02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 10:24

ทัวร์พิษณุโลก เนินมะปราง เขาค้อ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,800

ไฮไลท์ทริป

 • กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
 • ตักบาตรเช้าที่พิษณุโลก & เขาค้อ
 • ชมธรรมชาติที่อำเภอเนินมะปราง
 • ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว   
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
 • ภูทับเบิก แหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 • อนุสรณ์สถานเขาค้อ 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
  4  -  5  คน 7,750
 6  -  7  คน 6,500
 8  -  9  คน 5,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณุโลก - อ.เนินมะปราง - พิษณุโลก
แผนที่
กำหนดการ
 • 06:20    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
 • 08:20    เหินฟ้าสู่สนามบินพิษณุโลก เที่ยวบินที่ FD ...
 • 09:10    ถึงสนามบินเมืองพิษณุโลก ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณุโลก      
 • 09:50    เดินทางสู่วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ
 • 11:30    นั่งรถราง  ท่องเที่ยวรอบเมืองพิษณุโลก 
 • 13:30    เดินทางสู่อำเภอเนินมะปรางค์ชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเนินมะปราง เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองพิษณุโลก เข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระพุทธชินราช   เป็นพระพุทธรูปสำคัญ และถูกยกย่องว่า งามที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปทั้งหลายในเมืองไทย
 • วัดนางพญา   มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง เรียกว่าพระนางพญา ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึ่งในชุดเบญจภาคี
 • วัดราชบูรณะ   เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี
 • นั่งรถราง  รอบเมืองพิษณุโลก โดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่น่าสนใจใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที 
 • ถ้ำผาท่าพล  อำเภอเนินมะปรางค์ ในอุทยานแห่งนี้มีถ้ำมากมาย  ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • ฝูงค้างคาว  บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลาย กิโลเมตร
 • หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน
อาหาร
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก ทามัน สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
พิษณุโลก - วัดผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00   ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00    ออกเดินทางสู่เขาค้อ โดยแวะชมความสวยงามของกวางที่ภักดีฟาร์ม
 • 11:00    สักการะพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • 13:30    เดินทางสู่เขาค้อ ชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น น้ำตกศรีดิษฐ์ อนุสรณ์สถานเขาค้อ   ฐานอิทธิ 
 • 16:30    เข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ทำบุญใส่บาตร   ของใส่บาตรนั้นลูกค้าเตรียมเอง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า 
 • ภักดีฟาร์ม   ฟาร์มกวางที่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกาตร ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน
 • เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม
 • เขาค้อ   ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นที่พักตากอากาศขึ้นชื่อที่กล่าวกันว่า นอนเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี 
 • น้ำตกศรีดิษฐ์   น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเขาค้อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก   เจดีย์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
 •  ฐานอิทธิ  ย้อนอดีตเมื่อครั้งความไม่สงบในพื้นที่ ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดง
 • อนุสรณ์สถานเขาค้อ สถานที่รวบรวมรายชื่อทหาร พลเรือน ตำรวจที่ได้ต่อสู้กับลัทธิต่างความคิด
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
แผนที่
ลิงค์:
https://www.google.co.th/maps/dir/The+Imperial+Phukaew+Hill+Resort+99+Moo+14,+Phitsanulok-Lomsak+Rd+Thailand+Campson+Khao+Kho+District,+Phetchabun+67280/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81+Kok+Sathon,+Dan+Sai+District,+Loei/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82+2331+Noen+Phoem,+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+Phitsanulok/Lan+Hin+Pum,+Noen+Phoem,+Nakhon+Thai+District,+Phitsanulok+65120/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+(PHS)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x312042c163adcadd:0xada983b342725097!2m2!1d101.0100208!2d16.7841436!1m5!1m1!1s0x312059449637f939:0x5ba84e01a45250b1!2m2!1d101.087222!2d16.906389!1m5!1m1!1s0x31205961f0f93f95:0x3773e0f5779a473d!2m2!1d100.9942482!2d17.0039133!1m5!1m1!1s0x3120f55f67abcfd9:0xc1928405cc6fb294!2m2!1d100.9909168!2d16.9939594!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!3e0?hl=en
กำหนดการ
 • 07:00     อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30     เดินทางสู่ภูทับเบิก เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ
 • 10:00     เดินทางต่อยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 • 14:30     เดินทางกลกับสู่เมืองพิษณุโลก แวะพักผ่อนทานกาแฟระหว่างทาง
 • 17:30     เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
 • 19:15     เหินฟ้ากลับยังสนามบินดอนเมืองด้วยเที่ยวบิน FD ...
 • 20:10     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวที่ ภูทับเบิก ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศมีความงดงาม อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี 
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก เป็นที่มีความสวยงามและแปลก และเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แตกแยกทางความคิดของลัทธิควาเชื่อ
 • ลานหินปุ่ม-หินแตก ที่เกิดการยุบและพองตัวของเปลือกโลก ต่อยังโรงเรียนการทหาร-ผาชูธง ที่เคยเป็นสถานที่ปลูกฝังลัทธิทางความคิด จุดชมวิวบริเวณผาชูธงถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • ระหว่างทางขณะเดินทางกลับสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนั่งทานกาแฟสด ที่บริเวณน้ำตกแก่งโสภา
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณุโลก
 • ค่าอาหารกลางวัน+เย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com