02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 2:58

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿13,900

ไฮไลท์ทริป

ในกรณีที่พักบนบานาฮิลล์เต็มจำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน...ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้ 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ใหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
สนุกสนาน ชิลชิล
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2  คน 20,150.-
เดินทาง  3  คน 18,200.-
เดินทาง  4 - 5  คน 16,800.-
เดินทาง  6 - 7  คน 14,800.-
เดินทาง  8 - 9  คน 13,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,550.-
หมายเหตุ.. ในกรณีที่โรงแรมบนบานาฮิลล์ เต็ม ลูกค้าจำเป็นต้องลงมาพักที่ในเมืองดานังแทนโดยค่าใช้จ่ายจะลดลงประมาณ 1,000. / คน

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
08:30  คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

11:00  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947

12:35  ถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ให้การต้อนรับนำเดินทางสู่ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย   
เดินทางต่อสู่เมืองเว้ ซึ่งใช้เวลา 4 ชั่วโมงเศษ ถึงเว้ เดินทางเข้าชมวัดเทียนหมู่ ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองเว้  ด้วยเส้นทางเรียบริมเชิงเขา โดยด้านซ้ายมือจะเป็นวิวทะเลที่สวยงาม บนจุดสูงสุดเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพ และเมื่อเดินทางถึงทางราบ แวะพักทำธุระส่วนตัว พร้อมชมวิวชายหาดที่สวยงาม ก่อนที่จะเดินทางต่อยังเมืองเว้

เดินทางสู่เมืองเว้ ด้วยเส้นทางหมายเลข 1 หรือ National Highway No.1 ถนนสายหลักของเวียดนาม เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตลอดแนวเหนือใต้ของประเทศ โดยเฉพาะถนนไฮวัน Hai Van Pass ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเว้ กับจังหวัดดานัง ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศถนนต้องตัดผ่านภูเขาไฮวัน ระหว่างเส้นทาง บนเส้นทางเขาไฮ่เวิ่น จะมีจุดชมวิว ไฮ่เวิ่น HAI VAN PASS สามารถมองเห็นวิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้ จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งสมัยสงคราม เป็นที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ยังคงเหลือป้อมปราการทางทหารไว้ให้ชมกัน
 

ชม วัดเทียนหมุ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้ด้วย ตำนานการสร้างวัดจะเกี่ยวกับเทพธิดาที่มาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้พบเห็น ระฆังที่ตั้งอยู่ในหอระฆังของวัด เป็นระฆังใบใหญ่มากสูง 2.5 เมตร หนัก 2,385 กิโลกรัม นับเป็นผลงานด้านศิลปะการหล่อระฆังของช่างเวียตนามสมัยศตวรรษที่18 นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีหลักศิลาจารึก สูง 2.6 เมตร กว้าง 1.2 เมตร ตั้งอยู่บนหลังเต่าทำจากหินแกรนิต

สิ่งสำคัญในวัดเทียนหมุ คือ พระธาตุเฟื๊อก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ ตัวพระธาตุมีความสูง 21 เมตร มี 7 ชั้น ได้รับการก่อสร้างเมื่อปี 1844 ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในแต่ละชั้น องค์พระธาตุได้รับการดูแลและบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดมาให้สวยงามสมกับที่เป็น สัญลักษณ์สำคัญของเว้ และวัดวัดเทียนหมุ นี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานแบบเซนของเวียตนาม

เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก Eldora Hotel 4 * Deluxe
วันที่ 2
สุสานพระเจ้าไคดิงห์ - สุสานจักรพรรดิมินห์มาง - พระราชวังแห่งเมืองเว้ - ตลาดดองบา -  ภูเขาหินอ่อน - ฮอนอันซิ๖ี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในและรอบๆเมืองเว้ เช่น สุสานพระเจ้าไดคิงค์  สุสานจักรพรรดิมินห์มาง  พระราชวังแห่งเมืองเว้ ตลาดดองบา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย
หลังจากช้อปสิ้นค้าของฝากแล้วเดินทางกลับสู่ดานัง โดยการเดินทางผ่านทางอุโมงค์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงเศษ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่นภูเขาหินอ่อน  ฮอยอันซิตี้ทัวร์ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mangสุสานแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2383 ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ 1 ปี และสร้างเสร็จ โดยพระเจ้าเถี่ยวตรี รัชทายาทของพระองค์ในปี พ.ศ. 2386 พระเจ้ามิงห์หม่างเป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของพระเจ้ายาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหวียน ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการที่ปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณีและเกษตรกรรม โดยยึดมั่นในแบบแผนการบริหาร การปกครองตามแบบจีน รวมทั้งนโยบายต่อต้านฝรั่งเศสและปราบปรามพวกนอกศาสนาอย่างรุนแรง เป็นหตุให้เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

ชม สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เป็นสุสานเดียวที่มีการก่อสร้างแบบผสมของสถาปัตยกรรมตะวันออกร่วมกับตะวันตก ซึ่งมองได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคการล่าอาณานิคมหรือมองอีกมุมหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแบบสุดขั้วระหว่างจีนและยุโรป สุสานนี้สร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิไคดิงห์ เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์ แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ก็ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน จากนั้น กษัตรืย์บ๋าวได่ พระราชโอรส จึงทรงดำเนินการก่อสร้างต่อซึ่งใช้เวลาอีก 11 ปี จึงแล้วเสร็จ

ชม พระราชวังแห่งเมืองเว้ นครจักรพรรดิ หรือนครต้องห้ามที่พลาดไม่ได้ ก็คือการได้มาชมนครแห่งจักรพรรดิที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมรดกอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เหวียน พระราชวัง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน ออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น

แวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเว้ ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ดานัง

ช่วงบ่าย
ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานกว่า 300 ปี หินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากภูเขาที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน ปัจจุบันได้เหลือน้อยลง จึงต้องนำหินอ่อนจากที่อื่นมาทดแทน แต่ก็ยังต้องใช้ช่างแกะสลักของหมู่บ้านนี้อยู่

ชม ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่า รวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ที่โดดเด่นที่สุดภายในศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมแห่งนี้คือ โรงละครหลังเล็ก ที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ตั้งแต่การจับปลา การเกี่ยวข้าว ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ตั้งอยู่ที่ถนนสายตรันฝู ภายในบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่หลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ ถ้วย ขาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ

ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น

ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน

ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้าฯลฯ
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อเที่ยง  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น    
ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe 
วันที่ 3
ฮอยอัน - บานา ฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชม วัดลิ่งอึ้ง  Linh-Ung ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงาม เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล  ชมเรือชาวประมงมากมายที่จอดอยู่ริมฝั่ง ไกล้ๆกับวัด

ช่วงบ่าย
เติมความสนุกสนานให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การแสดง เครื่องเล่นต่างๆ  บนลานของ บานา ฮิลล์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วัดลิ่งอึ้ง  Linh-Ung   เป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง  สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิมิญ หมั่ง เจดีย์ลิ่งอึ้งจัดเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่งดงามที่สุดของเวียดนาม  ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นอกจากมาทำบุญไหว้พระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วบรรยากาศโดยรอบยังสวยงาม  โดยเฉพาะด้านหน้าเป็นทะเล เดินเที่ยวไม่ต้องกลัวความร้อนเลย ลมแรงมากๆ  ส่วนด้านขวาของเจดีย์มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดมหึมา ประทับยืนบนฐานดอกบัวและมองลงไปยังท้องมหาสมุทรนี้สูง 67 เมตร และเชื่อกันว่าเป็นผู้ปกป้องชาวประมงท้องถิ่นจากพายุ 

หลังจากอิ่มบุญแล้วเดินทางสู่ บานา ฮิลล์ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 - 60 นาที เมื่อถึงบานาฮิลล์ หากเป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมาก คงต้องรอคิวขึ้นกระเช้าโดยใช้เวลาพอสมควร แต่กระเช้าจะมีอยู่ถึง 3 สถานี ทำให้การบริการได้รวดเร็วกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

ช่วงบ่าย
สนุกสนานให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การแสดง เครื่องเล่นต่างๆ  บนลานของ บานา ฮิลล์  
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อเที่ยง  
Buffet Lunch  ที่บานาฮิลล์

มื้อเย็น    
อิสระตามอัธยาศัย ที่บานาฮิลล์
ที่พัก Bana Hill Superior Room
วันที่ 4
บานา ฮิลล์ - ดานัง - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า   
หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายในการนั่งกระเช้าลงมาด้านล่างเพื่อเดินทางสู่สนามบินดานัง ทำการช็คอินที่นั่ง และโหลดสัมภาระ

ช่วงบ่าย
13:35   เหินฟ้าจากสนามบินดานัง ด้วยเที่ยวบิน PG 948 

15:15   เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อิสระถ่ายรูป เดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติ และสถานที่บน บานาฮิลล์
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก ระดับ 4* 3 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถเดินทางตลอดรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พูดภาษาไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ ขวด
ราคาไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ดานัง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,400
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,350
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com