02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:39

ทัวร์อุบล สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,450

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อุบลฯ ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 • วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว 
 • วัดภูเขาแก้ว 
 • ชมวัดทุ่งศรีเมือง
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • ชมสามพันโบก แอ่งหินน้อยใหญ่ 
 • ชมเสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
 • น้ำตกลงรู Unseen In Thailand
 • น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
 • ชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี 
สนุกกับการช้อป
 • ร้านของฝากจากอุบลฯ
พักผ่อนสบายที่
 • ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท 
อาหาร
 • กลางวัน + เย็น อิสระลูกค้าเลือกทานตามความชอบ จ่ายตามความเป็นจริง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2  คน 11,750.-
เดินทาง  3  คน 8,850.-
เดินทาง  4 - 5   คน 7,350.-
เดินทาง  6 - 7   คน 5,950.-
เดินทาง  8 - 9  คน 5,450-
 พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.- 

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ–สนามบินอุบลฯ – แก่งสะพือ – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก – น้ำตกตาดโดน -แม่น้ำสองสี - ที่พักทอแสง รีสอร์ท
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00    พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00    เหินฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธานี ด้วยสายการบิน ... เที่ยวบินที่...

00:00     เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธานี... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ 

00:00     อิสระอาหารเช้าที่ร้านอาหาร  หลังอาหารเดินทางสู่ โขงเจียม ระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเขาไมม้แก้ว  แก่งสะพือ ช่องเม็ก

ช่วงบ่าย
หลังอาหาร เดินทางต่อยัง อำเภอ โขงเจียม  โดยแวะชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว น้ำตกตาดโตน แม่น้ำสองสี  ก่อนเดินทางสู่ที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
เดินทางสู่ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร  เมื่อเดินทางถึง แวะชมวัดภูเขาแก้ว  

วัดภูเขาแก้ว หรือ วัดป่าภูเขาแก้ว เป็นวัดป่าอรัญวาสี สังกัดนิกายเถรวาท  ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดย พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระอุโบสถ ที่ประดับด้วยกระเบื้องทั้งหลัง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ความงามของอุโบสถ ได้ถูกถ่ายทอดจากฝีมือของช่างพื้นบ้าน 

แก่งสะพือ   เป็นแก่งหินที่สวยงามในลำน้ำมูล ตั้งอยู่ที่บ้านสะพือใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร สะพือ เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ซำพืด หรือ ซำปึ้ดซึ่งเป็นภาษาส่วย แปลว่า งูใหญ่ หรืองูเหลือม 

แก่งสะพือ เป็นแก่งหินที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ สามพันโบก  ในช่วงฤดูน้ำหลาก แก่งหินจะจมอยู่ใต้น้ำ และจะถูกกัดเซาะด้วยแรงของกระแสน้ำวนจนเกิดเป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อย เมื่อลำน้ำมูลแห้งขอดในฤดูแล้ง แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกลางแม่น้ำมูล  ซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะมีให้สัมผัสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมเท่านั้น

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ชายแดนไทย-สาว ที่ด่านช่องเม็ก ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็น 
จุดผ่านแดนจุดเดียวที่สามารถเดินทางไป โดยทางพื้นดิน

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือวัดเรืองแสง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

แวะชม น้ำตกตาดโดน น้ำตกขนาดไม่ใหญ่ แต่ มีลานให้ได้ สัมผัสความเย็นฉ่ำของสายน้ำ

ชมจุดตัดของ แม่น้ำสองสี  ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม 

เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ..อิสระตามอัธยาศัย จะถีบจักรยาน หรือว่ายน้ำ
อาหาร มื้อเช้า
ร้านอาหาร

มื้อกลางวัน

อิสระตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น

อิสระตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหาร
ที่พัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานผาแต้ม – น้ำตกสร้อยสวรรค์ - เสาเฉลียงใหญ่ - แก่งสามพันโบก
การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานผาแต้ม  เช่น เสาเฉลียง น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์  น้ำตกทุ่งนาเมือง และเถาวัลย์ยักษ์

ช่วงบ่าย
 
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยังเสาเฉลียงใหญ่  หาดหงษ์ และแก่งสามพันโบก ก่อนจะเดินทางกลับที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อุทยานผาแต้ม   นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย พระอาทิตย์ที่ผาแต้มจะขึ้นเวลาประมาณ 05.30 นาฬิกา และจะละตามแนวหน้าผาบนภูเขาที่ทอดยาวขนานไปตามลำน้ำโขงรวมทั้งเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแล้วผาแต้มยังเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายอีกด้วย

ชมหมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน จากนั้นชมเสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ

ชม เสาเฉลียง  เสาเฉลียง  เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน พบกระจายอยู่ตามลานหินในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร  เสาเฉลียง เป็นหินทรายยุคจูแรสซิก เกิดจากน้ำและกรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี หินที่มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดีกว่า จะคงเหลืออยู่มากกว่า 

ชม น้ำตกสร้อยสวรรค์    เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง

น้ำตกแสงจันทร์  มีชื่อมาจากสายน้ำที่เมื่อไหลผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวล ๆ คล้ายแสงของดวงจันทร์ หรืออีกชื่อที่ชาวท้องถิ่นรู้จักกันดี คือ น้ำตกลงรู หรือน้ำตกลอดรู เพราะจุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้มีลักษณะของสายน้ำที่ไหลรอดผ่านรูหินขนาดใหญ่ออกมา และตกกระทบกับโขดหินด้านหน้า 


น้ำตกทุ่งนาเมือง อยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ลักษณะเป็นม่านนํ้าตกที่สวยงาม นํ้าไหลจากหน้าผาสูงชัน 90 องศา มีน้ำเยอะช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 

เถาวัลย์ยักษ์ แห่งน้ำตกทุ่งนาเมือง เป็นเถาวัลย์ที่มีอายุยืนนานมากกว่า 400 ปี และอยู่บริเวณทางลงดูน้ำตกทุ่งนาเมือง  มีป้ายติดไว้บริเวณเถาวัลย์ยักษ์ด้วยว่า กอดเถาวัลย์ 1ที รักกันนานร้อยปี  และเป็นจุดที่ทำให้มีคู่รักหลายคู่นิยมมาถ่ายพรีเวดดิ้ง

ช่วงบ่าย
ชม เสาเฉลียงใหญ่  ที่บ้านผาชัน อำเภอโพธ์ไทร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 50 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ตั้งวางทับกันที่เกิดจากการกัดกร่อนของ ลม น้ำ อากาศ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เดินทางทางต่อสู่ แก่งสามพันโบก  สามพันโบก เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนเมืองไทยที่มีความงดงามไม่แพ้แกรนด์แคนยอนที่อื่นๆที่มีอยู่ ในโลก สามพันโบกเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทยและลาว กลุ่มหินเหล่านี้ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตร

ความสวยงามโดดเด่นของ แก่งสามพันโบก คือกลุ่มหลุมเล็กใหญ่ที่มีอยู่จำนวนมากมาย นั้นเกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งในฤดูฝนแก่งจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะเห็นแก่งในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน 

คำว่า หลุม หรือ แอ่ง ในภาษาลาวเรียกว่า โบก และจำนวนหลุมที่มีมากกว่า 3,000 แห่งนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อ สามพันโบก 

สถานที่ท่องเที่ยวไกล้เคียง สามพันโบก ที่น่าสนใจเช่น หาดสลึง หาดหงษ์ ซึ่งต้องเหมาเรือนั่งเที่ยว ค่าเรือไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์

เวลาสมควร เดินทางกลับที่พัก ..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหาร
ที่พัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท
วันที่ 3
โขงเจียม - วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -  เดินทางกลับเข้าเมืองอุบล – ไหว้พระวัดพระธาตุหนองบัว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อุบลฯ – สนามบิน - กรุงเทพ
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ปฎิบัติธรรมวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย , สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง  เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองอุบลฯ

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุบลราชธานี เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว  อิสระซื้อของฝากจนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00:00    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
ชม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย  บริเวณถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์บรรยากาศสงบเงียบ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รอบๆวัดมีก้อนหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่มากมาย มีต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาลสวยงาม นอกจากนี้ยังมีน้ำตกไหลจากหน้าผาด้านบนผ่านลงมาบริเวณด้านหน้าพระนอนก่อนที่จะตกลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง เรียกว่าน้ำตกถ้ำเหวสินธุ์ชัย บริเวณเหนือถ้ำยังมีทุ่งดอกหญ้าที่มีความสวยงามหลายชนิด  

วัดถ้ำคูหาสวรรค์    เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งโดย หลวงปู่คำคนิง จุลมณี  ซึ่งใช้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่าน ไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา

จากบริเวณวัด สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสี ตลอดจนทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามได้อย่างชัดเจน รวมทั้งทิวทัศน์ ตัวอำเภอโขงเจียม

เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมืองอุบลราชธานี 

ช่วงบ่าย    
หลังอาหารเดินทางต่อยังอำเภอเมืองอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532 
เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนุรักษ์ จัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2461 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดพระธาตุหนองบัว วัดแห่งนี้เป็นวัดป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนรอบ ๆ ตัววัด อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของ 
พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 

ชม วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้ อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่

ชม วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรีระหลวงปู่บุญมี เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ ชมอุโบสถรูปเรือสุวรรณหงส์ที่สร้างขึ้นจากเซรามิคทั้งหลัง ชมวิหารกลางน้ำรูปเรือพระที่นั่งอนัตนาคราช พร้อมชมซุ้มประตูวัดรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่งดงาม

อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ แหนมเนือง อื่นๆ อีกมากมาย จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
​​​
 
 • ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถตู้วีไอพี + น้ำมัน
 • ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินท าง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารกลางวัน + อาหารเย็น
 • ค่าล่องเรือล่องแก่งสามพันโบก
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์อุบล สามพันโบก ผาแต้ม เขมราฐ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com