02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 21:11

ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,350

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ รถทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้า ตอนบน+ตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สะปัน-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 120 กม. 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 4 - 6  คน 5,350
   

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - บ้านสะปัน - หมู่บ้านสบหมาง
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 00:00      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  สายการบินนกแอร์
 • 00:00      เดินทางสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่...
 • 00:00      ถึงสนามบินน่าน ไกด์รอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้พร้อมทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่สถานจุดลงเรือที่อำเภอบ่อเกลือ
ช่วงบ่าย
 • สิ้นสุดการล่องแก่งวันแรกที่หมู่บ้านสบหมาง  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่อง
เที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ออกเดินทางสู่จุดเริ่มต้น ล่องแก่งตอนบน บ้านสะปัน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถตู้
 • 10:00  ถึงจุดลงเรือที่หมู่บ้านสะปัน ฟังบรรยายและการสาธิตจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ กฎความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมกันในการล่องแก่ง 
 • 10:30  เริ้มต้นสู่ความสนุกตื่นเต้นกับแก่งผาหลวง แก่งเสือเต้น แก่งห้วยปึง แก่งอันดับหนึ่งของไทย ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร
 • 12:00   พักทานอาหารกลางวันริมฝั่งน้ำว้า
 • 13:00   พบกับความสนุกกับการล้องแก่งในช่วงบ่าย 
 • 16:30   ถึงที่พักหมู่บ้านสบหมาง  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18:00   ทานอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ
อาหาร เช้า          ร้านอาหารในเมือง
กลางวัน   ปิคนิค ริมฝั่งน้ำว้า
เย็น         ที่แค้มป์พักริมแม่น้ำว้า
ที่พัก แค้มป์พักริมแม่น้ำว้า
วันที่ 2
บ้านสบหมาง - ล่องแก่ง - แค้มป์พักน้ำบ้านหมาวหมอก
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอาหารเช้า รับฟังคำแนะนำจากสตาร์ฟก่อนออกเดินทาง เตรียมพบกับแก่งระดับ 3-5 ในระยะทาง 30 กม. ก่อนถึงแคมป์พักน้ำหมาวหมอก
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • 08:30    พบกันที่จุดลงเรือ รับฟังคำแนะนำวิธีการล่องแก่งจากสต๊าฟ
 • 09:00    พบกับแก่งเสือเต้น แก่งห้วยเดื่อ แก่งผีป่า ฯลฯ แก่งอันดับหนึ่งของไทย ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร
 • 12:00    ทานอาหารกลางวันริมฝั่งน้ำว้า
 • 13:00     พบกับความสนุกการล่องแก่งในช่วงบ่าย
 • 16:30     ถึงแค้มป์พัก น่านน้ำว้า (กลางป่า) ถ่ายรูป เล่นน้ำหมาวหมอก ทำภารกิจส่วนตัว
 • 18:00     ทานอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ
อาหาร เช้า         ที่แคมป์พัก
กลางวัน   ริมฝั่งน้ำว้า
เย็น         ที่แค้มป์พัก
ที่พัก แค้มป์พักน้ำหมาวหมอก
วันที่ 3
กิจกรรมล่องแพ - อำเภอแม่จริม - เมืองน่าน
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • หลังอาหารเช้าฟังคำแนะนำจากสต๊าฟก่อนพบความสนุกสนานกับแก่งระดับ 3-5 อีก 30 กม.
 • หลังทานอาหารว่างที่ปลายทางแม่จริมแล้ว เดินทางสู่ตัวเมืองน่าน เพื่อส่งทุกท่านกลับภูมิลำเนา
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • 08:30   หลังอาหารเช้ารับฟังคำแนะนำวิธีการล่องแก่งจากสต๊าฟก่อนเดินทาง  พบกับแก่งระดับ 3 - 5 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพิ่มความสนุกตลอดเส้นทาง พิชิตแก่งผาแดง แก่งวังลูน
 • 11:00    ถึงจุดหมายอำเภอแม่จริม ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมอาหารว่าง
 • 14:00    นำเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
อาหาร เช้า       ที่แค้มป์พัก
เที่ยง     อาหารว่าง

ราคานี้รวม
 • ที่พักตามรายการเดินทาง
 • อาหารตามรายการเดินทาง
 • รถรับส่งไปยังจุดเริ่มต้น และกลับ อ.เมืองน่าน
 • หมวก ชูชีพ ถุงกันน้ำสำหรับล่องแก่ง
 • พักแค้มป์ในป่า มีเต้นท์ ถุงนอน หมอน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • น้ำดื่ม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าเดินทางสู่น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿3,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com