02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 25 เม.ย. 2024 12:08

ทัวร์สุโขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,950

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • อุทยานศรีสัชนาลัย
 • ชมความสวยงามวัดพิพัฒน์มงคล
 • ปางช้างแม่สิน
 • พักผ่อนกับธรรมชาติบ้านนาต้นจั่น โฮมสเตย์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
4  -  5   คน 7,350
6   -  7   คน 5,750
8  -  9   คน 4,950
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินสุโขทัย - โครงการเกษตรอินทรีย์ - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แผนที่
กำหนดการ
 • 05:50   พร้อมกันณ.สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 • 07:45    เหินฟ้าสูสนามบินสุโขทัย เที่ยวบินที่ PG 211
 • 09:00    ถึงสนามบินเมืองสุโขทัย  ไกด์ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่โครงการเกษตรอินทรีย์
 • 13:30    เดินทางยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย เก็บใข่ ชมโรงสีข้าวและอีกหลากหลายกิจกรรม ที่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย มีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตที่พอเพียง
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดพระพายหลวง  วัดศรีชุม 
 • ถนนคนเดินสุโขทัย  เป็นถนนคนเดินที่มีทั้งของกินเล่น อาหารท้องถิ่น ขนมโบราณ เตรื่องใช้ ของมือสอง ให้ได้เดินดูและช้อบ 
อาหาร
 • กลางวัน    ครัวสุโข โครงการเกษตรอินทรีย์
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรเช้า - เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง -  อำเภอทุ่งเสลี่ยม - ปางช้างแม่สิน -  บ้านนาต้นจั่น
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00    อาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก
 • 08:30 - 12:00    เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 • 13:30     เดืนทางสู่บ้านคุกพัฒนา น้ำพุร้อนสุเม่น สวนส้มสุราลัย บ้านนาต้นจั่น เช็คอินโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรียมของเอง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า
 • เกาะรูปหัวใจ  ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจกลางอ่างเก็บน้ำ
 • วัดพิพัฒน์มงคล   เป็นวัดเก่าอายุมากประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 • วัดทุ่งเสลี่ยม   ที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง สกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวาวดี สันนิษฐานว่ามีอายุนับพันปี
 • บ้านคุกพัฒนา  ชุมชนเล็กๆ ในอ.ศรีสัชนาลัย ที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
 • น้ำพุร้อนสุเม่น  ต.แม่สินได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อุณภูมิน้ำบางจุดสูงถึง 70-80 องศา
 • สวนส้มสุราลัย  ถือเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานสีทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ปางช้างแม่สิน    แห่งเดียวที่สุโขทัย ภายในบริเวณปางช้างมีกิจกรรมนั่งบนหลังช้าง ล่องแพ และขี่รถเอทีวีเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบ ๆ บริเวณ 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          ทานอาหารพื้นบ้านที่ โฮมสเตย์
ที่พัก บ้านนาต้นจั่น  โฮมสเตย์
วันที่ 3
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก -  -  สนามบิน
แผนที่
กำหนดการ
 • 06:00     ออกเดินทางชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวนาต้นไฮ
 • 07:30     ทานอาหารเช้าแบบท้องถิ่นที่โฮมสเตย์
 • 08:30     สบายๆกับการปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน
 • 13:00     ชมการทำทองโบราณ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก
 • 14:00     เดินทางกลับยังเมือง เพื่อเดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:00    เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  เที่ยวบินที่ PG 213
 • 17:15   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • จุดชมวิวห้วยต้นไฮ  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกช่วงเวลามี่เหมาะคิอช่วงเดือน ต.ค.-ก.พ
 • ชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน  สามารถเช่าจักรยาน พร้อมไกด์ชุมชนนำทาง ไปชมสวนผลไม้ การทำนา บรรยากาศของไร่นาจะเขียวขจีช่วงเดือน ส.ค – ต.ค. 
 • การทำผ้าหมักโคลน   ชมผลิตภันฑ์จากผ้าหมักโคลน  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
 • สาธิตทำตุ๊กตาบาโหน  เครื่องบริหารมือซึ่งประดิษฐ์คิดทำมานานเป็นงานแฮนด์เมด 
 • กลุ่มตอไม้บ้านนาต้นจั่น  เป็นตอไม้ที่ตายแล้วขุดมาจากใต้ดิน ทำได้หลายอย่าง  เช่นโต๊ะ เก้าอี้หรือ เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ  
 • ชมความงามอันหามูลค่าไม่ได้ของ ผ้าทองคำ ที่สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ยว แหล่งผ้าตีนจก มรดกของชาวพวน     
 • ชมทองโบราณ หรือทองสุโขทัย ที่โดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ 
 • พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก  ชมประติมากรรมและพระพุทธรูปในยุคสมัยต่างๆก่อนยุคสุโขทัย
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย
 • อาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์สุโขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,750
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com