02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:02

ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿16,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บริการรถตู้ พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านได้
กราบนมัสการ 
 • พระเขี้ยวแก้ว
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัดกัลยานี
 • วัดคงคาราม
 • เจดีย์ถูปาราม
เยี่ยมชม
 • โรงงาน จูเวลลี่ Handuni
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมระบำพื้นเมือง 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 18,900
เดินทาง   3 - 4   คน 17,900
เดินทาง   5 - 6   คน 16,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - Dambulla - Habarana
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพของการท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 07:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  Roll - W สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
 • 09:10    เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
 • 11:00    เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • เดินทางสู่ถ้ำดัมบูลล่า แล้วเดินทางเข้าเช็คอินที่่พัก ที่ Habarana
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • Dambulla Cave วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐานประมาณ 153 องค์
 • ถ้ำดัมบูลล่า  ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คือถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา ถ้ำเทวานะอลุต
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Sungreen Resort & Spa Habarana หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
Habarana - สิกิริยา - แคนดี้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • หลังอาหาร เดินทางสู่ Sigiriya หนึ่งในมรดกโลกของศรีลังกา เป็นหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือน
 • เดินทางสู่เมืองแคนดี้  ถึงเมืองแคนดี้เข้าเช็คอินที่พัก ชมระบำแคนดี้ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ก่อนทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สิกิริยาหรือหินราชสีห์  ประกอบด้วยหินปลักภูเขาไฟความสูงประมาณ 370 เมตร ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเป็นพระราชวังเก่า โดยต้องเดินขึ้นบันใดทั้งหมดประมาณ 1,020 ขั้น และบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ 360 องศา 
 • เดินทางสู่เมืองแคนดี้ แวะชม Spice Garden มีสมุนไพรนานาชนิด อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนิลา ซินิมอน  มีผู้เชี่ยวชาญนำชมและบรรยายรายละเอียด
 • เมืองแคนดี้  เข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา 
 • กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว  เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Suisse Hotel Kandy หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
Kandy - Botanical Gardens - Tea Factory 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • แคนดี้ ซิตี้ทัวร์ เช่น โรงงานจูเวลเลอรี่  ศูนย์ผ้าบาติค ก่อนทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางชมโรงงานทำชา ก่อนที่จะเดินทางสู่ที่พักเมือง นูวาระ อิลิเย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดบุปผาราม หรือ วัดมัลละวัตตะ  วัดที่พระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรุงศรีอยุธยา จำพรรษ่และบวชพระให้กับชาวศรีลังกา
 • Gem Museum  โรงงานผลิตอัญมณีชื่อดังของเมืองแคนดี้  ท่านจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธีการขุดหาอัญมณี 
 • ศูนย์สินค้าผ้าบาติค เป็นศูนย์จำหน่ายเส์้อผ้า 
 • Botanical Gardens  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากส่วนต่าง ๆของโลก ภายในสวนพฤกษศาสตร์เปราดีนิยา แห่งศรีลังกาเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 24,680 ชนิด 
 • ชมสวนชา  พร้อมนี้ชมวิธีการผลิตชาจากโรงานและซิมช้อปชาจากผู้ผลิตโดยตรง
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Suisse Hotel Kandy หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
Kandy - Colombo - วัดกัลยานี - วัดคงคาราม - โคลอมโบ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่จุดชมวิวเมืองแคนดี้ อิสระชมตลาดและศูนย์ธุระกิจเมืองก่อนเดินทางสู่โคลมโบ
 • เดินทางเข้าสู่เมืองโคลอมโบ ชมวัดกัลยานี วัดคงคาราม เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • จุดชมวิวเมืองแคนดี้  ณ จุดที่มองเห็นแคนดี้ทั้งเมือง
 • อิสระเดินชมและช้อปที่ตลาดและศูนย์การค้าเมืองแคนดี้ จนได้เวลาเดินทางสู่โคลอมโบ
 • วัดกัลณียา kelaniya Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทย
 • วัดคงคาราม Gangarama Temple ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   
ภัตตาคาร
เย็น         
 ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Hotel Galadari หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
โคลอมโบ ซิตี้ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำเที่ยวชมเมืองโคลอมโบเช่น ตลาดปลา หาดทราย Independence Memorial Hall
 • 21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 01:15+1  เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 402
 • 06:15      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ  เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดใศรีลังกาชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จากการออกเรือในตอนดึกของเมื่อวานเมื่อได้ปลาแล้วจะกลับเข้าฝั่งในช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้น แล้วนำมาขายให้กับผู้บริโภค
 • Independence Memorial Hall  สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491
 • Mount Lavinia Beach  เป็นหาดทรายที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวศรีลังกาเอง 
 • อิสระช้อปป้งที่ Odel เปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  (VAN) 
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทำวีซ่า  ช่วงนี้ยกเว้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • กล้องวิดีโอและใบอนุญาต
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com