02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:16

ทัวร์ตรัง

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว  ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • รถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 4 ดาว ทั้งในเมืองและบนเกาะ
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • อาหารมีทั้งจัดให้ และอิสระทานเอง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-

ทะเลตรัง

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - ตรัง..
ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ
 • ถ้ำมรกต เกาะมุก
 • ถ้ำเลเขากอบ
 • เกาะกระดาน
 • เกาะเชือก
ประวัติศาสตร์
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุปรปะดิษฐ์
 • ยางต้นแรกของไทย
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งตุ๊กๆชมเมือง
 • ชม Street Art
 • อร่อยกับขนมเปี๊ยะซอย9
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - ตรัง..
ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ
 • ถ้ำมรกต เกาะมุก
 • ถ้ำเลเขากอบ
 • เกาะกระดาน
 • เกาะเชือก
 • เกาะไหง
ประวัติศาสตร์
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุปรปะดิษฐ์
 • ยางต้นแรกของไทย
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งตุ๊กๆชมเมือง
 • ชม Street Art
 • อร่อยกับขนมเปี๊ยะซอย9

ทะเลตรัง กระบี่

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - ตรัง.....กกระบี่ - กรุงเทพฯ
ตื่นตากับธรรมชาติบนบก & ใต้น้ำ
 • ถ้ำมรกต เกาะมุก
 • ถ้ำเลเขากอบ
 • เกาะกระดาน
 • เกาะเชือก
 • เกาะไก่
 • เกาะปอดะ
ประวัติศาสตร์
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุปรปะดิษฐ์
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชม Street Art
 • อร่อยกับขนมเปี๊ยะซอย9
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com