02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 25 เม.ย. 2024 11:55

ทัวร์เวียดนาม

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์
 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
 • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • เวียดนามใต้ ดาลัด
 • เวียดนามใต้ โฮจิมืนห์ ดาลัด มุยเน่

เวียดนาม ดาลัด

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลั
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
ใหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • หุบเขาแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์
 • อิสระเล่นเครื่องเล่น 
 • ชมโชว์สัตว์น้ำ
ประวัติศาสตร์
 • โบสถ์หินญาจาง 
 • วัดลองเซิน
 • ปราสาทโพนคร 
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
 • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • นั่งรถรางลงชมน้ำตกดาทันลา
 • เยี่ยมหมู่บ้านเผ่าลัท
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • เครซี่เฮ้าส์
 • กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นใหว้พระ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
เยี่ยมชม
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • ทะเลทรายแดง 
 • ทะเลทรายขาว 
 • โตรกสตรีม
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเบนถัน
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • ทดสอบลอดอุโมงค์ที่กู๋จี
 • นั่ง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา 
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ทะเลทรายขาว+แดง
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
อดีตทำเนียบประธานาธิบดีสบายๆกับการ
 • ชมไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน

เวียดนาม บานาฮิลล์

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • การนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
 • ชมเจ้าแม่กวนอิม แหลมซอนทร้า
ประวัติศาสตร์
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ช้อปสบายๆที่
 • ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • ตลาดเมืองเก่าฮอยอัน
กรณี โรงแรมบนบานาฮิลล์เต็ม จำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเด้นกับ
 • การนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้ 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
สนุกสนานและชิลชิลช้อป
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นกับการ
 • นั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ชมมรดกโลก ปราสาทหมีเซิน 
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน ช้อปชิลชิลที่
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นเต้นกับ

 • การนั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • เมืองเว้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน และชิลชิลช้อป
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน

เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม 
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
 • วัดเฉินกว๊วก
 • สุสานโฮจิมินห์ 
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สบายๆกับการจ่าย
 • ​​​​​​​ช้อปกระจายถนนสายเก่า 36 สาย 

เวียดนาม ซาปา

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดียว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
สบายๆกับ
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • ช้อปที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
 • ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลอ
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
สบายๆกับ
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 

เกาะฟูโกว๊ก

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ **ไกด์ท้องภาษาอังกฤษ**
ประวัติศาสตร์ 
 • Coconut Tree Prison
ชนชาติบนเกาะ
 • กัมพูชา, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และชาวจีน
โดดเด่นตื่นตากับ
 • หาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ Sao Beach
 • Long Beach ชายหาดแห่งความสนุกสนาน
 • หมู่บ้านชาวประมงฮัมนิ
 • โรงงานทำน้ำปลา 
สนุกสนานกับ
 • สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์
 • ดำน้ำตื้น ดูปะการัง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com