02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 4 ต.ค. 2023 4:48

ทัวร์สิบสองปันนา ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน บินเชียงใหม่-สิบสองปันนา กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿12,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ / สายการบิน Ruili Airlines บินทุกวันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ , สามารถเดินทางได้ 2 ช่วง คือ วันศุกร์ - กลับวันจันทร์ (หรือ) วันอาทิตย์ - กลับวันพุธ
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆ ช้อบ
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 17,500
เดินทาง     3     คน 15,500
เดินทาง   4 - 5   คน 14,500
เดินทาง   6 - 7   คน 13,500
เดินทาง   8 - 9   คน 12,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500
หมายเหตุ : ราคานี้ลงร้าน Shopping 3 ร้าน คือ
ร้านยาสมุนไพรไตลื้อ , ร้านหยก และ ร้านสินค้าพื้นเมือง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเชียงรุ้ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินเชียงใหม่  เคาน์เตอร์สายการบิน รุยลี่ แอร์ไลน์ 
**กรุณาเช็คอิน และโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง**
 • 09:45   ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เที่ยวบินที่ DR 5024
 • 11:55   ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองเชียงรุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนาม, ชม 9 จอม 12 เชียง, อิสระช้อบปปิ้งไนท์บาซ่า  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สิบสองปันนา  Sipsongpanna คนจีนออกเสียงว่า ซีสวงปันนา Xishuangpanna เป็นนครเมิงไตของชาวไทลื้อและชนกลุ่มน้อย ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หัวเมืองใหญ่  โดยจัดแบ่งหัวเมืองใหญ่ 28 เมืองเป็น 12 เขตปกครอง จึงเรียกว่า สิบสองปันนา หรือ  สิบสองพันนา 
 • เมืองเชียงรุ้ง หรือในภาษาจีนคือ จิ่งหง เจียงฮุ่ง หรือออกเสียงในภาษาไทลื้อว่า เจงฮุ่ง เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศลาว
 • เมืองเชียงรุ่ง นั้นมีประชากรเป็นชาวไทลื้อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ  67 ของประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮั่น ร้อละ 33
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา  สร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้ง พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา 
 • แหล่งท่องเที่ยว  9 จอม  12 เชียง  สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ  พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง
 • อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดกลางคืน สิบสองปันนาตามอัธยาศัย ก่อนที่จะเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตลาดเช้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมไตลื้อกาหลั่นป้า - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยริมน้ำว่านต๋า - โชว์ Dai Show 
การเดินทาง ช่วงเช้า + บ่าย
 • อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้อ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้า  
 • เดินทางชม อุทยานประวัติศาสตร์ม่านเทิง วัดป่าเจย์ บ้านไทยริมน้ำบ้านต้า Dai Show
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตลาดเช้าไตลื้อ  ให้ทุกท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า จะมีสินค้าพื้นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรือชิมตามอัธยาศัย
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า  เป็นหมู่บ้านไทลื้อตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่บนเนื้อที่ ราว ๆ 50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ของชุมชนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมะขามป้อม  โดยคำว่า กั่นหลั่น หมายถึงมะขามป้อม ส่วนคำว่าป้า นั้นหมายถึง พื้นที่ราบ จึงได้ชื่อว่า กั่นหลั่นป้า 
 • สวนม่านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ  มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวน มีรูปปั้นทองเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่ สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก 
 • ไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด  เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
 • เมืองใหม่ว่านต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรือ Wanda River  City  ซึ่งสวยงามมากภายในบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินริมน้ำ ซึ่งมองเห็น Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์
 • โชว์ระดับโลก  DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ด้วยการทุ่มทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสุดตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยูงบิน - หมู่บ้านเผ่าไอนี่ - น้ำตก 9 มังกร - ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง - ถนนคนเดินริมโขง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ้ง เช่น สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่ ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟย เดินชม ช้อบถนนคนเดินริใโขง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนป่าดงดิบ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง
 • การแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล...
 • หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  อีก้อ เย้า ฯลฯ ชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
 • น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร ด้านล่างมีรูปปั้นชาวประมงถือดาบสู้กับมังกร เป็นมังกร 9 หัว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่าของที่นี่และแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขงเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆ ก็จะมีการแสดง
 • ไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด  เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน
 • ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง  ManFeilong เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลาโดยนก เหยี่ยวพันธ์นี้คือ นกเหยี่ยวออสเปร  Osprey ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของ ชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่ วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้ นกจะได้กินตัวเล็กๆแทนเมื่อมันขึ้นมาจากน้ำมันจะ คายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง
 • ทะเลสาบม่านเฟยหลง หรือที่ชาวไทลื้อขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรบิน  เนื่องมาจาก เรื่องเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบ ต้นไทรต้นนี้เองได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไปยังทะเลสาบและสามารถต้นลมฝน และพายุได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ใบของต้นไทรต้นนี้จะบิดปลิวตามแรงลม และพริ้วไหวมีรูปร่างดุจมังกรทองทะยานอยู่เหนือท้องฟ้า และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ  ทุกครั้งที่มังกรปรากฎตัวเหนือทะเลสาบ ชาวไทลื้อเชื่อว่าพืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ 
 • อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริมโขง ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Xing Cheng Hotel  หรือ Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
สนามบินเชียงรุัง - สนามบินเชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่สนามบินเมืองเชียงรุ่ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 08:40   เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน รุยลี่ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ DR 5023
 • 08:45   ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิ์ภาพ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
อาหาร เช้า   ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์สิบสองปันนา ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว บินเชียงราย-สิบสองปันนา Premium Tour
เริ่ม ฿12,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com