02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 12:39

แพ็คเกจทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว โดยเครื่องบิน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,900

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - ตรัง.....กระบี่ - กรุงเทพฯ
ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ
 • ถ้ำมรกต เกาะมุก
 • ถ้ำเลเขากอบ
 • เกาะกระดาน
 • เกาะเชือก
ประวัติศาสตร์
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุปรปะดิษฐ์
พักผ่อนช้อปสบายๆ
 • ชม Street Art
 • อร่อยกับขนมเปี๊ยะซอย9
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 8,650
เดินทาง  6 - 7   คน 8,250
เดินทาง  8 - 9  คน 7,900

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินตรัง - กันตัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - ที่พัก
กำหนดการ
 • 05:30  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:45  เหินฟ้าสู่สนามบินตรัง เที่ยวบินที FD
 • 09:20  ถึงสนามบินเมืองตรัง ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่อำเภอกันตัง     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยังโดยแวะชมถ้ำเขาเลเขากอบ วังเทพทาโร  เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อำเภอกันตัง   เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง อดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำมาแต่โบราณ จุดท่องเที่ยวสำคัญคือ สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฏานุประดิษฐ์ บิดาแห่งยางพาราไทย สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง 
 • สถานีรัก  สถานีรถไฟสุดทางฝั่งอันดามัน เป็นสถานีรถไฟที่มีอายุ มากกว่า 100 ปี 
 • ถ้ำเลเขากอบ   อ.ห้วยยอด ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อไปชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำ เป็นหนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น Unseen Thailand  มีโถงถ้ำมากมายหลายถ้ำเช่น ถ้ำคนธรรพ์   ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว  ถ้ำลอด หรือ ถ้ำมังกร Unseen Thailand
 • วังเทพทาโร  หรือวังมังกร 88 ตัว คืองานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิต บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ 
 • ไม้จวงหรือไม้เทพทาโร  ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังและภาคใต้หลายจังหวัด ๆ เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน ใบมีกลิ่นหอมทานได้ 
อาหาร
 • กลางวัน    ร้านล่อคุ้ง ราดหน้าซุปเปอร์
 • เย็น          บ้านสวนสุดาพร
ที่พัก โรงแรมเรือรัษฏา ตรัง
วันที่ 2
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - โรงแรมกระบี่
กำหนดการ
 •  08:30  หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง เพื่อนั่งเรือเที่ยวเกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand  พร้อมลอยตัวสู่ถ้ำมรกต   
 • 13:30   เดินทางสู่เกาะกระดาน ต่อด้วยเกาะเชือก
 • 14:30  ถึงเกาะเชือก เกาะหินเล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ
 • 16:00  เดินทางกลับ ถึงท่าเรือปากเมง นำเดินทางสู่จังหวัดกระบี่  เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ท่าเรือปากเมง เป็นประตูสู่ทะเลอันดามัน หากต้องการเดินทางไปที่เกาะต่างๆ ในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็น เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ฯลฯ จะต้องมาลงเรือที่นี่
 • เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของท้องทะเลตรัง แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งมีถ้ำมรกตที่มีความงดงามตระการตา อีกฝั่งด้านตะวันออก  เป็นหมู่บ้านชาวประมง มีรีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร 
 • ถ้ำมรกต ปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรือลอดได้ เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร 
 • เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดทรายขาวละเอียด กว้างใหญ่สวยงาม น้ำทะเลใส มองเห็นแนวปะการัง ฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ 
 • เกาะเชือก เกาะหินเล็ก ๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มี กระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   อาหารกลางวันบนเรือ
 • เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมที่พัก 4*
วันที่ 3
ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 08:30   เดินทางไปยัง ทะเลแหวก เกาะไก่ ต่อเกาะปอดะ ก่อนที่จะทานอาหารกลางวัน   
 • 13:00    เดินเล่นชมหาดทรายเกาะปอดะ ไหว้ขอพรที่ถ้ำพระนาง ก่อนเดินทางกลับยังท่าเรือ เดินเที่ยวเล่นที่ลานปูดำ ซื้อของฝาก
 • 17:30   เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:10   เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
 • 21:40   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ทะเลแหวก  จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดต่ำลง จนทำให้มองเห็นแนวสันทรายใต้น้ำโผล่ขึ้นเชื่อมต่อเป็นทางเดินระหว่างเกาะ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ
 • เกาะไก่   ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามด้านทิวทัศน์ และความงดงามของน้ำทะเลที่มีปลาสวยงามมากมาย รวมถึงปะการังสมองที่มีปลาหลากสีสัน 
 • เกาะปอดะ   เกาะกลางทะเลที่มีหาดทรายขาวนวล และจะเป็นสถานที่ที่เราจะรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามกลางท้องทะเล 
 • ถ้ำพระนาง   บริเวณหาดไร่เลย์ชมทัศนียภาพภูเขา หน้าผาที่สวยงาม ถ้ำพระนางอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
 • ลานปูดำ หรืออนุสาวรีย์ปูดำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ เป็นจุดชมวิวของเมืองกระบี่ สามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย 
 • มีเวลาเหลือให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกของฝากของเมืองกระบี่ ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   อาหารกลางวันบนเรือ
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4* 2 คืน (พัก2 คน/ห้อง)
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • ค่าไกด์ในำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,00,000 บาท
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ยาประจำตัว
 • ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด เสื้อกันฝน(ขึ้นอยู่กับสภาพอากา
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com