02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:33

แพ็คเกจทัวร์ พิษณุโลก ล่องแก่งน้ำเข็ก 2 วัน 1 คืน พัก Rain Forest Resort

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿0

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ รถทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
สนุกสนาน ตื่นเต้น สุดมันส์กับ
 • ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ระยะทาง 8 ก.ม 
 • สุดมันส์กับแก่งน้ำ 15  แก่ง
ชมธรรมชาติ ที่อุทยานหืนล่องกล้า
 • ลานหินปุ่ม หินแตก
ใหว้พระ ทำบุญ ที่
 • วัดพระพุทธชินราช
 • เจดีย์พระธาตุผาแก้ว 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / ห้องพัก ราคา / คน
    อาทิตย์ - พฤหัสบดี     พัก  Superior  กำลังปรับปรุง
    เดินทางศุกร์ - เสาร์       พัก  Superior  กำลังปรับปรุง

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามพิษณุโลก - วัดพระพุทธชินราช - เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท - ล่องแก่งน้ำเข็ก
แผนที่
กำหนดการ
 • 05:00   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  สายการบิน...เดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก
 • 06:55    ออกเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลกด้วยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD...
 •  08:55  เดินทางถึงสนามบินพิษณุโลก  และรับสัมภาระ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 •  09:30    เดินทางสักการะพระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่
 • 10:30      เดินทางสู่ เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท  เช็คอินฝากสัมภาระ 
 • 12:30    เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่อแต่งกายเพื่อเดินทางสู่การล่องแก่ง
กิจกรรม
 • รับฟังคำแนะนำ วิธีการล่องแก่ง จากสต๊าฟ  เมื่อพร้อมแล้วเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของความมันส์ล่องแก่งน้ำเข็ก
 • ผจญภัยล่องแก่งแพยางลุ่มน้ำเข็ก จำนวน 15  แก่ง ระยะทางประมาณ 8  กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 2 ชั่วโมง
 • แพยาง 1 ลำ นั่งได้ 8 คน พร้อมกัปตันและผู้ช่วย 
อาหาร
 • กลางวัน    ร้านอาหาร อิสระจ่ายเอง
 • เย็น         ห้องอาหารรีสอร์ท อิสระจ่ายเอง
วันที่ 2
รีสอร์ท - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก - ภูหินล่องกล้า - สนามบินพิษณุโลก - ดอนเมือง
กำหนดการ
 • 07:00     อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 16:00   นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลานหินปุ่ม-หินแตก 
 • 16:30     ได้เวลาเดินทางกลับสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
 • 19:15     เหินฟ้ากลับยังสนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
 • 20:10     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม
 • ภูทับเบิก  ชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศมีความงดงาม อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี 
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก เป็นที่มีความสวยงามและแปลก และเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แตกแยกทางความคิดของลัทธิควาเชื่อ
 • ลานหินปุ่ม-หินแตก ที่เกิดการยุบและพองตัวของเปลือกโลก ต่อยังโรงเรียนการทหาร-ผาชูธง ที่เคยเป็นสถานที่ปลูกฝังลัทธิทางความคิด จุดชมวิวบริเวณผาชูธงถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • ระหว่างทางขณะเดินทางกลับสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนั่งทานกาแฟสด ที่บริเวณน้ำตกแก่งโสภา
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน      ร้านอาหาร อิสระจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณุโลก
 • ค่าอาหารกลางวัน+เย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจล่องแก่งน้ำเข็ก One Day Trip
เริ่ม ฿550
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com