02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 21 ก.ย. 2019 22:44

ทัวร์เวียดนาม

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • พร้อมให้บริการพี่น้องชาวมุสลิม
 • เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน
 • พักโรงแรมตั้งแต่ 4 ดาว
 • รถใหม่พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ 
 • อาหารอัพเกรดจากการท่องเที่ยวทั่วไป
 • เดินทางตามความต้องการของลูกค้า
หมายเหตุ

เกาะฟูโกว๊ก

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ - เกาะฟู้โกว๊ก...ไกด์เป็นภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ 
 • Coconut Tree Prison
ชนชาติบนเกาะ
 • กัมพูชา, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และชาวจีน
โดดเด่นตื่นตากับ
 • หาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ Sao Beach
 • Long Beach ชายหาดแห่งความสนุกสนาน
 • หมู่บ้านชาวประมงฮัมนิ
ชมอุตสาหกรรม ที่ยอดเยี่ยม
 • โรงงานทำน้ำปลา 
 • แหล่งผลิตพริกไทย
สนุกสนานกับ
 • สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์
 • ดำน้ำตื้น ดูปะการัง

เวียดนาม บานาฮิลล์

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ - ดานัง...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แหลมซอนทร้า
ประวัติศาสตร์
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • ตลาดเมืองฮอยอัน
ในกรณีที่พักบนบานาฮิลล์เต็มจำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน...ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้ 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ใหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
สนุกสนาน ชิลชิล
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ชมมรดกโลก ปราสาทหมีเซิน 
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ใหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • เล่นกีฬาทางน้ำที่ My khe Beachฃ
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตื่นตากับ

 • นั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL

ประวัติศาสตร์

 • ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • เมืองเว้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ใหว้พระทำบุญ

 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม

สนุกสนาน ชิลชิล

 • เล่นกีฬาทางน้ำที่ My khe Beachฃ
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 

ของที่ระลึก

 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน

เวียดนาม ซาปา

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN  
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
          ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
 • ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลอง  
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 

เวียดนาม ดาลัด

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินตรง กรุงเทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
ประวัติศาสตร์
 •  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
ใหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • หุบเขาแห่งความรัก
ของที่ระลึก
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินตรง กรุงเทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
 • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
ใหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • นั่งรถรางลงชมน้ำตก
 • ชมน้ำตกช้าง
 • เยี่ยมหมู่บ้านเผ่าลัท
ของที่ระลึก
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • เครซี่เฮ้าส์
 • กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นใหว้พระ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
เยี่ยมชม
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • ทะเลทรายแดง 
 • ทะเลทรายขาว 
 • โตรกสตรีม
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเบนถัน
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • เครซี่เฮ้าส์
 • ทดสอบลอดอุโมงค์ที่กู๋จี 
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
เยี่ยมชม
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • น้ำตกดาทันลา
 • ทะเลทรายแดง
 • ทะเลทรายขาว 
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเบนถัน
 • ตลาดสดดาลัด
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com