02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 17:29

ทัวร์สิบสองปันนา

การบริการ

ประกาศเพื่อทุกท่านที่ต้องการเดินทางสิบสองปันนา
 • เนื่องจากขณะนี้ทางจีนประสพกับโรคไวรัสโคโรนา จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ทำการปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งยังไม่มีกำหนดการว่าจะปิดนานเท่าใด..ทางแอทสยามทัวร์จะได้ติดตามและแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกติ ในโอกาสต่อไป

เครื่องบิน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ / สายการบิน Ruili Airlines บินทุกวันอังคาร / วันพฤหัสบดี / วันเสาร์ ควรจองทัวร์เดินทางวันเสาร์ - กลับวันอังคาร เท่านั้น!!
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
 • 9จอม12เชียง
สบายๆ ช้อบปิ้ง
 • ตลาดเช้า
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ / สายการบิน Ruili Airlines บินทุกวันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ / วันอาทิตย์ , สามารถเดินทางได้ 2 ช่วง คือ วันศุกร์ - กลับวันจันทร์ (หรือ) วันอาทิตย์ - กลับวันพุธ
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆ ช้อบ
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW

รถยนต์

ราคาเริ่มต้นที่ด่าน อ.เชียงของ จ. เชียงราย
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆ ช้อบ
 • โชว์พาราณสี  
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com