02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:26

ทัวร์พิษณุโลก เนินมะปราง สุโขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,800

ไฮไลท์ทริป

 • กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
 • ตักบาตรเช้าที่พิษณุโลก & สุโขทัย
 • ชมธรรมชาติที่อำเภอเนินมะปราง
 • ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก  
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
  4  -  5  คน 7,750
  6  -  7   คน 6,500
  8  -  9  คน 5,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณุโลก - อ.เนินมะปราง - พิษณุโลก
แผนที่
กำหนดการ
 • 06:20    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
 • 08:20    เหินฟ้าสู่สนามบินพิษณุโลก เที่ยวบินที่ FD ...
 • 09:10    ถึงสนามบินเมืองพิษณุโลก ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณุโลก      
 • 09:50    เดินทางสู่วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ
 • 11:30    นั่งรถราง  ท่องเที่ยวรอบเมืองพิษณุโลก 
 • 13:30    เดินทางสู่อำเภอเนินมะปรางค์ชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเนินมะปราง เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองพิษณุโลก เข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปสำคัญและถูกยกย่องว่างามที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปทั้งหลายในเมืองไทย
 • วัดนางพญา   มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องเรียกว่าพระนางพญา ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึ่งในชุดเบญจภาคี
 • วัดราชบูรณะ   เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี
 • นั่งรถราง  ท่องเที่ยวรอบเมืองพิษณุโลก โดยเส้นทางที่รถรางท่องเที่ยววิ่งผ่านทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ที่น่าสนใจ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที 
 • เดินทางสู่อำเภอเนินมะปรางค์ ชมถ้ำผาท่าพล เมื่อเข้าไปในอุทยานแห่งนี้เราจะพบถ้ำมากมาย ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • ชม ฝูงค้างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลายกิโลเมตร
 • หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน
อาหาร
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก ทามัน สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
พิษณุโลก - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - ทองคำโบราณ - สุโขทัย
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00  ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00   เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย  เพื่อชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 • 13:30   เดินทางชมผลิตภัณฑ์ทองโบราณ ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุโขทัย เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีต่างๆ มากมาย จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
 •  ผ้าทองคำ ชมความงามอันหามูลค่าไม่ได้ที่สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ยว แหล่งผ้าตีนจก มรดกของชาวพวน     
 • ชมทองโบราณ หรือทองสุโขทัย ที่โดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ 
 • เดินทางสู่โรงแรมที่พัก และที่พักวันนี้จะเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมแบบสุโขทัย ด้วยการนำมาตกแต่ง และเนรมิตรบูติกโฮเต็ลให้เป็นพิพิธภัณฑ์สังคโลก 
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ  4 ดาว
วันที่ 3
สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
แผนที่
กำหนดการ
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 09:00 เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย     
 • 13: 30    เดินทางกลับยังเมืองพิษณุโลกเพื่อชมสวนบัวอมรรัตน์ ก่อนเดินทางชมกวางที่ภักดีฟาร์ม
 • 17:30      เดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
 • 19:15      เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD...
 • 20:10      เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรียมของเอง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่บริเวณพื้นที่อุทยาน 
 • วัดมหาธาตุ  ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย
 • วัดชนะสงคราม  อยู่ทางด้านเหนือของวัดมหาธาตุ ใกล้กับโบราณสถานที่เรียกว่าหลักเมือง เดิมเรียกว่า วัดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่
 • วัดสระศรี  โบราณสถานสำคัญอยู่บริเวณกลางสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า ตระพังตระกวน และสิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา 
 • วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ วัดนี้มีคูน้ำ ล้อมรอบ 3 ชั้น มีปรางค์ 3 องค์
 • วัดศรีชุม  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะหรืออจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปโบราณที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัย  
 • อิสระซื้อของฝากก่อนที่จะเดินทางกลับสู่พิษณุโลกเพื่อส่งท่านยังสนามบิน
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000 บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณุโลก
 • อาหารกลางวันและเย็น 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com