02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 14:05

ทัวร์อุบลฯ สามพันโบก ผาแต้ม เขมราฐ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿7,200

ไฮไลท์ทริป

ไหว้พระทำบุญ
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 • วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว 
 • วัดภูเขาแก้ว 
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • สามพันโบก แอ่งหินน้อยใหญ่ 
 • เสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
 • น้ำตกลงรู Unseen In Thailand
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง 4 - 5 คน 9,850
เดินทาง 6 - 7 คน 7,950
เดินทาง 8 - 9 คน 7,200
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,400
 (เดินทางช่วงปีใหม่ หรือวันหยุดยาว กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง)  

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง - อุบลฯ - แก่งสะพือ -หาดพัทยาสิรินธร - ช่องเม็ก - วัดภูพร้าว - โชงเจียม
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
กำหนดการ
 • 06:00    พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08:05    เหินฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธานี ด้วยเที่ยวบินที่ FD..
 • 09:20    เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธานี...
 • ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดภูเขาแก้ว แก่งสะพือ 
 • 13:30     เดินทางสู่โขงเจียม ระหว่างการเดินทางหยุดแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น เขื่อนสิรินธร หาดพัทยาสิรินธร ช้อบปิ้งร้านปลอดภาษีช่องเม็ก วัดภูพร้าว ก่อนเดินทางเข้าที่พักที่โขงเจียม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนินเขาพระอุโบสถสวยงาม ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง สถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาไม่มีมุขลดหลั่นกัน สี่ชั้นด้านหน้า ส่วนด้านหลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ โดยมีคันทวยรองรับชายคาเป็นรูปนาค
 • แก่งสะพือ เป็นแก่งที่อยู่ในแม่น้ำมูล ที่สวยงามของอำเภอพิบูลมังสาหาร การไปชมทัศนียภาพของแก่ง ควรเป็นช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพราะน้ำจะลดทำให้เห็นแก่งได้ชัดเจนและสวยงาม
 • เขื่อนสิรินธร เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร  เป็นแหล่งประมง และแหล่งท่องเที่ยว 
 • หาดพัทยาสิรินธร ทะเลน้ำจืดขนาดย่อม ลักษณะพื้นที่โดยบริเวณริมอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นทรายกว้างบรรยากาศดูคล้ายอยู่ชายทะเล บริเวณริมหาดมีแพอาหารจำนวนมากให้บริการ
 • ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร เป็นจุดเดียวในภาคอีสานที่เป็นจุดผ่านแดน และช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 • วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยบริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน
 • เดินทางสู่ที่พัก อำเภอโขงเจียม
อาหาร
 • เช้า           ร้านอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
อุทยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 นำทุกท่านเดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแก่งตะนะ น้ำตกตาดโดน วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 • 13:30-16:30 เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ ป่าดงนาทาม วัดถ้ำปฎิหารย์ ผาชนะได
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุดสูงสุด มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือใหลออกประเทศลาว
 • แก่งตะนะ  เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด เป็นเกาะกลางลำน้ำที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้งสองสายกัดเซาะลงในแนวหินสูงประมาณ 1 เมตร และจะเห็นว่าเกาะกลางแก่งตะนะสิ่งก่อสร้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสล่าอาณานิคม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ 
 • สะพานแขวน  เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะ ยาวประมาณข้างละ 295 เมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนือแก่งตะนะ และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะ
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งโดย หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว
 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 อำเภอคือ โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ และโพธิ์ไทร มีธรรมชาติที่สวยมากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม 
 • เสาเฉลียง   เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม นับแสนนับล้านปี ลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงรายกันอยู่ ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏมี ซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อเสาหิน  
 • ผาแต้ม  เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ ซึ่งรวมเอาพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์  ส่วนบริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 • น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิด จากลำธาร 2 สายคือ ห้วยสร้อย ห้วยไผ่ ที่ไหลจากคนละหน้าผาและมาบรรจบกันซึ่งมีความสูงประมาณ 20 เมตร 
 • น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู หนึ่งเดียวในเมืองไทย ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30   นำทุกท่านเดินทางสู่อำเภอเขมราฐเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่นเสาเฉลียงใหญ่ สามพันโบก หาดสลึง ก่อนที่จะทานอาหารกลางวัน
 • 13:30   เดินทางต่อยังอำเภอเขมราฐ เมื่อถึงเขมราฐ ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น แก่งช้างหมอบ หาดทรายสูง เมืองเก่าเขมรฐ และเพลิดเพลินกับถนนคนเดิน เสาร์ที่ 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เสาเฉลียงใหญ่    เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน พบกระจายอยู่ตามลานหินในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร 
 • แกรนด์แคนยอนเมืองไทย  สถานที่ท่องเที่ยวที่รับรองว่าโดนใจคนไทย นั่นก็คือ สามพันโบก แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง 
 • สามพันโบก   เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง จะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง 
 • หาดสลึง   เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง จะมีหาดทรายที่สวยงาม
 • เดินทางสู่ เขมราฐ ชมความสวยงาม หาดทรายสูง เป็นแนวหาดทรายกว้างใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำลดก็จะมองเห็นหาดทรายกว้างมากขึ้น ทรายที่นี่จะละเอียดเนียนนุ่ม
 • เขมราฐ ชมบ้านเรือนเก่าแก่ในเขตเมืองเก่าเขมราฐ ทั้งสองฟากฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าๆ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลังนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินถ่ายรูปได้ตลอดทั้งแนวถนน ซึ่งมีจุดห้ามพลาดอยู่ 3 แห่ง คือโรงแรมสุขสงวน บ้านขุนภูรีประศาสน์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี
 • ถนนคนเดินเขมราฐ   จะจัดขึ้นเฉพาะเสาร์ที่ 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือนเท่านั้น ใครอยากเห็นเขมราฐมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้มอีกครั้ง บอกเลยว่าไม่ควรพลาด 
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท
วันที่ 4
ทำบุญใส่บาตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสู่ตัวเมืองอุบลฯ - วัดทุ่งศรีเมือง - สนามบินอุบลฯ - ดอนเมือง
แผนที่
กำหนดการ
 • 06:00    ตื่นแต่เช้า ทำบุญใส่บาตร เดินตลาดชมและช้อปสินค้าพื้นเมือง ถ่ายรูปสบายๆเป็นที่ระลึก
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท และชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น วัดภูมิชัยธาราม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
 • 13:30      เดินทสงชมความสวยงามของวัดทุ่งศรีเมือง วัดสระประสานสุข พร้อบอิสระซื้อของฝาก ก่อนที่จนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี
 • 19:45      เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD..
 • 20:50      เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ตักบาตร อาหารเช้าพระสงฆ์  พร้อมเดินทางชมตลาดตามอัธยาศัย
 • วัดชัยภูมิการาม   หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขมราฐ เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532 เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนุรักษ์ จัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 • วัดพระธาตุหนองบัว    เป็นวัดป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนรอบ ๆ ตัววัด 
 • วัดทุ่งศรีเมือง   เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้ อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะระหว่งไทย พม่าและลาว 
 • วัดสระประสานสุข   วัดบ้านนาเมือง สักการะสรีระหลวงปู่บุญมี เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ ชมอุโบสถรูปเรือสุวรรณหงส์ที่สร้างขึ้นจากเซรามิคทั้งหลัง ชมวิหารกลางน้ำรูปเรือพระที่นั่งอนัตนาคราช 
 • อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากเมืองอุบลฯ จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 คน/ห้อง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
 • ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
 • ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าล่องเรือล่องแก่งสามพันโบก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น รูมเซอร์วิส, มินิบาร์ เป็นต้น 
 • ค่าบริการเสริมพิเศษ/วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com