02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 12:10

ทัวร์อุดรฯ หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 4 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿9,250

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุดรฯ และ สกลนคร - กรุงเทพฯ.....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดป่าบ้านตาด
 • วัดพระธาตุพังพวน
 • ภูทอก
ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี
 • อุทยานภูพระบาท
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุดรฯ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 12,900
เดินทาง  6 - 7  คน 10,500
เดินทาง  8 - 9  คน 9,650
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,350

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง - อุดรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอินที่พัก
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
กำหนดการ
 • 08:30    พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 10:35    เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรฯ ด้วยเที่ยวบิน FD...
 • 11:50    เดินทางถึงสนามบินบินอุดร...ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ เดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน
 • 13:30-17:00    เดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง ต่อด้วยเดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  เวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก  ก่อนทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดป่าบ้านตาด   สถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรที่วัดนี้ก็คือ การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกสติปัญญา
 • ทะเลบัวแดง    อำเภอกุมภวาปี  โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณ ลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี
 • เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก อิสระก่อนที่จะทานอาหารเย็น
อาหาร
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
อุดรฯ - อุทยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30    หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติที่ อุทยานภูพระบาท
 • 13:30 - 16:30    เดินทางต่อยัง วัดป่าภูก้อน ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอสังคมเพื่อเช็คอินที่พัก 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จากการปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี 
 • วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
 • เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื่อเช้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก สังคมริเวอร์วิว รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
ภูห้วยอิสัน - วัดหินหมากเป้ง - วัดพระธาตุโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน - เมืองหนองคาย
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 12:00เดินทางชมธรรมชาติทะเลหมอกที่ภูห้วยอิสัน ไหว้พระที่วัดหินหมากเป้ง วัดอรัญญบรรพต 
 • 13:30- 16:30    เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่ วัดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ภูห้วยอีสัน อยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกล ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลาตีห้า ถึง แปดโมงเช้า
 • วัดหินหมากเป้ง อยู่ที่บ้านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงปู่์เทสก์ เทสรังสี ได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย 
 • วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์  อยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
 • พระสุธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งตระหง่านโดยมีลานประทักษินหลายชั้นโดยแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะที่ไม่สูงมากนัก  สามารถเดินเข้าไปในพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อสักการะหลวงปู่เหรียญได้ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นพระอรหันตธาตุ พระธาตุชนิดต่างๆ แสดงอยู่ในตู้กระจกจำนวนมากใกล้ๆ องค์พระพุทธรูปในพระสุธรรมเจดีย์ 
 • วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย  เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทย และชาวลาวในประวัติศาสตร์ 
 • ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก  สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้  มีทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเทพฮินดูต่าง ๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน
 • พระธาตุบังพวน  พระธาตุองค์นี้นั้นมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมายาวนาน เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นมานานแล้วในสมัยอาณาจักรล้านช้าง
 • อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงยามเย็น ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Amanta Hotel หรือรอยัลนาคารา หรือพันล้านบูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสีดา - บึงกาฬ
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 12:00   เดินทางชมธรรมชาติ สองฝั่งแม่น้ำโขง ตามเส้นทามงหนองคาย - บึงกาฬ โดยแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดสว่ามงอารมณ์ วัด
 • 13:30 - 17:00  เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่ วัดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดสว่างอารมณ์   อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย หรือที่ชาวปากคาด ฤ ผู้คนระแวกนี้คุ้นชินกับคำว่า วัดถ้ำศรีธน เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ 
 • จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพ
 • วัดอาฮงศิลาวาส  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง และเป็นจุดชมสะดือแม่น้ำโขง ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกมากที่สุดโดยไม่สามารถวัดความลึกได้ รอบๆบริเวณแก่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่
 • หนองกุดทิง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงกาฬ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,500 ไร่  มีรูปร่างที่มองจากทางอากาศ คล้ายกับปีกผีเสื้อ หนองกุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
 • หลวงพ่อพระใหญ่   ที่วัดโพธารามแห่งนี้ นับเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโบกฉาบด้วยปูน สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2 เมตร
 • หาดสีดา เป็นหาดทรายที่เกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเมืองตรงกันข้ามคือเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 • เวลาสมควร เดินทางกลับตัวอำเภอเมือง เพื่อทำการเช็คอินที่พัก  ก่อนจะทานอาหารเย็น ในบรรยากาศริมฝั่งโขง
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก The One Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5
เดินเที่ยวตลาดเช้า - เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดสี - ภูทอก - บึงโขงหลง - สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
แผนที่
กำหนดการ
 • 06:00   เดินชมตลาดเช้า ก่อนที่จะกลับมาทานอาหารที่โรงแรม
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00   เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าภูวัว วัดภูทอก น้ำตกเจ็ดสี
 • 13:30   เดินทางชมความงาม น้ำตกถ้ำพระ บึงโขงหลง ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คแินและโหลดสัมภาระ 
 • 20:20 เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9411 
 • 21:30 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ บึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุ่งคล้า อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของภาค เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีอาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกับแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร
 • วัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ ภูทอก  ตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงานร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ ถ้ำบนภูทอก กับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ที่ภูทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ขึ้นที่ภูทอก 
 • น้ำตกเจ็ดสี  ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกของจังหวัดบึงกาฬที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำกัน
 • น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
 • บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
 • เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 4 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - สนามบินอุดรฯ และ สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com