02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:09

ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สิกิริยา ถ้ำดัมบูลล่า 7 วัน 6 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour

7 วัน 6 คืน
เริ่ม ฿24,600

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ..รายการเดินทางปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
กราบนมัสการ 
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • พระเขี้ยวแก้ว
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัดอิสุรุมุณิยะ
 • มหินตเล
 • สัตตมหาปราสาทเจดีย์ 
 • เจดีย์ถูปาราม 
 • เจดีย์เชตวัน
 • ถ้ำดัมบูลล่า 
เยี่ยมชม
 • ป้อมปราการ สิคิริยา 
 • เมือง นูวาระ เอลิยา
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมระบำพื้นเมือง 
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2   คน 27,950.-
เดินทาง   4   คน 25,850.-
เดินทาง   6   คน 24,600.-
เดินทาง   8   คน 25,250.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 8,750.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ ซิตี้ทัวร์ - โคลอมโบ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
07:00  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เค้าเตอร์... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

09.10 น.  เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ โดยศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403

11.00 น.  เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา หลังผ่านการตรวจคนข้าเมือง มีไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าสนามบิน และพร้อมออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโคลอมโบ เช่น เช่น วัดกัลนียา วัด Gangara vihara Galle Face Green  ช้อปป้งที่ Odel
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ใหว้พระและชมภาพประวัติศาสตร์ วัดกัลณียา (kelaniya Temple) ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐาน และชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายที่นำมาจากประเทศไทย

ชมวัดคงคาราม  (Gangarama Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้

ชม Mount Lavinia Beach  เป็นหาดทรายที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย ด้วยน้ำทะเลที่ใสเขียวพร้อมคลื่นที่กระทบหาดทรายขาวโพลนเป็นแนวยาว ทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวศรีลังกาเอง นิยมมาพักผ่อน เล่นกีฬาชายหาด กันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

อิสระช้อปป้งที่ Odel  ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ ที่นี่มีสินค้าทุกอย่าง ทั้งขายปลีกและส่ง ร้านอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งอาหารที่นำเข้าจากต่างประทศ  
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Mandarina Hotel  4*      
วันที่ 2
เมืองนีกัมโบ – เมืองอนุราธปุระ – นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวใเมืองนิกอมโบ ช่น ตลาดปลา อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ พรร้อมเดินทางต่อยัง เมืองอนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกา

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอนุราธปุระ เช่น วัดอิสุรุมุณิยะ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  เจดีย์รุวัลเวลิหชรือสุวรรณมาลิกะเจดีย์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ   เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดใศรีลังกาก็ประมาณได้ ชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จากการออกเรือในตอนดึกของเมื่อวานเมื่อได้ปลาแล้วจะกลับเข้าฝั่งในช่วงสายๆของวันรุ่งขึ้น แล้วนำมาขายให้กับผู้บริโภคต่อไป ไม่ได้มีแต่ปลาเท่านั้นยังมีกุ้ง หอย ปู ปลาขนาดใหญ่ ฯลฯ ทั้งขายปลีกและขายส่ง

อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall  สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็นอาณานิคมของต่างชาติมาเกือน 500 ปี ในการสร้างอาคาร นายรัฐมนตรี Senanayaka ของศรีลังกา ต้องการให้เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปตลอดกาล และปัจจุบันบริเวณสวนโดยรอบจะเป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกายของชาวโคลอมโบ

ช่วงบ่าย
   
เมืองอนุราธปุระ  เมืองอนุราธปุระ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ กรุงโคลัมโบ ระหว่างเดินทาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว ผ่านเมืองชีลอ และเมืองปุตตะลัม เมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกของเกาะ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.

ชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya Vihara) สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 มีภาพแกะสลักหินที่งดงาม เชื่อกันว่าพระมหินทร์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาแรกที่วัดแห่งนี้ 

เดินทางเข้าสักการะ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ที่พระนางสังฆมิตตา ได้อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย ปลูกขึ้นเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวนานกว่าตนเดิม และเพื่อเผยแพร่ในประเทศศรีลังกา

ชม พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา หรือ เจดีย์สุวรรณมาลิก  พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่ ปูด้วยก้อนหินภูเขา โดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ด้วยพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา ซึ่งปัจจุบัน พระมหาเจดีย์รุวันเว ลิสยา ถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

นมัสการ เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา มีชางลอมรอบ ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา กระดูกไหปลาร้า ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก

เจดีย์อภัยคีรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอภัยคีรีวิหาร เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมากในยุคสมัยนั้น เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเจดีย์เชตวัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร สูง 113 เมตร ถูกสร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปี ก่อน 

ชม สระแฝด Kuttam Pokuna หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถานที่อาบน้ำ หรือ สระว่ายน้ำ ในสมัยโบราณของประเทศศรีลังกา และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มี ความโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมของส​​ิงหลโบราณ  โดยสระน้ำแฝดแห่งนี้นั้นมีอายุมากกว่า 1700 กว่าปี ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่สรงน้ำ 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม
 
มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Rajarata Hotel 4*    
วันที่ 3
เมืองอนุราธปุระ – มหินตเล – เมืองโปโลนนารุวะ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางสู่มิหินตะล ชมสถานที่ที่พระมหินทร์มาศรีลังกาครั้งแรกและสักการะพระจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุ

ช่วงบ่าย
   
เดินทางสู่เมืองมืองโปโลนนารุวะ ชมพิพิธภัณฑ์  พระราชวังเก่า เวชยันต์ปราสาท  วัฏฏะทาเคหรือวิหารคตวงกลม 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
มหินตเล มาจากคำว่า มหิน บวก ตะเล  คำว่า มหิน หมายถึง พระมหินทเถระ พระโอรสของพระเจ้าอโศกแห่งอินเดีย ส่วนคำว่า ตะเล  เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า ดอยหรือภูเขา สรุปก็คือภูเขาที่พระมหินทได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ กษัตริย์ลังกาในสมัยนั้น ณ ที่แห่งนั้นได้มีการสร้างเจดีย์อัมทิตา ซึ่งแปลว่า เจดีย์บนเนินต้นมะม่วง  เพื่อบรรจุพระธาตุของพระมหินทเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเกาะลังกาเป็นครั้งแรก เป็นสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่พิเศษของศรีลังกา ซึ่งมีอายุกว่า 2,000 ปี (บันใดที่ขึ้นทั้งหมด 456 ขั้น)

ช่วงบ่าย    
พิพิธภัณฑ์เมืองโปโลนนารุวะ  เป็นสถานที่ๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานก่อนที่จะได้ออกไปพบกับของจริง

ชม  เวชยันต์ปราสาท  เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจุลวงศ์ เป็นวังสูง 7 ชั้น มีบันไดอิฐขึ้นไป 3 ขั้น และในชั้นสูงๆก่อสร้างด้วยไม้ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นเพียง 3 ชั้นเท่านั้น

วังและท้องพระโรง   มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ยกพื้น 3 ชั้น ชั้นบนเป็นหลังคาไม้ ซึ่งยังปรากฏเสาหินอยู่ ซึ่งแม้ไม่มีผนังกำแพงแต่เชื่อว่าหลังคาคงลด ลงมาต่ำ ทำให้การประชุมลูกขุนมีความเป็นส่วนตัว กำแพง 3 ระดับแกะเป็นรูปสัตว์อย่างประณีต งดงามทั้งช้าง สิงโต และคนแคระ ส่วนบันได มีสิงห์หมอบเฝ้าตรงบันได จากตำนานที่บันทึกไว้ว่าท้องพระโรงนี้เข้าได้เฉพาะบุคคลระดับสูง 

วัฏฏะทาเคหรือวิหารคตวงกลม  มีสถูปอยู่กลางบรรจุพุทธศาสนาตั้งแต่เมืองหลวงยังอยู่อนุราธปุระ วิหารนี้ทำเป็นวงกลม 2 ชั้น มีพื้นที่เป็นหินซ้อนกัน มีเสาหินซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร นี้มีบันไดทางขึ้นไปที่ฐานชั้นแรก บนฐานนี้มีทางเข้าวิหาร 4 ด้าน บนฐานชั้นบนมีสถูปอยู่ตรงกลางรายรอบ 4 ด้านด้วยพระพุทธรูปทรงสมาธิ ทั้งอาคาร เป้นหินแผ่น เชื่อกันว่าพระเจ้านิสสันกมลาเป็นผู้ทรงสร้าง กล่าวกันว่าวัฏฏะทาเคนี้มีความงดงามที่สุดในศรีลังกา


ฮาตาทาเค  พระเจ้านิสสันกมลาสร้างอาคารนี้ ซึ่งตามชื่อบอกว่าสร้างเสร็จ 60 ชั่วโมง ก่อสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วก่อนนำ ไปแคนดี้ ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส่วนชั้นบนประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว

วิหารกัล หรือ กัลวิหาร หรือวิหารหิน เป็นการแกะสลัก หินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูป เช่น พระพุทธรูปยืน นั่งปางสมาธิ และปางปรินิพพาน สลักจากภูเขาหินชิ้นเดียว ใกล้กันนั้นมีการแกะสลักหินเป็นถ้ำเล็ก เรียกว่า ถ้ำวิทยหาร มีทางเขาที่แกะสลักเป็นนาคและสิ่งศักสิทธิ์ ของฮินดู ข้างในมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นทรงสมาธิ

อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
 
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น  
       
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Ruins Chaaya Hotel 4*     
วันที่ 4
โปโลนนารุวะ - สิกิริยา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางสู่เมมืองสิกิริยา แวะหยุดท่องเที่ยวและถ่ายรูประหว่างการเดินทาง เดินทางถึงสิกิริยา เช็คอินที่พัก 

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เขาสิกิริยา ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยการขึ้นบันใดตั้งแต่ด้านล่างแรกเริ่มกว่า 2,000 ขั้น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย   
สิกิริยา เป็นชื่อเมือง และเป็นที่ตั้งพระราชวังสิกิริยา  บริวณพระราชวังมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบ 4 ด้าน เมื่อเดินผ่านกำแพงพระราชวังเข้าไปจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ที่กษัตริย์ใช้เป็นที่สำหรับทรงพระสำราญกับเหล่าสนม กำนัล ก่อนจะเข้าสู่อุทยานอันงดงามแต่ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยของซากปรักหักพัง

ถัดจาก เขตพระราชวัง เป็นทางเดินทอดยาวไปสู่บันไดทางขึ้นภูเขา สีหคีรี หรือเขาสิงห์ ซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นผู้ตั้งชื่อ จากลักษณะของหินรูปสิงโต ในชื่อของ Lion Rock ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่เท้าสิงห์ 2 ข้าง บนยอดเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังลอยฟ้า ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง จะมีก็เพียงสระน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น 

ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระเจ้ากัสสปะ ทรงสร้างสีหคีรีนี้เป็นป้อมปราการและพระบรมมหาราชวังเนื่องจากอยู่บนที่สูง สามารถมองเห็นอาณาบริเวณของเมืองสิกิริยาได้ทั้งเมืองทางเดินขึ้นชมพระราชวังสิกิริยา สามารถเดินขึ้นบันไดวนซึ่งทำด้วยเหล็ก ประมาณ 30 ขั้นจะถึงหลืบถ้ำเล็กๆมีความยาวประมาณ 6 เมตร หลืบถ้ำนี้เองที่มีภาพเขียนสีเฟรสโกของเหล่านางอัปสรอันเลื่องลือ ที่มีอายุมากกว่า 1,500 ปี

การเดินขึ้นสู่ ยอดเขาสีหคีรี จะต้องเดิน ขึ้นบันใดทั้งหมด  1,020  ขั้น นับรวมบันไดเล็กๆของสระน้ำพระราชวังด้านบนด้วย

ขุนเขาสีหคีรี  ก็ถูกทอดทิ้งเป็นเมืองร้างนานนับศตวรรษ ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมเป็นป่ารกชัฏ เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด จนถึงปี พ.ศ.1853  อดัมส์และเบเลย์ พร้อมด้วยชาวพื้นเมืองอีก 2 คน ได้ปีนเขาขึ้นไปสำรวจและพบภาพจิตรกรรมฝาผนัง รัฐบาลศรีลังกาจึงได้เข้าไปอนุรักษ์ไว้เป็นครั้งแรก 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น        
ห้องอาหารโรมแรม
ที่พัก Fresco Water Villa Hotel  4*     
วันที่ 5
สิกิริยา - ดัมบูลลา - แคนดี้ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางสู่ดัมบูลล่า เพื่อชมวัดถ้ำดัมบูลลา หนึ่งในมรดกโลก ของศรีลังกา

ช่วงบ่าย  
เดินทางเข้าสู่เมมืองแคนดี้ เพื่อชมระบำพื้นเมืองของแคนดี้ และกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
วัดถ้ำดัมบูลลา   เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย โดยพระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำแห่งนี้ ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำ ที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐาน 153 องค์

วัดถ้ำดัมบูลลา  ประกอบด้วย 5 ถ้ำ มีชื่อดังนี้ ถ้ำเทวราชา   ถ้ำมหาราชา  ถ้ำมหาอลุวิหาร  ถ้ำภัคชิมา  ถ้ำเทวานะอลุต

ช่วงบ่าย    
ชมสวนสมุนไพร New Paradise Spice Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนิดไว้โชว์แขก อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนิลา ซินิมอนและอีกมากมาย มีผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ และนำชม  

เมื่อชมแล้วจะมีซุ้ม โดยจะบรรยายสรรพคุณของแต่ละสมุนไพรให้เราทราบ ให้ทดลองดื่ม ทดลองดม และทดลองทาด้วย พร้อมหากท่านปวดตรงใหน จะมีการนวดเป็นตัวอย่างประมาณ 5-10 นาที 

เดินทางถึง เมืองแคนดี้ นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะเตรียมตัวเข้าชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา ตื่นตาตื่นใจไปกับการระบำพื้นเมืองแท้ๆของชาวศรีลังกา

กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว The Sacred Tooth Relic of the Buddha พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระพุทธองค์
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น        
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Kandy Hotel Suisse 4*     
วันที่ 6
แคนดี้ -  โรงงานผลิตอัญญมณี - ช้อปปิ้ง - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนูวารา เอลิยา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดบุุบผาราม โรงงานผลิตอัญมณี Gem Museum ศูนย์ผ้าบาติค

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่มเืองนูวารา เอลิยา เมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ สมัยที่เป็นเมืองอาณานิคม ระหว่างทางแวะชมโรงงานและซื้อชาตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
วัดบุปผารามหรือวัดมัลละวัตตะ  เมืองแคนดี้ ศรีลังกา เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ ลัทธิสยามวงศ์ วัดแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยและศรีลังกา บ้านพี่เมืองน้องกัน ชมกุฏิ ห้องทำงาน ข้าวของเครื่องใช้ของ พระอุบาลี ในสมัยที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ทีประเทศศรีลังกา เพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เสื่อมไปจากลังกา 

โรงงานผลิตอัญมณี หรือ Gem Museum นำทุกท่านชมวิดีทัศน์ ประวัติ และแหล่งผลิตอัญมณีของศรีลังกา ตั้งแต่เริ่มต้นการขุดบ่อ วิธีการกันดินพัง รวมทั้งการนำดินที่ขุดขึ้นมาล่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณี และนำมาเจียระนัย จนได้หัวแหวน เครื่องประดับที่สวยงาม

อิสระชมความงาม และซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย ...เดินทางต่อยังศูนย์เสื้อผ้าบาติค ลักษณะจะคล้ายห้าง มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลายชนิด 

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่ เมืองนูวารา เอลิยา  อดีตเมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษ สมัยเข้ามาครอบครองศรีลังกา  นูวารา เอลิยา เมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ได้รับการขนานนามว่าเป็น Little England ถอดแบบมาจากอังกฤษ ทั้งตึกรามบ้านพักอาศัย ที่ทำการไปรษณีย์ และฉากหลังที่งดงามของเทือกเขา หุบเขา น้ำตก พร้อมชมวิวที่เต็มไปด้วยไร่ชา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาซีลอน ชาที่ดีมีคุณภาพติดอันดับโลก

เดือนธันวาคม เมืองนูวารา เอลิยา จะคึกคักมากๆ เพราะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส มีการตกแต่ง ประดับประดาตามท้องถนน อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนต่างๆ กันตั้งแต่ต้นเดือน พอถึงวันคริสต์มาสก็พร้อมฉลอง ร้องเพลงคริสต์มาสและการละเล่น ครึกครื้น

ประการสำคัญ ช่วงกลางเดือนมกราคม จะมีงานรื่นเริงประจำท้องถิ่น  โดยเป็นการฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยว งานนี้มีทั้งจุดพลุดอกไม้ไฟ เต้นรำ ร้องเพลงกัน ตามท้องถนนตลอดคืน เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลผลิตดี  ถ้าหากเดินทางช่วงนี้ จะได้เห็นบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ เลยทีเดียว

ระหว่างการเดินทาง จะแวะชมไร่ชา และชมวิธีการผลิตชาในโรงงาน โดยการนำของเจ้าหน้าที่ ทุกท่านจะได้เห็นทุกขั้นตอนของการผลิตก่อนที่จะมาเป็นชารสดีให้ผู้บริโภคได้ดื่มกัน อิสระชิมและซื้อชากันตามอัธยาศัย

เดินทางต่อและเมื่อเดินทางถึง เมือง นูวารา เอลิยา นำเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น  
      
ภัตตาคาร
ที่พัก Nuwara Eliya Arliya Green Hills Hotel  ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 7
นูวารา เอลิยา ซิตี้ทัวร์ - แคนดี้ - กรุงโคลัมโบ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง นูวารา เอลิยา เช่น  Gregory Lake , Bale Bazaar, Strawberry Fields ,  Lover's Leep fall

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางกลับ สู่โคลอมโบ  ถึงโคลอมโบโดยประมาณก่อนทานอาหารเย็น   

เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

01.15 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า 
เดินชมความสวย งามของ Gregory Lake  เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางใจเมือง นูวารา เอลิยา สร้างขึ้นสมัย  Sir William Gregory เป็นผู้ปกครอง ในปี คศ. 1873  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และ เล่นกีฬาทางน้ำ รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ หากมีเวลาพอท่านสามารถนั่งเรือชมทะลสาบได้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)

Lover's Leep fall  เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่โตแต่สวยงาม อยู่ท่ามกลางสวนชา ความสูงน้ำตกประมาณ 30 เมตร อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสามารถเดินไปดูได้แบบสบายๆ เหตุที่มีชื่อว่า Lover ตามตำนานกล่าวว่ามี คู่รักหนุ่ม-สาว สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป และจะไม่พรากจากกัน เลยพร้อมกันโดดฆ่าตัวตายลงมาจากหน้าผา

Strawberry Fields  ให้ท่านได้ชมสวนสตรอเบอรี่ หรือสวนผลไม้อื่นตามฤดูกาล พร้อมชิมและซื้อกลับมาเป็นของฝาก

Bale Bazaar  สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ซึ่งสวนใหญ่จะเป็นเสื้อกันหนาว และของใช้ทั่วๆไป ที่นี่ต่อรองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ช่วงบ่าย
ได้เวลาสมควรออกเดินทาง กลับสู่กรุงโคลอมโบ โดยเส้นทางเดิม ผ่านมืองแคนดี้ 
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
อาหารไทยจีนที่ภัตตาคาร
 
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 6 คืน 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (2-6 คน) บรรยายภาษาอังกฤษโดยไกด์ขับรถ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (8 คนขึ้นไป) บรรยายภาษาอังกฤษ โดยไกด์แยกจากคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน 
 • ค่าทำวีซ่า ประมาณ 1200 บาท.
 • ไม่รวมงานบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น กล้องวิดีโอและใบอนุญาต 
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง) 
 • ค่าใช้จ่ายในลักษณะส่วนบุคคล เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,550
ทัวร์ศรีลังกา แคนดี้ อนุราธปุระ โปโลนารุวะ 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿20,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com