02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:28

ทัวร์อุดร สกลนคร นครพนม 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ - อุดรฯ หรือ ภูมิลำเนา - อุดรฯ.....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดพระธาตุพนม
 • วัดพระธาตุเรณูนคร
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดพระธาตุเชิงชุม
ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี
 • อุทยานภูพระบาท
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้นอาจาโร  
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุดรฯ
พักผ่อนสบายที่
 • Centara Udon Thani
 • @ สกล
 • Fortune Hotel Group
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทางตั้งแต่  4 - 5   คน 9,400.-
เดินทางตั้งแต่  6 - 7   คน 7,700.-
เดินทางตั้งแต่  8 - 9   คน 6,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (หรือภูมิลำเนา) - อุดรฯ - วัดป่าภูก้อน - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00     พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00      เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเที่ยวบินที่...

00:00      เดินทางถึงสนามบินบินอุดร... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  และเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง เพื่อชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดป่าภูก้อน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่เมืองอุดรฯ  ทานอาหารกลางวัน  เดินทางต่อชแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  เดินทางสู่สกลนคร เพื่อเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี 

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ 

ช่วงบ่าย
ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับยังเมืองอุดรฯ เพื่อนำชมชีวิตเรียบง่านชาวอุดรฯ ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
อาหาร มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก พัก Centara Udon Thani Hotel
วันที่ 2
อุดรฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เขื่อนน้ำอูน -  พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - หนองหาน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อำเภอกุมภวาปี เพื่อชมทะเบัวแดง เวลาพอสมควรเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  ก่อนที่จะทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังสกลนคร โดยแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขื่อนน้ำอูน พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร  และหนองหาน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ออกตามเส้นทางสู่สกลนครประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

ช่วงบ่าย
เขื่อนน้ำอูน  เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 ตัวเขื่อนสร้างเสร็จ พ.ศ. 2517 งานระบบส่งน้ำเสร็จ พ.ศ. 2524 ตัวเขื่อนน้ำอูน มีความสูง 29.50 เมตร สันเขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝน 185,800 ไร่ ในฤดูแล้ง 63,000ไร่และช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอูน  

หนองหาน  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตำบล ของอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง และตำบลงิ้วด่อน

เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมแอทสกล
วันที่ 3
สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อุทยานแห่งชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ -  วัดนักบุญอันนา - นครพนม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม  พระธาตุแจงแวง อุทยานแห่งชาติภูพาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยังพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริโต  วัดนักบุญอันนา ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู   4 ด้าน  ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และหินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออก สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม
วันที่ 4
พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุพนม - อุดรฯ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางไหว้พระที่พระธาตุเรณูนคร  พระธาตุนครพนม  ทานอาหารกลางวันที่เมืองนครพนม

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรฯ หากมีเวลาพอแวะซื้อของฝากก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินอุดรฯเพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระและเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ หรือภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพ

00:00    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ     
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ตลาดเมืองนครพนม  อิสะเดินชม ชิม ช้อปของฝากอิสระตามอัธยาศัย

สักการะ พระธาตุเรณูนคร   พระธาตุเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม คือองค์ก่อนทีล้มในปี พ.ศ.2518 แต่มีขนาดเล็กกว่า สูง 35 เมตร กว้างด้านละ 8.37 เมตร ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา 
และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาค และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 

สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม  เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการ จะได้อานิสงค์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ 

สักการะพระธาตุพนม   พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น วรมหาวิหาร

พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย
 
ราคานี้รวม​​​
 • ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง - สนามบินอุดรฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com