...Giant Boomerang
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน
    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง) 
เย็น          อิสระที่ Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง) 
ที่พัก Sunset Sanato Resort and Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
พักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินฟูก๊วก - สนามบินสุวรรณภูมิ 
แผนที่
รายละเอียด + การเดินทาง ช่วงเช้า
 • หลังทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่รถและไกด์จะมารับตามเวลาที่ได้นัดหมาย  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ  Phu Quoc เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 13:55    เหินฟ้าจากสนามบิน Phu Quoc โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
 • 15:45    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไม่เพียงแค่ที่เที่ยวทะเลของเกาะฟูก๊วกเท่านั้นที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะก็น่าเที่ยวไม่แพ้กัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าที่นี่มีประชากรดั้งเดิมอาศัยอยู่ เราจึงจะได้เห็นหมู่บ้านชาวประมงสุดเรียบง่าย อยากให้ลองไปทำความรู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนท้องถิ่น บางทีก็อาจจะได้ปลาสด ๆ ราคาถูกกลับมาปิ้งย่างกินด้วย
อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารเช้า จำนวน 3 มื้อ
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์+โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com