02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:56

ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿17,550

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ..รายการเดินทางปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
กราบนมัสการ 
 • พระเขี้ยวแก้ว
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัดกัลยานี
 • วัดคงคาราม
 • เจดีย์ถูปาราม
เยี่ยมชม
 • โรงงาน จูเวลลี่ Handuni
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมระบำพื้นเมือง 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง   2   คน 19,500.-
เดินทาง   4    คน 18,600.-
เดินทาง   6    คน 17,550.-
เดินทาง    8   คน 17,850.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,850.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - โคลอมโบซิตี้ทัวร์ 
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพของการท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
การเดินทาง ช่วงช้า
07:00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์  เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่ AtSiamTour คอยให้การบริการ

09.10 น.  เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ โดยศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403

11.00 น.  เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา หลังผ่านการตรวจคนข้าเมือง มีไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าสนามบิน และพร้อมออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโคลอมโบ เช่น เช่น วัดกัลนียา วัด Gangara vihara Galle Face Green  ช้อปป้งที่ Odel
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ใหว้พระและชมภาพประวัติศาสตร์ วัดกัลณียา (kelaniya Temple) ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐาน และชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายที่นำมาจากประเทศไทย

ชมวัดคงคาราม  (Gangarama Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้

ชม Mount Lavinia Beach  เป็นหาดทรายที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย ด้วยน้ำทะเลที่ใสเขียวพร้อมคลื่นที่กระทบหาดทรายขาวโพลนเป็นแนวยาว ทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวศรีลังกาเอง นิยมมาพักผ่อน เล่นกีฬาชายหาด กันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

อิสระช้อปป้งที่ Odel  ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ ที่นี่มีสินค้าทุกอย่าง ทั้งขายปลีกและส่ง ร้านอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งอาหารที่นำเข้าจากต่างประทศ  
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Mandarina Hotel  4*
วันที่ 2
โคลอมโบ - แคนดี้ - ชมระบำแคนดี้ - นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว - พักที่แคนดี้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
โคลอมโบ ซิตี้ทัวร์ ชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ   Arcade Independence Square 

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองแคนดี้ ด้วยระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร  ถึงเมืองแคนดี้เข้าเช็คอินที่พัก ชมระบำแคนดี้ นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ก่อนทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ   เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดใศรีลังกาก็ประมาณได้ ชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จากการออกเรือในตอนดึกของเมื่อวานเมื่อได้ปลาแล้วจะกลับเข้าฝั่งในช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้น แล้วนำมาขายให้กับผู้บริโภคต่อไป ไม่ได้มีแต่ปลาเท่านั้นยังมีกุ้ง หอย ปู ปลาขนาดใหญ่ ฯลฯ ทั้งขายปลีกและขายส่ง

อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall  สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็นอาณานิคมของต่างชาติมาเกือน 500 ปี ในการสร้างอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka ของศรีลังกา ต้องการให้เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปตลอดกาล และปัจจุบันบริเวณสวนโดยรอบจะเป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกายของชาวโคลอมโบ

อินดีเพ็นเด๊นซ์ อาร์เขต  Arcade Independence Square  ศูนย์การค้าครบวงจร ทันสมัย แห่งใหม่ใจกลางกรุงโคลอมโบ  รวมการบริการทุกอย่างที่ลูกค้่าต้องการเช่น ภัตตาคาร อาหาร ฟาสฟู๊ดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง  Cineplex for 3D movies. 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ด้วยระยะทางประมาณ 120 กม. แต่เนื่องด้วยเป็นถนน 2 เลน และการจราจรค่อนข้างหนาแน่น และด้วยการจำกัดความเร็ว ทำให้บางครั้งใช้เวลา 3 1/2 - 4 ชั่วโมง 

เดินทางถึง เมืองแคนดี้ นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะเตรียมตัวเข้าชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกับการระบำพื้นเมืองแท้ๆของชาวศรีลังกา

กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว The Sacred Tooth Relic of the Buddha พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระพุทธองค์
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Kandy Hotel Suisse 4*  http://www.hotelsuisse.lk/index.php
วันที่ 3
แคนดี้ -  โรงงานจูเวลเลอรี่ - ศูนย์ผ้าบาติค - ดัมบูลล่า - อนุราธปุระ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
แคนดี้ ซิตี้ทัวร์ เช่น โรงงานจูเวลเลอรี่  ศูนย์ผ้าบาติค ก่อนทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ถ้ำดัมบูลลา และเดินทางต่อยังเมืองอนุราธปุระ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
Gem Museum  โรงงานผลิตอัญมณีชื่อดังของเมืองแคนดี้  ท่านจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธีการขุดหาอัญมณี พรัอมเจ้าหน้าที่นำชม และท้ายสุดชิญทุกท่านช้อปสินค้าตามอัธยาศัย

ศูนย์สินค้าผ้าบาติค  ที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายเส์้อผ้า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อิสระเต็มที่กับการช้อป 

ช่วงบ่าย
ชมสวนสมุนไพร New Paradise Spice Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนิดไว้โชว์แขก อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนิลา ซินิมอนและอีกมากมาย มีผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ และนำชม  

เมื่อชมแล้วจะมีซุ้ม โดยจะบรรยายสรรพคุณของแต่ละสมุนไพรให้เราทราบ ให้ทดลองดื่ม ทดลองดม และทดลองทาด้วย พร้อมหากท่านปวดตรงใหน จะมีการนวดเป็นตัวอย่างประมาณ 5-10 นาที 

วัดถ้ำดัมบูลลา   เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย โดยพระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำแห่งนี้ ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำ ที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐาน 153 องค์

วัดถ้ำดัมบูลลา  ประกอบด้วย 5 ถ้ำ มีชื่อดังนี้
ถ้ำเทวราชา   ถ้ำมหาราชา  ถ้ำมหาอลุวิหาร  ถ้ำภัคชิมา  ถ้ำเทวานะอลุต

ได้เวลาสมควรเดนทางสู่ เมืองอนุรธปุระ  เข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Rajarata Hotel 4*   http://www.rajaratahotel.lk/
วันที่ 4
อนุรธปุระ - มิหินตะเล - อนุราธปุระ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ยัง มิหินตะเล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพนับถือมากแห่งหนึ่ง

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับมายัง เมืองอนุราธปุระ เพื่อกราบนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์  วัดอิสุรุมุณิยะ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา  เจดีย์ถูปาราม เจดีย์อภัยคีรี  สระแฝด Kuttam Pokuna
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
มหินตเล มาจากคำว่า มหิน บวก ตะเล  คำว่า มหิน หมายถึง พระมหินทเถระ พระโอรสของพระเจ้าอโศกแห่งอินเดีย ส่วนคำว่า ตะเล  เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า ดอยหรือภูเขา สรุปก็คือภูเขาที่พระมหินทได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ กษัตริย์ลังกาในสมัยนั้น ณ ที่แห่งนั้นได้มีการสร้างเจดีย์อัมทิตา ซึ่งแปลว่า เจดีย์บนเนินต้นมะม่วง  เพื่อบรรจุพระธาตุของพระมหินทเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเกาะลังกาเป็นครั้งแรก.( บันใดที่ต้องเดินทางขึ้นทั้งหมด 456 ขั้น )

ช่วงบ่าย
ชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Vihara) สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 มีภาพแกะสลักหินที่งดงาม เชื่อกันว่าพระมหินทร์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาแรกที่วัดแห่งนี้ 

เดินทางเข้าสักการะ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ที่พระนางสังฆมิตตา ได้อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย ปลูกขึ้นเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวนานกว่าตนเดิม และเพื่อเผยแพร่ในประเทศศรีลังกา

ชม พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา หรือ เจดีย์สุวรรณมาลิก  พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่ ปูด้วยก้อนหินภูเขา โดยใช้ช้างลากหินเหล่า นั้นมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ด้วยพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา ซึ่งปัจจุบัน พระมหาเจดีย์รุวันเว ลิสยา ถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

นมัสการ เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา มีชางลอมรอบ ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา กระดูกไหปลาร้า ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก

เจดีย์อภัยคีรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอภัยคีรีวิหาร เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมากในยุคสมัยนั้น เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเจดีย์เชตวัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 113 เมตร ถูกสร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปี ก่อน 

ชม สระแฝด Kuttam Pokuna หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถานที่อาบน้ำ หรือ สระว่ายน้ำ ในสมัยโบราณของประเทศศรีลังกา และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มี ความโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมของส​​ิงหลโบราณ  โดยสระน้ำแฝดแห่งนี้นั้นมีอายุมากกว่า 1700 กว่าปี ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สรงน้ำ 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Rajarata Hotel 4*   http://www.rajaratahotel.lk/
วันที่ 5
อนุราธปุระ- โคลอมโบ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังกรุงโคลอมโบ  หากถึงแล้วยังมีเวลาพาทุกท่านช้อปสินค้าที่ระลึก จนกว่าได้เวลาทานอาหารเย็น ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

01.15 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วย ศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402

06.15 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชมทิวทัศน์ ธรรมชาติสองข้างทางระหว่างการเดินทางจากเมืองอนุราธปุระ สู่กรุงโคลอมโบ

ช่วงบ่าย
เมื่อเดินทางถึงกรุงโคลอมโบแล้วหากยังมีเวลาพอ นำท่านซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนที่จะทานอาหารเย็น หลังอาหารเดินท่งสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
อาหารไทยจีนที่ภัตาคาร
 
ค่าบริการนี้รวม:
 
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 4 คืน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (2-6 คน) บรรยายภาษาอังกฤษโดยไกด์ขับรถ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (8 คนขึ้นไป) บรรยายภาษาอังกฤษ โดยไกด์แยกจากคนขับรถ
 • ประกันอุบัตเหตูเงิน 1,000,000.-
ค่าบริการนี้ไม่รวม :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าทำวีซ่า ประมาณ 1200 บาท.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหักณ.ที่จ่าย 3%
 • กล้องวิดีโอและใบอนุญาต
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
 • ค่าใช้จ่ายในลักษณะส่วนบุคคล เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯล
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ศรีลังกา แคนดี้ อนุราธปุระ โปโลนารุวะ 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿20,500
ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สิกิริยา ถ้ำดัมบูลล่า 7 วัน 6 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿24,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com