02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 22:37

ทัวร์น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿6,950

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-น่าน และ แพร่-กรุงเทพฯ...อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไกด์หาร้านอาหารอร่อยๆให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน 
 • พระธาตุช่อแฮ  ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองแพร่
 • วัดภูมินทร์  โบสถ์ วิหารทรงจตุมุข
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
 • โฮงเจ้าฟองคำ 
 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
 • บ่อเกลือสินเธาว์  การทำเกลือบนที่สูง
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ยว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 9 ,950.-
เดินทาง  6 - 7  คน 7,950.--
เดินทาง  8 - 9  คน 6,950.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-
ราคาตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับ กรุงเทพฯ -น่าน
ราคา / คน
(ประมาณการ)
สายการบิน แอร์เอเซีย 2,500.- 5,000.-
สายการบินนกแอร์ 2,600.- 5,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินน่าน – น่านซิตี้ทัวร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย
การเดินทาง ช่วงเช้า  
05.30 / 07.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์ ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

 07.25 / 08.45  แอร์เอเซีย หรือนกแอร์บินสู่น่าน

08.30 / 10.05  เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ นมัสการพระธาตุเขาน้อย ชมวัดภูมมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดมิ่งเมือง  ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 

โฮงเจ้าฟองคำ   มนต์เสน่ห์บ้านท้องถิ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่าโฮง ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรือลาน เพื่อให้สามารถเดินหากันได้อย่างสะดวก

โฮงหลังนี้เป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11 ส่วนเจ้ามะโนเป็นน้องของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ต่อมาเมื่อต้องยกที่ดินให้กับทางการไทยเพื่อสร้างค่ายทหาร เจ้าบุญยืน ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน จึงได้รื้อตัวโฮงมาสร้างใหม่ในที่ปัจจุบัน กระทั่งตกทอดมาถึงเจ้าฟองคำ ธิดาของเจ้าบุญยืนกับเจ้าอินต๊ะ

เมื่อออกเรือนแล้ว เจ้าฟองคำ ต้องออกจากราชสำนักและกลับมาอยู่ ณ โฮงเจ้าฟองคำ ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเป็นสุขกับครอบครัว เจ้าฟองคำย้ำนักกับลูกหลานว่า ไม่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบโฮงไปเป็นอย่างอื่น

ช่วงบ่าย  
ใหว้พระที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

ชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำสนานพื้นบ้าน

ใหว้พระที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย

ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอคำ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 

ใหว้พระที่ วัดมิ่งเมือง  เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดร้าง เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง และต่อมาในปี พศ. 2527  ได้ทำการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน
อาหาร มื้อกลางวัน  
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น      
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อ.ปัว - วัดภูเก็ต
การเดินทาง ช่วงเช้า       
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เขาดินนาน้อย เฮือนรถถีบ

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่อำเภอปัวชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น หอศิลป์ริมน่าน วัดภูเก็ต ชุมชนบ้านหนองบัว และพักค้างคืนที่เชียงกลาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
05.30  ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านดินทางต่อยังจุดชมวิว ผาชู้หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้สวยงามเช่นเดียวกัน

เดินชมตลาดเช้าอำเภอนาน้อยและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชม เฮือนรถถีบ เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร อยู่ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมากและจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมฟรี ไม่จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนจักรยานทีสะสมไว้

ชม เสาดิินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาิติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและ ลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ตัว เมืองน่าน นำชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม

ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน หอศิลป์สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบาย

ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง

นำชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง 
อาหาร มื้อเช้า        
รีสอร์ท

มื้อกลางวัน  
ร้านอาหาร

มื้อเย็น    
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมความงามของธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715

ช่วงบ่าย    
 เดินทางชมการทำเกลือสินเธาร์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ก่อนเดินทางเข้ายังตัวเมืองน่าน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ชม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน

ที่อุทยานท่านจะได้ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล

ช่วงบ่าย   
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธีการทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5ชั่วโมงให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้ เหนือกะทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกะทะทำอย่างนี้ไปเรื่อย...

ชม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาภูฟ้ามีที่พักให้นักท่องเที่ยวสามารถพักชมวิธีการปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า... ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองน่าน
อาหาร มื้อเช้า         
รีสอร์ท

มื้อกลางวัน    
ร้านเฮือนเจ้านาง

มื้อเย็น      
อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 4
น่าน – แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ -กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางออกจากจังหวัดน่านสู่ยังจังหวัดแพร่ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ 

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุรี (หากมีเวลาพอ) ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบินแพร่เพื่อทำการเช็คอิน และโหดสัมภาระ

15.15   เหินฟ้าจากสนามบินแพร่สู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD8005

 16.30   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
แวะชม วนอุทยานแพะเมืองผี ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นดินและหินทรายถูกกัด เซาะโดยธรรมชาติจนเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆสวยงาม

นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่เป็นวัดประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีขาล

ช่วงบ่าย
นำท่านซื้อเสื้อมอฮ้อมที่บ้านทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเสื้อม้อฮ้อมที่ดีที่สุดของจังหวัด

นำไหว้พระพุทธโกศัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่

หากยังมีเวลาพอ ชมบ้านวงค์บุรี คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
อาหาร มื้อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ร้านเมนูปลา
 
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม 
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง ไม่รวมอาหารเย็น
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   ดอนเมือง - น่าน , แพร่ - ดอนเมือง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com