02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:16

ทัวร์อุดรฯ หนองคาย 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ไหว้พระทำบุญ
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดป่าบ้านตาด
 • วัดพระธาตุพังพวน
ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี
 • อุทยานภูพระบาท
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุดรฯ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   4 - 5   คน 9,400
เดินทาง   6 - 7   คน 7,700
เดินทาง   8 - 9   คน 6,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง - อุดรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอินที่พัก
แผนที่
กำหนดการ
 • 08:35  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 10:35  เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเที่ยวบิน FD...
 • 11:50  เดินทางถึงสนามบินบินอุดร...   ไกด์คอยให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารเพิ่อทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 16:30    เดินทางชม วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง ชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดรธานี  จากนั้นเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนก่อนทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดป่าบ้านตาด ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์
 • ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี บัวแดงดังกล่าวนี้อยู่ในบึงน้ำจืดหนองหาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยจะมีดอกบัวออกดอกมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่จะทานอาหารเย็น
อาหาร
 • กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก พัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
อุดรฯ - อุทยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - สังคม
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00  ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 17:30    เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้ ในช่วงบ่ายๆถึงอำเภอสังคม พร้อมเข้าเช็คอินที่พัก อิสระชมวิวน้ำโขงตามอัธยาศัย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท วัดป่าภูก้อน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าเขือน้ำ 
 • วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย 
 • เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื่อเช้าเช็คอินที่พัก อิสระก่อนทานอาหารเย็น
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก สังคมริเวอร์วิว รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
ภูห้วยอิสัน - วัดหินหมากเป้ง - วัดพระธาตุโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน - เมืองหนองคาย
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00  ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 17:00  เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่อำเภอสังคม มาตามเส้นทางสู่เมืองหนองคาย และเข้าเช็คอินที่พักในเมืองหนองคาย
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ภูห้วยอีสัน อยู่ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
 • วัดหินหมากเป้ง อยู่ที่บ้านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงปู่์เทสก์ เทสรังสี
 • วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ อยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 • วัดโพธิ์ชัย  วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย
 • ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนา
 • พระธาตุบังพวน  พระธาตุองค์นี้นั้นมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมายาวนาน
 • อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงยามเย็น ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น             อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Amanta Hotel หรือรอยัลนาคารา หรือพันล้านบูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4
หนองคาย - เดินตลาดอินโดจีน - อุทยานล้านปีภูฝอยลม - ซื้อของฝาก - สนามบินอุดรฯ - ดอนเมือง
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30    หลังอาหารเช้า เดินทางชมตลาดอินโดจีน หรือตลาดท่าเสด็จ เวลาสมควรเดินทางต่อยังเมืองอุดรฯ
 • 11:30      เดินทางถึงอุทยานล้านปีภูฝอยลม ทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร เดินทางกลับยังเมืองอุดร เพื่อชมชิมช้อปตามอัธยาศัย ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบินอุดร เพื่อทำการเช็คอิน
 • 18:05    เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • 19:55     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตลาดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  ที่เรียกกันว่า ตลาดอินโดจีน ก็เป็นเพราะ ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นไทย ลาว เวียดนาม จีน ฯลฯ
 • ภูฝอยลม  เป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน - ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี 
 • ช่วงบ่ายหลังอาหาร เดินทางกลับยังเมืองอุดรฯ เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินชมสินค้าท้องถิ่นและของฝาก ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม​​​
 • ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • อาหารเช้าห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าอาหารกลางวัน+เย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อยให้
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์อุดรฯ สกลนคร นครพนม 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com