02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:28

ทัวร์อุดร หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 4 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿9,250

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดร และ สกลนคร - กรุงเทพฯ.....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดป่าบ้านตาด
 • วัดพระธาตุพังพวน
 • วัดหินหมากเป้ง
 • ภูทอก
ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี
 • อุทยานภูพระบาท
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
 • น้ำตกเจ็ดสี
สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุดรฯ
พักผ่อนสบายที่
 • Centara Udon Thani
 • สังคมริเวอร์วิว
 • รอยัล นาคารา หรือ พาร์ค แอนด์พูล
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 12,900.-
เดินทาง  6 - 7  คน 10,500.-
เดินทาง  8 - 9  คน 9,250.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อุดร - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - หนองประจักษ์
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00     พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00      เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเที่ยวบินที่...

00:00      เดินทางถึงสนามบินบินอุดร... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  และเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง ก่อนจะทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน  เดินทางต่อชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  กลับยังเมืองอุดร สบายๆ ออกกำลังเดินเล่นที่หนองประจักษ์  ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก  อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ไหว้พระที่ วัดป่าบ้านตาด วัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498  ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด

กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรที่วัดนี้ก็คือ การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกสติปัญญา และชำระกิเลสตัวร้อนรุ่มกระวนกระวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งไป พระในวัดนี้จะไม่รับกิจนิมนต์ ไปฉันในที่ต่างๆ เพื่อมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอย่างเดียว

ทะเลบัวแดง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี บัวแดงดังกล่าวนี้อยู่ในบึงน้ำจืดหนองหาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณ ลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 

ช่วงบ่าย
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ออกตามเส้นทางสู่สกลนครประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่จะทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก พัก Centara Udon Thani Hotel
วันที่ 2
อุดร - อุทยานล้านปีภูฝอยลม - น้ำตกธารงาม - อุทยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติที่ ภูฝอยลม  และความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตกธารงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยัง อุทยานภูพระบาท วัดป่าภูก้อน ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอสังคมเพื่อเช็คอินที่พัก 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ภูฝอยลม หรือ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทับกุง อำเภอหนองแสงเป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีความชุ่มชื้นสูงมาก 

เที่ยวน้ำตกธารงาม มีชื่อเต็มว่า วนอุทยานน้ำตกธารงาม อยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด ขุนห้วยกองสี  ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527 สภาพป่าทั่วไปบริเวณน้ำตก เป็นป่าเบญจพรรณเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี ภายในวนอุทยานฯจะมีหน้าผา มีถ้ำที่สวยงาม และมีลานหิน ขนาดใหญ เป็นจุดซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้สวยงาม

ช่วงบ่าย
ชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี 

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ 

เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื่อเช้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก สังคมริเวอร์วิว รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์
วันที่ 3
ภูห้วยอิสัน - วัดหินหมากเป้ง - วัดพระธาตุโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน - เมืองหนองคาย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติทะเลหมอกที่ภูห้วยอิสัน   ไหว้พระที่วัดหินหมากเป้ง  วัดอรัญญบรรพต 

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่  วัดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ภูห้วยอีสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกลสุดสุด จัดเป็น จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของหนองคาย  เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง และในวันที่สายหมอกบางเบาสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่ง ได้ชัดเจน โดยระหว่างเส้นมีจุดชมทะเลหมอกได้ 2 จุดซึ่งแต่ละจุดก็มีมุมมองที่สวยงามต่างกัน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลาตีห้า ถึง แปดโมงเช้า

วัดหินหมากเป้ง ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงปู่์เทสก์ เทสรังสี ได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย บริเวณโดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธ์ มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับลำน้ำโขง ทัศนียภาพสวยงาม ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2523  

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว

ภายในบริเวณวัดแห่งนี้นั้นมีบรรยากาศอันร่มรื่นและรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่รวบรวมไว้ซึ่งความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อันได้แก่ มณฑปหลวงปู่เหรียญ วรลาโภซึ่งเป็นมณฑปทรงจตุรมุขทางขึ้นลงในทั้งสี่ทิศโดยทั้งหมดนี้สร้างด้วยกระจกใสโดยหากยืนอยู่ภายนอกก็สามารถที่จะมองเห็นภายในมณฑปได้อย่างชัดเจน สวยงาม

เมื่อเดินต่อมาจากวิหารวรลาโภก็จะพบ พระสุธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งตระหง่านโดยมีลานประทักษินหลายชั้นโดยแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะที่ไม่สูงมากนัก  สามารถเดินเข้าไปในพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อสักการะหลวงปู่เหรียญได้ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นพระอรหันตธาตุ พระธาตุชนิดต่างๆ แสดงอยู่ในตู้กระจกจำนวนมากใกล้ๆ องค์พระพุทธรูปในพระสุธรรมเจดีย์ 

ช่วงบ่าย
วัดโพธิ์ชัย  วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย  เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทย และชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก  สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้  มีทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเทพฮินดูต่าง ๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน

พระธาตุบังพวน พระธาตุองค์นี้นั้นมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมายาวนาน เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นมานานแล้วในสมัยอาณาจักรล้านช้างการเดินทางไปท่องเที่ยวที่พระธาตุบังพวน เราจะได้เห็นอะไรหลายอย่างด้วยกัน เริ่มจากประวัติของพระธาตุบังพวนที่มีความเชื่อมาช้านานว่า เป็นพระธาตุที่เก็บเอาพระธาตุบังคนหนักของพระพุทธเจ้าเอาไว้

แต่ตำนานอุรังคธาตุ ได้เล่าถึงประวัติการสร้างพระธาตุองค์นี้ว่า สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทร์ ซึ่งยังไม่ทราบว่าคือพระองค์ใด เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นอีก ครั้งในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยพระองค์โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติทำให้พระธาตุบังพวน พังทลายลงมาและใน พ.ศ. 2520 กรมศิลปากรได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ตามรูปแบบเดิม

อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงยามเย็น ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก Amanta Hotel  หรือ รอยัลนาคารา  หรือ พันล้านบูติค รีสอร์ท
วันที่ 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสีดา - บึงกาฬ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติ สองฝั่งแม่น้ำโขง ตามเส้นทามงหนองคาย - บึงกาฬ โดยแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดสว่ามงอารมณ์ วัด

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่  วัดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วัดสว่างอารมณ์   อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย หรือที่ชาวปากคาด ฤ ผู้คนระแวกนี้คุ้นชินกับคำว่า วัดถ้ำศรีธน เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ ซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ ผลงานประติมากรรมสี ได้แก่ รูปปั้นประจำปีเกิด ถ้ำศรีธน ถ้ำฤาษี  น้ำตกฤาษี ศรีธนร่ำเรียนวิชา ศรีธนลองดาบ รอยพระพุทธบาท  เป็นต้น

จุดชมวิว 360 องศา  ทาทงวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพ
ในอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และมองเห็นไกลถึงฝั่ง สปป.ลาว จุดที่แนะนำ คือ ขึ้นไปให้ถึงจุดที่สูงที่สุด

วัดอาฮงศิลาวาส   ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้าน อาฮง หมู่ 3 ต.ไคสี จ. บึงกาฬ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง และเป็นจุดชมสะดือแม่น้ำโขง ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกมากที่สุดโดยไม่สามารถวัดความลึกได้ รอบๆบริเวณแก่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่

ช่วงบ่าย
หนองกุดทิง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงกาฬ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,500 ไร่  มีรูปร่างที่มองจากทางอากาศ คล้ายกับปีกผีเสื้อ หนองกุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหล่งน้ำประมาณ 2 - 5 เมตร และในฤดูน้ำหลาก อาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำกว่า 250 สายพันธุ์ พืชน้ำกว่า 200 ชนิด นกหลายหลากพันธุ์

คำว่ากุด  เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง บริเวณที่น้ำจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำ บึง หรือหนองน้ำขนาดใหญ่ คำว่า ทิง สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า
 กระทิ กุดทิง จึงมีความหมายว่า เป็นแหล่งน้ำที่มีวัวกระทิงลงมากินน้ำเป็นจำนวนมาก 

หลวงพ่อพระใหญ่  ซึ่งประดิษฐาน ณ ที่วัดโพธารามแห่งนี้ นับเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโบกฉาบด้วยปูน สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2 เมตร

เรื่องเล่าก่อนจะมาเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของบึงกาฬนั้น สมัยก่อนมีผู้คนอพยพมายังที่แห่งนี้ ที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน พวกเขาได้ขุดพบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง คือหลวงพ่อพระใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้น ไม่ได้มีความสวยงามแต่อย่างใด แต่ด้วยเพราะความเชื่อ ความศรัทธา จึงนำขึ้นมาประดิษฐานไว้เมื่อมีการสร้างวัด และได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหลวงพ่อพระใหญ่ และจากความเชื่อ ความศรัธาของชาวบ้าน จึงทำให้หลวงพ่อพระใหญ่ สวยงามหลืองอร่ามดังปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน

หาดสีดา เป็นหาดทรายที่เกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส่วนเมืองตรงกันข้ามคือเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หาดสีดา   เป็นหาดทรายบริเวณริมแม่น้ำโขงที่กว้างขวาง มีพื้นที่สำหรับเล่นน้ำเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดที่มองเห็นภูเขาฝั่ง สปป. ลาวได้ชัด จึงทำให้ได้วิวที่สวยงาม

เวลาสมควร เดินทางกลับตัวอำเภอเมือง เพื่อทำการเช็คอินที่พัก  ก่อนจะทานอาหารเย็น ในบรรยากาศริมฝั่งโขง
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก The One Hotel
วันที่ 5
เดินเที่ยวตลาดเช้า - เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดสี - ภูทอก - บึงโขงหลง - สนามบินสกลนคร - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินชมตลาดเช้า ก่อนที่จะกลับมาทานอาหารที่โรงแรม เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าภูวัว วัดภูทอก น้ำตกเจ็ดสี

ช่วงบ่าย
หละงอาหารเดินทางชมความงาม น้ำตกถ้ำพระ บึงโขงหลง ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คแินและโหลดสัมภาระ 

20.20   เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9411 

21.30    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ บึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุ่งคล้า อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของภาค เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีอาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกับแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่ เป็นดินทรายและดินลูกรัง ทางด้านน้ำตกชะแนนมีพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียวปนดินร่วน พื้นหลังภูและสันเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นทราย และดินทราย สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น

วัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ ภูทอก ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2483 โดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงานร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ ถ้ำบนภูทอก กับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ที่ภูทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ขึ้นที่ภูทอก 

วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือภูทอก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ตามเส้นทางหลวง  บึงกาฬ - ศรีวิไล  เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนพระปริญัติธรรม แผนกธรรม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
บึงกาฬ ที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก 

น้ำตกเจ็ดสี   ถือเป็นหนึ่งในน้ำตกของจังหวัดบึงกาฬที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากด้วยเพราะมีพื้นที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันหลายจุด อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งส่วนของร้านค้าและเครื่องดื่มมากมาย 

ช่วงบ่าย
น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากน้ำตกถ้ำพระเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในป่าจึงจำเป็นต้องจอดรถไว้ที่ ท่าเรือ แล้วนั่งเรือรับจ้างของชาวบ้านเข้าไปที่ตัวน้ำตกจากนั้นเดินเท้าต่อไปอีก ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตกถ้ำพระชั้นที่ 1 การเดินทางแนะนำเรื่องรองเท้าใส่แบบเดินไม่ให้ลื่น

หากมีเวลาแวะชม บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากอยู่ด้านหลัง

เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
 
ราคานี้รวม​​​
 • ค่าที่พัก 4 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - สนามบินอุดร และ สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com