02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 14:37

ทัวร์สิบสองปันนา หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาเริ่มต้นที่ด่าน อ.เชียงของ จ. เชียงราย
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆ ช้อบ
 • โชว์พาราณสี  
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง / กรุ๊ป ราคา / คน
เดินทาง              8 - 10            คน  8,900
เดินทาง 11 - 15 คน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 9,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500
หมายเหตุ : ราคานี้ลงร้าน Shopping 4 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้อ , ร้านหยก , ร้านมีด และ ร้านสินค้าพื้นเมือง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
ด่านเชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย (วันเดินทาง)
1. เดินทางโดยรถทัวร์ (วีไอพี) สมบัติทัวร์ กรุงเทพฯ - เชียงของ เมื่อถึง บขส. อ.เชียงของ - ท่านเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง อ. เชียงของ ด้วยตนเอง (การเดินทางนี้ไม่รวมในค่าทัวร์ - ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
2. เดินทางโดยเครื่องบิน  สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงราย  ควรเดินทางล่วงหน้า 1 วัน เพื่อไปพักค้างคืนที่ อ. เชียงของ (เช้าวันรุ่งขึ้น จะได้เดินทางข้ามด่านจาก เชียงของ - เชียงรุ้งได้ทันเวลาก่อนด่านปิด)
07:30    คณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดย Shuttle bus ระหว่างสะพานพรมแดนผ่านพิธีการเข้าเมืองของ สปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว 

(คณะผ่านด่าน และซื้อตั๋ว Shuttle bus ด้วยตนเอง (30 บาท/่เที่ยว/ท่าน) - ไกด์ท้องถิ่นของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับที่ฝั่งลาวค่ะ)

 • เดินทางต่อยังชายแดนจีน ผ่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน แล้วเดินทางต่อยังเมืองเชียงรุ้ง
ขัอมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไกด์ท้องถื่นพร้อมต้อนรับ นำท่านออกเดินทางบนเส้นทาง R3A ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็น เส้นทาง Logistics ในการลำ เลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุน เงินจาก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน
 • คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111 กม.คณะแวะที่หมู่บ้านน้ำฟ้า)
 • จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาอันอุดม สมบูรณ์ 
 • 13:00   จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากหลวงน้ำทาไปยังด่านพรมแดนลาว/จีน ที่ด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน)
 • 14:00   คณะเดินทางด่านพรมแดนบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดน โม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า ซึ่งเป็นเมือง หน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุ้ง
 • 18:00   เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า เมืองนกยูง..
 • หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจ เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิต แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทาง สายไหมถนนสายคุนหมิง-- กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดย มุ่งหมายให้เป็น“อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)และผสมผสาน วัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถี สมัยใหม่เข้าด้วยกัน
 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน และ ตลาดกลั่นไป๋ ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ จีนสนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่า สนุกสนาน ถ้ามีเวลาท่านยังสามารถไปช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน DaXingได้
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
สวนป่าดงดิบ - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยริมน้ำ - DAI SHOW
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ้ง เช่น สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่ ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางชม วัดป่าเจย์ บ้านไทยริมน้ำบ้านต้า Dai Show
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนป่าดงดิบ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง
 • การแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล...
 • หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  อีก้อ เย้า ฯลฯ ชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
 • น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร ด้านล่างมีรูปปั้นชาวประมงถือดาบสู้กับมังกร เป็นมังกร 9 หัว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่าของที่นี่และแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆ ก็จะมีการแสดง
 • ทำบุญไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 
 • เมืองใหม่ว่านต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรือ Wanda River City  ซึ่งสวยงามมากภายในบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินริมน้ำ ซึ่งมองเห็น Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์
 • โชว์ระดับโลก DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ด้วยการทุ่มทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสุดตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    
ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ตลาดเช้าไทลื้อ - หมุ่บ้านไทลื้อม่านหัวนา - พิพิธภัณฑ์ - น้ำพุดนตรีริมแม่น้ำโขง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ และ ในเมืองเชียงรุ้ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตลาดเช้าไตลื้อ  ให้ทุกท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า จะมีสินค้าพื้นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรือชิมตามอัธยาศัย
 • หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนิน เขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไท ลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขา และความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ หรึอภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา สร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้ง พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆ ของสิบสองปันนา ชั้น 3 เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา 
 • ชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นนํ้าพุที่สวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียงเป็นฉาก หลัง เป็นโชว์ที่แสดง เทคโนโลยีแสง สี เสียงและเป็นโชว์ที่แสดงความสวยงามริมแม่นํ้าโขง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    
ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
เชียงรุ้ง - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ เมืองหล้า ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองหล้า ก่อนออกเดินทางไปยังด่านพรมแดน โม่ฮาน (จีน) และด่านพรมแดนบ่อเต็น (ลาว)
 • 09:30    คณะเดินทางถึงด่านพรมแดนจีน/ลาว ผ่านพิธีการผ่านแดนจีนและลาว เรียบร้อยแล้ว 
 • นำคณะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงน้ำทาระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 • 11:00    คณะเดินทางถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)
 • 12:00    ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
 • 15:30    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถShuttle bus บริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
 • 16:00    คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ซึ่งยึดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

อาหาร เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา 
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบกรุ๊ป)
 • ค่าแสตมป์ Passport - VIP ผ่านด่านลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง + ค่าภาษีผ่านด่าน ต่างๆ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
 • ค่ารถ Shuttel Bus (ด่านเชียงของ - ด่านฝั่งลาว)
 • ค่ารถบัส 45 ที่นั่ง (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เที่ยวละ 8,500.- (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่ารถตู้ 10 ที่นั่ง (Transfer) เชียงราย - เชียงของ เที่ยวละ 2,000.- (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com