02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 26 พ.ค. 2018 12:54

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿12,000

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • Dinner on Rooftop Restaurant in Hanoi
 • มรดกโลก ล่องเรืออ่าวฮาลอง  
 • ล่องเรือพาย มรดกโลก Trang an
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม 
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
 • วัด Bin Dinh ที่ทรางอัน
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายถนนสายเก่า 36 สาย 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 11 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา : คน
เดินทาง 2 คน 19,500.-
เดินทาง 3 คน 16,300.-
เดินทาง 4 - 5 คน 15,400.-
เดินทาง 6 - 7 คน 13,400.-
เดินทาง 8 - 9 คน 12,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,650.-
อาหารเย็น วันที่ 3 พิเศษสุดด้วย
ห้องอาหารชั้นสูงสุด Rooftop ชมวิวกรุงฮานอยยามค่ำคืนที่ HaiCangRestaurant  หรือ  SkyLineLounge  หรือ  
rooftop bar restaurant  หรือ  buffet kitchen bbq
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – หุ่นกระบอกน้ำ
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00 น. คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

00:00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย  การบินไทย / เวียดนามแอร์ไลน์ / แอร์เอเซีย / นกแอร์ เที่ยวบินที่..... ... พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน

00:00 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำเดินทางสู่กรุงฮานอย  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ตลาดถนนสายเก่า 36 สาย  ถนน 36 สาย  หรือ โอลด์ควอเตอร์  ในภาษาฝรั่งเศส เป็นย่านเมืองเก่าของ ฮานอย ศูนย์รวมการค้าและธุรกิจด้านการบริการมากมาย เป็นย่านโปรดปรานของเหล่านักเดินทางและ นักช้อปเป็นพิเศษ มีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้ง พ่อค้าแม่ค้า  อาหาร โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว  สภาพทั่วไปจะเป็นตึกแถวเรียงรายแนน่ตลอดเส้นทาง แซมด้วย ศาลเจ้าเป็นหย่อมๆ บริเวณนี้ยังเป็นที่ที่สามารถเดินช้อปพร้อม กับสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำอีกด้วย  ถนนแต่ละสายส่วนใหญ่จะขายของประเภทเดียวกัน

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ  เริ่มต้นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จากการที่บริเวณนี้มีน้ำท่วมทุกปีจึงให้เกิดแรงบันดาลใจให้คิดค้นการละเล่นเพื่อสร้างความบันเทิงระหว่างที่น้ำท่วมเป็นเวลานาน 

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ของเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติทีเดียวและกำลังจะสูญหายไปจากโลก

นักแสดงหุ่นกระบอกน้ำ  ผู้แสดงจะอยู่หลังฉากซึ่งมีระดับน้ำสูงถึงเอว เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาว แต่เทคนิคการเชิดจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ เรื่องราวก็เกี่ยวกับวีถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อของชาวเวียตนาม
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก  Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4* Deluxe หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ฮานอยซืตี่ทัวร์ - ฮาลอง
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอย เช่น สุสานโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดี่ยว ทำเนียบประธานาธิบดี

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ฮาลองเบย์ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 1/2 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  สถานที่เก็บร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สุสานจะปิดบริการทุก วันจันทร์และศุกร์  จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน เนื่องจากจะมีการส่งร่างไปที่รัสเซียเพื่อเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดีๆ เป็นเวลาทุกๆ 2 เดือนในแต่ละปี

ผ่านชม ทำเนียประธานาธิบดี   ถูกสร้างไว้ที่ทำงานของลุงโฮแต่เนื่องจากท่านเป็นคนที่เรียบง่ายจึงไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงหลังจะใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองเท่านั้น 

ชม บ้านพักไม้ สองชั้นลุงโฮ  และห้องทำงาน ซึ่งบ้านนี้จะเหมือนบ้านของลุงโฮที่มุกดาหารซึ่งยังคงรักษาอยู่ในสภาพดีเยี่ยม และชมอาคารเก็บรักษารถยนต์ ที่ใช้ขณะยังมีชีวิตอยู่

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว   ตั้งอยู่กลางสระบัว เดี๋ยวนี้ไม่มีบัวแล้ว  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม 

ชม สถานที่ประชุมและหลุมหลบภัย  เป็นส่วนที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ใช้เป็นที่ประชุม สั่งการ ช่วงสงคราม และหากมีการโจมตีจากข้าศึกก็จะมีหลุมหลบภัยซึ่งอยู่ติดกับอาคาร

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ฮาลองเบย์  อ่าวฮาลองหรือฮาลองเบย์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปเที่ยวเวียดนาม เพราะนอกจากจะเป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกแล้ว ยังมีความมหัศจรรย์อันงดงามของธรรมชาติอยู่อีกมากมาย 

ฮาลอง เบย์  เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 170 กิโลเมตร ในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า Vinh Ha Long หมายถึง อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง ตำนานพื้นบ้านกล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทำให้มี อัญมณีและหยก พุ่งกระเด็นออกมากลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวเป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน 

อ่าวฮาลอง มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ  โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของอ่าวฮาลอง ทำให้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกในปี 2537 

อิสระช้อปปิ้ง ที่ night market ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก HaLong Palace Hotel ระดับ 4* Deluxe หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ฮาลอง - ล่องเรือชมธรรมชาติ - ฮานอย - Hanoi Rooftop Reataurant
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับยังกรุงฮานอย ระหว่างการเดินทางหยุดพักทำธุรส่วนตัวและซื้อของที่ระลึก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เมื่อเดินทางถึงท่าเรือแล้ว ทางไกด์จะไปซื้อบัตรเพื่อลงเรือ ซึ่งเรือที่ใช้นี้สามารถจุได้ 30-40 คน การล่องเรือจะเป็นแบบส่วนตัว เรียกว่าเหมาลำกันเลย ระยะเวลาในการล่องเรือชมเกาะแก่งต่างๆ ชมถ้ำเทียนกุง ประมาณรวม 4 ชั่วโมง รวมทั้งทานอาหารกลางวันบนเรือด้วย เกาะสุดท้ายซึ่งไกลสุดคือเกาะไก่ชน ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์ของฮาลองเบย์ เมื่อถึงเกาะนี้ทางเรือจะหยุดให้ถ่ายรูป แล้วหันเรือเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่ ฮานอย ระหว่างทางหยุดพักผ่อนเปลียนอริยบทเข้าห้องน้ำ และช้อปที่ Hong Ngoc Biggest shopping centre มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตโดยคนพิการ เช่น ของระลึกพื้นบ้านของเวียดนาม  รองเท้ายี่ห้องต่างๆ ที่ผลิตในเวียดนาม อาหารเวียดนามและอาหารฟาสต์ฟูด เสื้อผ้า ฯลฯ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
พิเศษสุดด้วยห้องอาหารชั้นสูงสุด Rooftop ชมวิวกรุงฮานอยยามค่ำคืน ที่  Hai Cang Restaurant  หรือ  SkyLine Lounge  หรือ  rootop bar restaurant  หรือ  buffet kitchen bbq
ที่พัก  Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4* Deluxe หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ฮานอย - แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน - Bai dinh Pagoda - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับจากแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน สู่กรุงฮานอย และเมื่อได้เวลานำเดินทางสู่สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย / เวียดนามแอร์ไลน์ / แอร์เอเซีย / นกแอร์ เที่ยวบินที่......

00:00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนมือง / สนามบินสุววรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า 
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
คือเขตภูมิทัศน์แห่งหนึ่งใกล้เมืองนิญบิ่ญ จังหวัดนิญบิ่ญ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ประเทศเวียดนาม เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องเรือในถ้ำ และเป็นมรดกโลกลำดับที่ 8 แห่งเวียดนาม 

จ่างอาน  นับเป็นแห่งแรกที่เป็นมรดกโลกแบบผสม มีพื้นที่กว่า 1 หมื่น 3 พันไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาหินปูนที่ขึ้นกันสลับซับซ้อน ถ้ำที่มีลำน้ำไหลลอดรวมทั้งหมด 49 แห่ง ซึ่งถ้ำหลายแห่ง ยังพบร่องรอยของมนุษย์โบราณที่มีความเก่าแก่นับย้อนไปได้ถึง 3 หมื่นปี

จ่างอาน  มีขนาดใหญ่กว่าตามก๊ก บิ๊กด๋งหรือฮาลองบก  มีถ้ำให้ลอดมากกว่า และเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ไม่นาน สภาพธรรมชาติโดยรวมจึงมีความสมบูรณ์กว่า

ช่วงบ่าย 
เขตโบราณสถานวัดบ๊ายดิ๊งห์  ประกอบด้วย วัดบ๊ายดิ๊งห์โก่ตื๋อหรือวัดบ๊ายดิ๊งเก่าแก่ และวัดบ๊ายดิ๊งเตินตื๋อหรือวัดบ๊ายดิ๊งห์ใหม่  ชื่อบ๊ายดิ๊งห์นั้นมีความหมายว่าการถวายพระพรดินฟ้า พระพุทธเจ้าและทวยเทพที่อยู่บนที่สูง  เขตโบราณสถานฯนี้ถูกก่อสร้างในพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของราชธานีฮวาลือ

วัดบ๊ายดิ๊งห์เก่าแก่  ตั้งอยู่บนภูเขาดิ๊งห์สูง ๑๘๗ เมตรและถูกก่อสร้างมากว่า ๑,๐๐๐ปี การเดินทางขึ้นวัดต้องปินบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขั้น  วัดประกอบด้วย อาคารเตี่ยนเดื่องที่ตั้งอยู่ตรงกลาง  ทางฝั่งขวามือของวัดคือถ้ำซ้างที่บูชาพระพุทธเจ้าและเทพกาวเซิน ฝั่งซ้ายมือคือถ้ำโต๊ยที่บูชาเจ้าแม่และนางฟ้า  สถาปัตยกรรมของวัดตามรูปแบบ วัดกับถ้ำสลับกันที่เห็นทั่วไปในเวียดนาม

ได้เวลาตามสมควร เดินทางกลับยังกรุงฮานอย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
 • ที่พักที่ฮานอย 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
 • ที่พักฮาลองเบย์ 1 คืน 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 
 • ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ค่าล่องเรือที่จ่างอาน
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.-บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ วันที่ทำการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาสำหรับเด็ก
 •  ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 % 
 • เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน พัก 4 ดาว Premium Tour
เริ่ม ฿9,400
อัพเดต
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿12,200
อัพเดต
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿13,600
อัพเดต
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿16,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com