02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 19:34

ทัวร์ศรีลังกา Kandy - Nuwara Eliya - Mirissa - Galle 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour

6 วัน 5 คืน
เริ่ม ฿21,800

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บริการรถตู้ พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านได้
กราบนมัสการ 
 • พระเขี้ยวแก้ว
ตื่นตากับ
 • วิหารกัล หรือวิหารหิน 
 • วัดถ้ำดัมบูลลา 
 • Ramboda Waterfall
 • Nine Arch Bridge in Ella
 • Little Adam Peak
 • นั่งเรือดูปลาโลมา
 เยี่ยมชมและช้อป
 • โรงงานผลิตชาซีลอน
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 24,800
เดินทาง   3 - 4   คน 22,800
เดินทาง   5 - 6   คน 21,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - โปโลนนารุวะ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 07:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  Roll - W สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
 • 09:10   เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
 • 11:00   เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่เมืองโปโลนนารุวะ ระหว่างการเดินทางแวะชมสถานที่เลี้ยงช้างที่ Pinnawala เมื่อเดินทางถึงเมืองโปโลนนารุวะ เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ก้อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • Pinnawala Elephant Orphanage  สถานที่เลี้ยงลูกช้างกำพร้า ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ชม
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก The Lake Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
โปโลนนารุวะ - Dambulla - Kandy
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • หลังอาหารชม พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าโปโลนารุวะ  ชมเวชยันต์ปราสาท วังและท้องพระโรง วัฏฏะทาเคหรือวิหารคตวงกลม วิหารกัล
 • เดินทางสู่ถ้ำ Dambulla เพื่อชมพระพุทธรูปและภาพเขียนภายในถ้ำ ก่อนที่จะเดินทางสู่ kandy
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์เมืองเก่า  เป็นสถานที่ๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
 • เวชยันต์ปราสาท  เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจุลวงศ์ เป็นวังสูง 7 ชั้น มีบันไดอิฐขึ้นไป 3 ขั้น และในชั้นสูงๆก่อสร้างด้วยไม้ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นเพียง 3 ชั้นเท่านั้น
 • วังและท้องพระโรง  มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ยกพื้น 3 ชั้น ชั้นบนเป็นหลังคาไม้ ซึ่งยังปรากฏเสาหินอยู่
 • วัฏฏะทาเค หรือ วิหารคตวงกลม  วิหารวงกลม 2 ชั้น มีพื้นที่เป็นหินซ้อนกัน มีเสาหินซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร กล่าวกันว่าวัฏฏะทาเคนี้มีความงดงามที่สุดในศรีลังกา
 • ฮาตาทาเค  ก่อสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วก่อนนำ ไปแคนดี้ ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส่วนชั้นบนประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว
 • วิหารกัล หรือ วิหารหิน เป็นการแกะสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูป เช่น พระพุทธรูปยืน นั่งปางสมาธิ และปางปรินิพพาน สลักจากภูเขาหินชิ้นเดียว 
 • วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา มีพระพุทธรูปประดิษฐานประมาณ 153 องค์
 • ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา ถ้ำเทวานะอลุต
 • New Paradise Spice Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนิดไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ต้นวนิลา ซินิมอน พร้อมผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ 
 • เดินทางถึงเมืองแคนดี้ นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะเตรียมตัวเข้าชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา 
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว  พระทันตธาตุองค์เบื้องซ้ายล่างของพระพุทธเจ้า
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          โรงแรม หรือ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Suisse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
แคนดี้ - นูวาระ อิลิยา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • แคนดี้ ซิตี้ทัวร์ เช่น จุดชมวิวเมืองแคนดี้  วัดมัลวัตตะ โรงงานจูเวลเลอรี่  ศูนย์ผ้าบาติค 
 • เดินทางสู่เมืองนูวาระ อิลิเย ระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่นโรงงานผลิตชา น้ำตก เมื่อเดินทางถึงเข้าเช็คอินที่พักอิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • จุดชมวิวเมืองแคนดี้  ตั้งอญู่บนเนินเขาสามรถชมตัวเมืองแคนดี้ได้ทั้งเมือง
 • วัดบุปผาราม หรือ วัดมัลละวัตตะ  วัดที่พระอุบาลีพระสงฆ์คณะแรกจากกรุงศรีอยุธยา จำพรรษ่และบวชพระให้กับชาวศรีลังกา
 • สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา  สวนพฤกษชาติที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของเอเชีย
 • Tea Plantation  แวะชมกระบวนการผลิตชาและช้อบสินค้า
 • แวะพักชม Ramboda Waterfall
 • ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางต่อยัง นูวาระ อิริยา เมื่อเดินทางถึงเมือง เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Galway Heights Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
นูวาระ อิลิยา - Ella
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองเช่น ที่ทำการไปรษณีย์  Gregory Lake ศูนย์การค้าขาย เป็นต้น
 • เดินทางสู่เมือง Ella โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เมื่อถึงเมืองชม  Nine Arch Bridge ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัยก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • Seetha Temple
 • Post Office 
 • Gregory Lake 
 • Walk along the rails on the Nine Arch Bridge in Ella
 • Little Adam Peak
 • Beautiful Ravana Waterfal
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Oakray Ella Gap หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
Ella - Matara - Mirissa 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางยังเมือง Matara เมืองชายทะเลตอนใต้แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง   
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง matara เช่น Star Fort Old dutch ,Polhena Beach ,Matara Paravi  Duwa Temple  ก่อนที่เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • แวะชมธรรมชาติสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่เมือง Matara
 • Star Fort Old dutch
 • Polhena Beach
 • Matara Paravi  Duwa Temple 
 • Weherahena Temple
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Palace Mirissa  or  Mirissa Bay Resort
วันที่ 6
Mirissa - Galle - โคลอมโบ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้าได้เวลานัดหมายนำสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางชมปลาวาฬ (ค่าใช้จ่ายลูกค้าออกเอง เวลาที่เหมาะเดือน พ.ย. - มี.ค.)     
 • เดินทางสู่เมืองกอลล์ นำชม Galle Dutch Fort , Galle Lighthouse , National Museum of Galle  เดินทางต่อยังโคลอมโบ ทานอาหารเย็น เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 21:00      สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 01:15+1  เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 402
 • 06:15      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำเดินทางสู่ท่าเรือ Mirisa เพื่อท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา
 • Galle Dutch Fort 
 • Galle Lighthouse 
 • National Museum of Galle 
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่กรุุงโคลอมโบเพื่อทานอาหารเย็นก่อนที่จะเข้าสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร 
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  (VAN) 
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทำวีซ่า  ช่วงนี้ยกเว้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • กล้องวิดีโอและใบอนุญาต
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ศรีลังกา Sigiriya Nuwara Eliya Bentota 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿21,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com