02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 22:43

ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,400

ไฮไลท์ทริป

สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้า ตอนบน+ตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สะปัน-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 120 กม. 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 4 - 6  คน 5,400
   

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - บ้านสะปัน - หมู่บ้านสบหมาง
กำหนดการ
 • 05:30 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:40 เหินฟ้าสู่สนามบินน่านด้วยเที่ยวบิน FD..
 • 08:55 ถึงสถานีขนส่ง/สนามบิน จ.น่าน
 • 09:30 เดินทางสู่จุดลงเรือ อ.บ่อเกลือ ใช้เส้นทาง อ.สันติสุข - อ.บ่อเกลือ
 • 11:30 ถึงจุดลงเรือ@ล่องแก่งน่านน้ำว้าทัวร์รับฟังคำแนะนำ วิธีการล่องแก่ง จากสต๊าฟ    
 • 11:30 - 17:30 ล่องแก่งระยะทาง 30 กม.
 • 17:30 ถึงที่พักบ้านสบมาง
 • 18:30 หลังอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ
กิจกรรม
 • เริ่มต้นสู่ความสนุก ตื่นเต้น กับแก่งเปี๋ยน แก่งถ้ำกระรอก แก่งขี้ลิง ฯลฯ แก่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ถึงที่พักบ้านสบมาง ทำภารกิจส่วนตัว        
 • อาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย   
อาหาร
 • เช้า           ร้านอาหาร
 • กลางวัน     ริมฝั่งน้ำว้า ทานข้าวห่อ  
 • เย็น           ที่แค้มป์พักริมแม่น้ำว้า
ที่พัก
 • แค้มป์พักริมแม่น้ำว้า
วันที่ 2
บ้านสบหมาง - ล่องแก่ง - แค้มป์พักน้ำบ้านหมาวหมอก
กำหนดการ
 • 07:30 ทานอาหารเช้า
 • 08:30 พบกันที่จุดลงเรือ ทบทวนและรับฟังคำแนะนำวิธีการล่องแก่งจากสต๊าฟ
 • 09:00 - 16:30 ผจญภัยล้องแก่งระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร
 • 18:30 หลังรับประทานอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ       
กิจกรรม
 • พบกับแก่งเสือเต้น แก่งห้วยเดื่อ แก่งผีป่า ฯลฯ แก่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อเดินทาง ถึงแค้มป์พัก น่านน้ำว้าทัวร์ (กลางป่า) ถ่ายรูป เล่นน้ำหมาวหมอก ทำภารกิจส่วนตัว                                            
 • รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย                            
อาหาร
 • เช้า         ที่แคมป์พัก
 • กลางวัน   ริมฝั่งน้ำว้า ข้าวห่อ
 • เย็น         ที่แค้มป์พัก
ที่พัก
 • แค้มป์พักน้ำหมาวหมอก
วันที่ 3
กิจกรรมล่องแพ - อำเภอแม่จริม - เมืองน่าน - สนามบินหรือสถานีขนส่ง
กำหนดการ
 •  07:30 ทานอาหารเช้า ทำภารกิจส่วนตัว                      
 •  08:30 ทบทวนรับฟังคำแนะนำจากสต๊าฟ ก่อนการล่องแก่ง
 •  11:00 ถึงจุดหมาย อำเภอแม่จริม ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมอาหารว่าง
 •  14.00 เดินทางสู่ตัวอำเภอเมืองน่าน ต่อยังสนามบิน หรือสถานีขนส่ง 
กิจกรรม
 • 09:30  รับฟังคำแนะนำจากสต๊าฟ ก่อนเดินทาง พบกับแก่งระดับ3-5 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพิ่มความสนุกตลอดเส้นทาง พิชิตแก่งขาม แก่งผาแดง แก่งวังลูน ฯลฯ               
อาหาร
 • เช้า         ที่แค้มป์พัก
 • กลางวัน   อาหารว่าง
ราคานี้รวม
 • ที่พักตามรายการเดินทาง
 • อาหารตามรายการเดินทาง
 • รถรับส่งไปยังจุดเริ่มต้น และกลับ อ.เมืองน่าน
 • หมวก ชูชีพ ถุงกันน้ำสำหรับล่องแก่ง
 • พักแค้มป์ในป่า มีเต้นท์ ถุงนอน หมอน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • น้ำดื่ม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿3,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com