02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:25

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน .... อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติที่สวยงาม
 • หมู่บ้านสะปัน
 • ดอยสะกาด
 • การทำเกลือบนภูเขา
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3    คน 10,750
เดินทาง   4 -  5   คน  5,700
เดินทาง    6  - 8   คน  4,800

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง - สนามบินน่าน -วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือ
กำหนดการ
 • 06:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:40    เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่ 
 • 08:55    ถึงสนามบินน่าน  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ จากนั้นเดินทางสู่ร้านอาหาร ทานอาหารเช้า ก่อนที่จะเดินทางนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย
 • พระธาตุแช่แห้ง
 • จุดชมวิว @ดอยกิ่วลม
 • ศูนย์พัฒนาดอยภูฟ้า
 • เข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร
 • เช้า         ร้านวันดาข้าวแกงอิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • กลางวัน   ร้านอาหาร อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         ห้องอาหารรีสอร์ท อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก รีสอร์ทหมู่บ้านสะปัน
วันที่ 2
รีสอร์ท - ชิวๆรอบหมู่บ้าน - ชมบ่อเกลีอสินเธาว์
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่รีสอร์ท
 • 08:00    ชิวๆเดิน หรือขี่จักรยานรอบๆหมู่บ้าน
 • 09:30     ดูการทำเกลือสินเธาว์
 • 10:30     ออกเดินทางสู่อำเภอปัว แวะจุดชมวิว 1715
 •  12:30    ทานอาหารและแวะชามวืวที่ฟาร์ทเห็ดหัวน้ำ
 •  14:30    แวะชิมกาแฟไทลื้อ และต่อด้วยวัดภูเก็ต
 •  15:30    เดินทางสู๋ดอยสะกาด เข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านสะปัน
 • เยี่ยมชมโรงทำเกลือสินเธาว์
 • แวะจุดชมวิว 1715
 • ชมวิธีเพาะเห็ดที่ฟาร์เห็ดหัวน้ำ
 • วังศิลาแลง
 • ชมและให้อาหารปลาที่วัดภูเก็ต
 • เดินทางสู่ดอยสะกาดเพื่อเช็คอินที่พัก
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน    ร้านอาหาร อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          ร้านอาหารรีสอร์ท อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก สะกาดดีโฮมสเตย์ หรือ สะกาด กม. 8
วันที่ 3
รีสอร์ท - ดอยซิลเวอร์ - วัดก๋ง - ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง
 • 07:00   ทานอาหารที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00 - 14:30    แวะชมเครื่องเงินที่ดอยซิลเวอร์ วัดก๋ง หอศิลปริมน่าน   จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน หากมีเวลาแวะชมและซื้อของฝาก
 • 15:00    เดินทางสู่สนามบินน่าน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:15    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยแอร์เอเชีย
 • 18:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สบายๆกับธรรมชาติยามเช้า
 • วัดศรีมงคล” หรือ ที่เรียกกันว่า “วัดก๋ง
 • Cocoa Valley Resort
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • สนามบิน
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • กลางวัน     ร้านอาหาร อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ทีหมู่บ้านสะปัน 1 คืน ที่ดอยสะกาด 1 คืน)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับ 
 • ค่าน้ำมันตลอดการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักไกด์+คนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,450
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,150
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com