02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 24 มิ.ย. 2017 14:03

ทัวร์เกาหลี

การบริการ

 • รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ดูงาน สัมมนา และจัดกรุ๊ปจอยทัวร์
 • กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 8 - 10 คน
 • กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวลูกค้าจองตั๋วเครื่องบิน กำหนดวันเดินทางเองได้เลย
 • กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว สามารถที่จะกำหนดการเดินทางได้
 • กรุ๊ปจอยทัวร์ ใช้สายการบิน Korea Air และ Air Asia X
 • กรุ๊ปจอยทัวร์ จะเดินทางตามรายการและวันเดินทางตามที่กำหนดไว้

เกาะนามิ

ชมเมืองมรดกโลก
 • เมือง เจินจู เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก
 ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม
 • Jeonju Hanok Village หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก 
 • พระราชวังชางด็อกกุง ที่ประทับกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนชื่นชมกับธรรมชาติ
 • ภูเขาหูม้า เขาที่มียอดแยกจากกันคล้ายหูม้า
สนุกสนานและเพลดเพลินการช้อปป้ง
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี
 • ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี
อาหารหลากหลายเมนู
 • บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี 
 • เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน
 • เมนูพิเศษ ฮันชิก เซ็ทเมนูแดจังกึม อาหารของสังคมชั้นสูง
ชมเมืองเก่าและอุทยาน
 • พระราชวังเคียงบ๊กคุง 
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 • เกาะนามิ เกาะส่วนตัว
ทำบุญใหว้พระ
 • วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า
สนุกสนานและเพลิดเพลินการช้อปป้ง
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 • สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี
 • Paju Premium Outlet
 • ตลาดทงแดมุน 
 • ตลาดเมียงดง 
 • COSMETIC GALLERY
อาหารหลากหลายเมนู
 • บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี
 • ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน
 • บุฟเฟต์ซีฟู้ด
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com