02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 29 ม.ค. 2020 1:49

ทัวร์สิบสองปันนา

การบริการ

ประกาศเพื่อทุกท่านที่ต้องการเดินทางสิบสองปันนา
 • เนื่องจากขณะนี้ทางจีนประสพกับโรคไวรัสโคโรนา จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) ทำการปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งยังไม่มีกำหนดการว่าจะปิดนานเท่าใด..ทางแอทสยามทัวร์จะได้ติดตามและแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกติ ในโอกาสต่อไป

เครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วไปกลับ เชียงราย - สิบสองปันนา
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
 • 9จอม12เชียง
สบายๆช้อบปิ้ง
 • ตลาดเช้า
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW
 • ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง
.ราคายังไม่รวมค่าตั๋วไปกลับ เชียงใหม่ - สิบสองปันนา
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆช้อบ
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
 • ชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW
 • ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง

รถยนต์

ราคายังไม่รวมค่าเดินทางจากภูมิลำเนา ถึงอำเภอเชียงของ
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆช้อบ
 • โชว์พาราณสี  
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com