02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 21:56

ทัวร์อุดรฯ สกลนคร นครพนม 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ดอนเมือง - อุดรฯ หรือ ภูมิลำเนา - อุดรฯ.....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดพระธาตุพนม
 • วัดพระธาตุเรณูนคร
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดพระธาตุเชิงชุม
 ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี
 • อุทยานภูพระบาท
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
 สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุดรฯ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5   คน 9,400
เดินทาง 6 - 7   คน 7,700
เดินทาง  8 - 9   คน 6,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง (หรือภูมิลำเนา) - อุดรฯ - วัดป่าภูก้อน - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
กำหนดการ
 • 08:30   พบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 10:35    เหินฟ้าสู่สนามบินอุดร ืเที่ยวบินที่ FD...
 • 11:50    เดินทางถึงสนามบินบินอุดร  ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 17:30  หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง เพื่อชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดป่าภูก้อน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าเขือน้ำ บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. 
 • วัดป่าภูก้อน   อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
 • ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับยังเมืองอุดรฯ เพื่อเช็คอินที่พัก ก่อนทานอาหารเย็น 
อาหาร
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
อุดรฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เขื่อนน้ำอูน -  พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - หนองหาน
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 -    หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อำเภอกุมภวาปี เพื่อชมทะเบัวแดง เวลาพอสมควรเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
 • 13:30 - 17:30    เดินทางต่อยังสกลนคร โดยแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขื่อนน้ำอูน พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร  และหนองหาน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง   เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน ภายในจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
 • เขื่อนน้ำอูน  เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร ตัวเขื่อนน้ำอูน มีความสูง 29.50 เมตร สันเขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 • หนองหาน  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร
 • เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น             อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมแอทสกล หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อุทยานแห่งชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ -  วัดนักบุญอันนา - นครพนม
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม  พระธาตุแจงแวง อุทยานแห่งชาติภูพาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
 • 13:30    เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยังพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริโต  วัดนักบุญอันนา ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย
 • พระธาตุแจงแวง เป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทราย มีลักษณะปรางค์แบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้วบรางกันในสมัยนั้น ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ องค์เจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูแต่ละด้าน ภายใต้ซุ้มข้างบนสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับด้วยกนกด้านขด
 • อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผาทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมือง และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้สำหรับต่อต้านทหารกองทัพญี่ปุ่น
 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณ ป่าเขา น้ำตก เป็นปัจจัยในการกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักและบริเวณพระตำหนักซึ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอก
 • พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส  ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด พิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ  และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ
 • วัดนักบุญอันนา เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4
พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุพนม - สนามบินนครพนม - ดอนเมือง
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00    อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 09:30    เดินทางชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุนครพนม  ไหว้พระที่พระธาตุเรณูนคร  พระธาตุนครพนม  
 • 13:30-15:30  สถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง พญาศรีสัตตนาคราช พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินนครพนม
 • 17:05      เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • 18:15     ถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ     
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตลาดเมืองนครพนม  อิสะเดินชม ชิม ช้อปของฝากอิสระตามอัธยาศัย
 • สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ถือเป็นสะพานเชื่อมไทยและลาวแห่งที่ 3 ของเมืองไทย ซึ่งถ้าข้ามฟากไปก็จะเป็นบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก 
  แขวงคำม่วน ประเทศลาว
 • พระธาตุพนม  ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย 
 • พระธาตุเรณูนคร  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม 
 • พญาศรีสัตตนาคราช  นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สง่างามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม ได้ชื่อว่าเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน 
 • พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า  ที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยเชียว กับตัวอาคารสไตล์โคโลเนียลสวยงามอ่อนช้อยสีเหลืองสดใสสะดุดตา
 • อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์  นครพนมเคยเป็นเมืองหนึ่งของประเทศไทย ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ของเวียดนามเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง - อุดรธานี
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์อุดรฯ หนองคาย 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน ตั้งแต่ 4 คน Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com