02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 1 เม.ย. 2020 4:36

ทัวร์★โปรโมชั่นกรุ๊ปส่วนตัวต่างประเทศ ม.ค - มี.ค. 63

การบริการ

รายการโปรโมชั่นกรุ๊ปส่วนตัว ม.ค. - มี.ค. 63 สำหรับ 8-10 ท่าน 

 • ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คน
 • ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม

ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN  
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
          ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN  
 • นั่งเรือพายที่ฮาลองบก
ประวัติศาสตร์
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
 • พระราชวังเก่าฮวาลือ ที่นิงห์บิงห์
          ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 

ทัวร์พม่า

ราคาทัวร์โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
เยี่ยมชม และขอพร
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย
ทำบุญไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม, ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
ช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ...เป็นรายการเดินทางโดยบางกอกแอร์เวย์
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่

ทัวร์กัมพูชา

ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
 • เขาพนมกุเลน
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com