02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 25 เม.ย. 2024 11:56

ทัวร์สุโขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,750

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง
 • ชมความสวยงามวัดพิพัฒน์มงคล
 • ฝึกทำเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านทุ่งหลวง
 • ชมค้างคาวนับล้านที่ถ้ำเจ้าราม 
 • ชมทองโบราณหรือทองสุโขทัย 
 • บ้านปรีดาภิรมย์  หนึ่งกิจกรรมห้ามพลาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 8,200
เดินทาง  6 - 7  คน 6,550
เดินทาง  8 - 9  คน 5,750
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สุโขทัย - โครงการเกษตรอินทรีย์ - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ที่พัก
กำหนดการ
 • 05:50    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เพื่อเช็คอิน
 • 07:45    เหินฟ้าสู่สนามบินสุโขทัย ด้วยเที่ยวบินที่ PG 211
 • 09:00    ถึงสนามบินสุโขทัย  ไกด์ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 • 13:30    เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย เก็บใข่ ชมโรงสีข้าวและอีกหลากหลายกิจกรรม ที่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย มีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตที่พอเพียง
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดพระพายหลวง  วัดศรีชุม 
 • ถนนคนเดินสุโขทัย  เป็นถนนคนเดินที่มีทั้งของกินเล่น อาหารท้องถิ่น ขนมโบราณ เตรื่องใช้ ของมือสอง ให้ได้เดินดูและช้อบ 
อาหาร
 • กลางวัน    ครัวสุโข โครงการเกษตรอินทรีย์
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ที่พัก - ตักบาตรเช้า - เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง - ชุมชนบ้านโบราณ คีรีมาศ - ชมค้างคาวถ้ำเจ้าราม
กำหนดการ
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30    เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 • 13:30    เดืนทางสู่บ้านคุกพัฒนา น้ำพุร้อนสุเม่น สวนส้มสุราลัย บ้านนาต้นจั่น เช็คอินโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรียมของเอง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า
 • บ้านปรีดาภิรมย์  หนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดด้วยการไปฝึกวาดลายสังคโลกบนผืนผ้า 
 • เกาะรูปหัวใจ  ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจกลางอ่างเก็บน้ำ
 • วัดวาลุการาม   เป็นวัดเก่าแก่ที่อยุ่ในตำบลโตนด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในตำบลโตนด
 • ชุมชนบ้านโบราณ  เป็นชุมชนตลาดโบราณที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ชุมชนนี้จะอยู่บริเวณหน้าวัดวาลุการาม
 • ฝึกทำเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านทุ่งหลวง แหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสุโขทัย
 • อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยวิวธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม 
 • ชมค้างคาวที่ถ้ำเจ้าราม  ซึ่งภายในถ้ำเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวกินแมลงกว่า 6 ชนิดนับล้านตัว 
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อาหารพื้นบ้านที่ โฮมสเตย์
ที่พัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ที่พัก - อ.ทุ่งเสลี่ยม - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - สนามบิน - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 07:00     ทานอากหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00      เดินทางสู่อำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อชมวัดเก่าแก่ วัดพิพัฒน์มงคล และวัดทุ่งเสลี่ยม
 • 10:30       เดินทางต่อชมวิถ๊ชุมชน บ้านคุกพัฒนา  ชุมชนไทครั่ง  ชมผลิตภัณฑ์จากทองคำโบราณ
 • 13:00      ชมพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก
 • 13:30      เดินทางกลับยังตัวเมือง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:00    เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 213
 • 17:15  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพิพัฒน์มงคล   เป็นวัดเก่าอายุมากประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 • วัดทุ่งเสลี่ยม   ที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง สกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวาวดี สันนิษฐานว่ามีอายุนับพันปี
 • บ้านคุกพัฒนา  ชุมชนเล็กๆ ในอ.ศรีสัชนาลัย ที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
 • ชุมชนไทครั่ง   มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทครั่งและการทำดอกทานตะเวนประดับในประเพณีแห่ธง
 • ชมทองโบราณ หรือทองสุโขทัย ที่โดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ 
 • พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก  ชมประติมากรรมและพระพุทธรูปในยุคสมัยต่างๆก่อนยุคสุโขทัย
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย
 • อาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์สุโขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿4,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com