02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:14

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿10,900

ไฮไลท์ทริป

ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์
 • อิสระเล่นเครื่องเล่น 
 • ชมโชว์สัตว์น้ำ
ประวัติศาสตร์
 • โบสถ์หินญาจาง 
 • วัดลองเซิน
 • ปราสาทโพนคร 
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2      คน 17,900
เดินทาง     3      คน 15,500
เดินทาง   4 - 5    คน 13,900
เดินทาง   6 - 7    คน 11,500
เดินทาง   8 - 9    คน 10,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • 07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
 • 10:20    ออกเดินทางสู่เมืองญาจาง  เที่ยวบินที่ PG 993
 • 12:10    ถึงสนามบินกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • ชม โบสถ์หินญาจาง Stone Church Nha Trang โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หินในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม
 • ชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์อีกด้วย
 • ชม ปราสาทโพนคร  PoNagar Cham Towers ปราสาทโบราณเก่าแก่ในยุคสมัยคริสต์ศวรรษที่ 2 สมัยอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาท เป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเคยเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และเป็นที่สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามในปัจจุบัน
 • นำท่านแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดดัม ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาจางที่มีทั้งของใช้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
สวนสนุกวินเพิร์ล 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางสู่สวนสนุกวินเพิร์ล (Vinpearl Land) โดยให้ท่าน นั่งกระเช้า ประมาณ 10 นาที ซึ่งความยาวมากถึง 3,320 เมตร 
 • สมควรแก่เวลา นำท่านดนิทางกลับสู่เมืองญาจาง
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • นำท่านสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล  Vinpearl Land  โดย นั่งกระเช้า Cabel Car ที่มีความยาวมากถึง 3,320 เมตร ซึ่งถือเป็นระยะทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก  
 • วินเพิร์ลแลนด์  เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ
  • โซนสวนน้ำ ที่มีชายหาดจำลองให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้ำได้
  • โซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก
  • โซนสวนสนุกในร่ม  มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว
  • โซนเกมส์  ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด
 • สำหรับท่านที่อยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี้
  • การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ำ (Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00-14.30 น.
  • การแสดงนางเงือก (Mermaid Show) เวลา 15.00-15.10 น.
  • การแสดงขบวนพาเหรด (Carnial Show) เวลา 16.15-16.45 น.
  • การแสดงให้อาหารสัตว์น้ำ (Feeding Show) เวลา 17.00-17.15 น.
   (เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน้ำแนะนำให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 • ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรือท่านอยากพักผ่อนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆได้เช่นกัน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
สนามบินกามรัญ - สนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • หลังอาหารเช้า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 • 10:00     เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 12:55     เหินฟ้าจากสนามบินกามรัญ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG994
 • 14:40     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • อิสระพักผ่อน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกามรัญ
อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 % 
 • เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,900
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿15,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com