02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 22 ส.ค. 2019 0:07

ทัวร์สิบสองปันนา ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินเชียงราย-สิบสองปันนา

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,750

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วไปกลับ เชียงราย - สิบสองปันนา..ค่าทำวีซ่าจีน
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
 • 9จอม12เชียง
สบายๆช้อบปิ้ง
 • ตลาดเช้า
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW
 • ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 14,600.-
เดินทาง  4 - 5  คน 12,750.-
เดินทาง  6 - 7  คน 12,400.-
เดินทาง  8 - 9  คน 11,750.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
หมายเหตุ..ราคานี้ลงร้าน 3 ร้าน .
สมุนไพรไตลื้อ ร้านหยก ร้านขายของพื้นเมือง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
เชียงราย - เชียงรุ้ง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - 9 จอม 12 เชียง - ตลาดกลางคืน 
การเดินทาง ช่วงเช้า
08.30   นัดพบกันที่สนามบินเชียงราย  เค้าเตอร์สายการบิน Ruili Airlines  กรุณาเช็คอิน ด้วยตัวท่านเอง และโหลดสัมภาระ

09.50     เดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ด้วยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5360

ช่วงบ่าย
13.00    เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา กาซา  เมืองเชียงรุ้ง ผ่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อ  ย ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ชม 9 จอม 12 เชียง ช้อบปปิ้งไนท์บาซ่า
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
สิบสองปันนา   Sipsongpanna คนจีนออกเสียงว่า ซีสวงปันนา Xishuangpanna เป็นนครเมิงไตของชาวไทลื้อและชนกลุ่มน้อย ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หัวเมืองใหญ่  โดยจัดแบ่งหัวเมืองใหญ่ 28 เมืองเป็น 12 เขตปกครอง จึงเรียกว่า สิบสองปันนา หรือ  สิบสองพันนา 

เมืองเชียงรุ้ง หรือในภาษาจีนคือ จิ่งหง เจียงฮุ่ง หรือออกเสียงในภาษาไทลื้อว่า เจงฮุ่ง เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศลาว

เมืองเชียงรุ่ง นั้นมีประชากรเป็นชาวไทลื้อเป็นหลัก คือประมาณร้อยละ  67 ของประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นชาวไท ชาวฮั่น ร้อละ 33

ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา สร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้ง พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนา 


นำชมแหล่งท่องเที่ยว 9 จอม (เจดีย์) 12 เชียง (หมู่บ้าน) สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง ที่จะแสดงออกถึงลักษณะพิเศษของสิ่งก่อสร้างจากประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

อิสระช้อบปิ้งที่ ตลาดกลางคืน สิบสองปันนาตามอัธยาศัย ก่อนที่จะเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร อาหารกลางวัน
ภัตตาคาร

อาหารเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก  James Joyce Coffetal Hotel 4 Star 
วันที่ 2
ตลาดเช้า -หมู่บ้านวัฒนธรรมไตลื้อกาหลั่นป้า - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - วัดป่าเจย์ - บ้านไทยริมน้ำว่านต๋า - โชว์ Dai Show 
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำเดินทางชมตลาดเช้าไตลื้อ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลั่นป้า  

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชม อุทยานประวัติศาสตร์ม่านเทิง วัดป่าเจย์ บ้านไทยริมน้ำบ้านต้า Dai Show
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ตลาดเช้าไตลื้อ  ให้ทุกท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวสิบสองปันนาที่ตลาดเช้า จะมีสินค้าพื้นบ้านให้ได้เลือกซื้อ หรือชิมตามอัธยาศัย

ชม หมู่บ้านกาหลั่นป้า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า  เป็นหมู่บ้านไทลื้อตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่บนเนื้อที่ ราว ๆ 50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ของชุมชนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมะขามป้อม  โดยคำว่า กั่นหลั่น หมายถึงมะขามป้อม ส่วนคำว่าป้า นั้นหมายถึง พื้นที่ราบ จึงได้ชื่อว่า กั่นหลั่นป้า โดยเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงบริเวณ ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านได้นำผ้าแพรมาปูบนพื้นเพื่อให้พระองค์ได้เดินผ่าน เมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้วชาวบ้านก็ได้ม้วนห่อผ้าแพรเก็บไว้ จนภายหลังคนไทลื้อได้เรียกที่นี่ว่า เมืองหาน คำว่าหาน ในคำไทลื้อนั้นหมายถึงการม้วนห่อผ้าภายในหมู่บ้านมีบ้านยกพื้นของชาวไทลื้อ ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทลื้อได้ หรือลองชิมอาหารปิ้งย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองหลักภายในหมู่บ้านแห่งนี้

ช่วงบ่าย
สวนม่านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ  มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวน มีรูปปั้นทองเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่ สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้สร้างอนุสรณ์ขึ้นในภายหลัง ภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน ที่สมเด็จพระเทพฯได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ้ง ภายในสวนประกอบด้วย สวนป่าซึ่งมีต้นขี้เหล็กและต้นไม้ใหญ่มากมาย สระน้ำ กรงนกยูง และศาลาสำหรับพักผ่อน ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดย์ขาว และเจดีย์แปดเหลี่ยม

นำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด  เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน

เดินทางสู่เมืองใหม่ว่านต๋า บริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรือ Wanda River  City  ซึ่งสวยงามมากภายในบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินริมน้ำ ซึ่งมองเห็น Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์

ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ พร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง ด้วยการทุ่มทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์กายกรรมโลดโผนสุดตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก James Joyce Coffetal Hotel 4 Star 
วันที่ 3
สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยูงบิน - หมู่บ้านเผ่าไอนี่ - น้ำตก 9 มังกร - ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง - ถนนคนเดินริมโขง
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ้ง เช่น สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่ ชมนกยูงนับพันบินลงมาจากภูเขา

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟย เดินชม ช้อบถนนคนเดินริใโขง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น พบความมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง

ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อ
เป็นสิริมงคล...

หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  อีก้อ เย้า ฯลฯ ชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี อีก้อ และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ

น้ำตกเก้ามังกร เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากเขาสูงหลายสิบเมตร ด้านล่างมีรูปปั้นชาวประมงถือดาบสู้กับมังกร เป็นมังกร 9 หัว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่าของที่นี่และแม่น้ำหลั่นช้าง แม่น้ำโขง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆ ก็จะมีการแสดง

ช่วงบ่าย
นำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่กว่า 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด  เพราะเป็นที่ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนา ของมณฑลยูนนาน

ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง  ManFeilong เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลาโดยนก เหยี่ยวพันธ์นี้คือ นกเหยี่ยวออสเปร  Osprey ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของ ชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่ วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้ นกจะได้กินตัวเล็กๆแทน เมื่อมันขึ้นมาจากน้ำมันจะ คายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง

ทะเลสาบม่านเฟยหลง หรือที่ชาวไทลื้อขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรบิน  เนื่องมาจาก เรื่องเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบ ต้นไทรต้นนี้เองได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไปยังทะเลสาบและสามารถต้นลมฝน และพายุได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ใบของต้นไทรต้นนี้จะบิดปลิวตามแรงลม และพริ้วไหวมีรูปร่างดุจมังกรทองทะยานอยู่เหนือท้องฟ้า และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ  ทุกครั้งที่มังกรปรากฎตัวเหนือทะเลสาบ ชาวไทลื้อเชื่อว่าพืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ 

อิสระชิม ช้อบ แชะ ตาม ถนนคนเดินริมโขง ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก James Joyce Coffetal Hotel 4 Star 
วันที่ 4
ที่พัก- สนามบินเชียงรุัง - สนามบินเชียงราย
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางสู่สนามบินเมืองเชียงรุ่ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

09.40   เดินทางสู่สนามบินเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5359 

09.50   (เวลาไทย) เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสวัสดิ์ภาพ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก ระดับ 4* จำนวน 3 คืน
 • ค่าทำวีซ่าเดี่ยวจีน
 • รถปรับอากาศ
 • ไกด์ท้องถิ่น จีนพูดไทย
 • ค่าชมวัดเมืองลื้อ
 • ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านก๋าหลั่นป้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ ขวด
ราคาไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์สิบสองปันนา ล่องเรือสำราญ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินเชียงใหม่-สิบสองปันนา
เริ่ม ฿11,750
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com