02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:44

ทัวร์น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿6,950

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-น่าน และ แพร่-กรุงเทพฯ...อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไกด์หาร้านอาหารอร่อยๆให้ลูกค้าเลือกทานเอง
นมัสการใหว้พระ
 • พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • ชมการทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
 • การทำเกลือบนภูเขา
 • แพะเมืองผี
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 9 ,950.-
เดินทาง  6 - 7  คน 7,950.--
เดินทาง  8 - 9  คน 6,950.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินน่าน – น่านซิตี้ทัวร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย
การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย  
00.00   พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00   เดินทางสู่สนามบินน่าน

00.00    เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง  หลังอาหารกลางวันชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ  ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย

ตำนานเมืองน่าน
เมืองน่าน มีที่มาของชื่อปรากฏในตำนานพระอัมภาคว่า นันทสุวรรณนครหรือกาวราชนคร  นัยว่าเป็นแค้วนของกาว อันหมายถึง ชนชาติที่อาศัยอยู่ในแค้วนน่านแต่ดึกดำบรรพ์ และในตำนานเก่าๆ เรียกอีกคำหนึ่งว่า กาวน่าน ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า นันทบุรีหรือนันทบุรีศรีนครน่าน เข้าใจว่าเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเฟื่องฟูในล้านนา แต่เนื่องมีหลายพยางค์เรียกยากจึงกลับมาเรียกตามเดิมว่า เมืองน่าน ตลอดจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
 • โฮงเจ้าฟองคำ   มนต์เสน่ห์บ้านท้องถิ่น
 • วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
 • วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน หรือ หอคำ 
 • วัดมิ่งเมือง  เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน 
อาหาร มื้อกลางวัน  ที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น         อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อ.ปัว - วัดภูเก็ต
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย         
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เขาดินนาน้อย เฮือนรถถีบ หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่อำเภอปัวชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น หอศิลป์ริมน่าน วัดภูเก็ต ชุมชนบ้านหนองบัว และพักค้างคืนที่เชียงกลาง

อำเภอนาน้อย
อำเภอนาน้อยแต่เดิมเรียกว่า เวียงศีรษะเกษ  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร ปัจจุบัน เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของน่าน และพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความเย็นและชมความสวยงามของทะเลหมอก ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี
ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ดอยเสมอดาว  จุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • ผาชู้หรือผาเชิดชู   ผาที่มีเสาธงชาติอยู่บนยอดดอย
 • ตลาดเช้า    อำเภอนาน้อยและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • เฮือนรถถีบ  บ้านพักคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
 • เสาดิินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
 • ร้านขนมหวานป้านิ่ม ร้านขนมหวานชื่อดังเมืองน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน   หอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว 
 • วิหารวัดหนองบัว  ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายในวิหาร
 • วัดภูเก็ต  ลานชมวิวหน้าอุโบสถ เป็นทุ่งนามีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท
มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
มื้อเย็น          อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย        
เดินทางชมความงามของธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715 หลังอาหารกลางวัน ชมการทำเกลือสินเธาร์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ก่อนเดินทางเข้ายังตัวเมืองน่าน

อำเภอบ่อเกลือ
เดิมเรียกว่า เมืองบ่อ ซึ่งคงจะหมายถึงบ่อน้ำเกลือสินเธาว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดิมมีอยู่จำนวน 9 บ่อ เมืองบ่อเดิมทีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีความสำคัญคือเป็นแหล่งผลิตเกลือมาตั้งแต่ในอดีตกาล พื้นที่อำเภอบ่อเกลือส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 40  จุดสูงสุดอยู่ที่ 1,648.066 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามลำน้ำและหุบเขาแคบ ๆ เพียงร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า 
 • ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์   เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร 
 • การทำเกลือสินเธาว์  ชมวิธีการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา    โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า... ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองน่าน
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท
มื้อกลางวัน    ร้านเฮือนเจ้านาง
มื้อเย็น          อิสระตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 4
น่าน – แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ -กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย   
เดินทางออกจากจังหวัดน่านสู่ยังจังหวัดแพร่ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ  ช่วงบ่าย ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุรี (หากมีเวลาพอ) ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบินแพร่เพื่อทำการเช็คอิน และโหดสัมภาระ

15.15   เหินฟ้าจากสนามบินแพร่สู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD8005

 16.30   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • วนอุทยานแพะเมืองผี   ดินและหินทรายถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติมีรูปร่างลักษณะต่างๆสวยงาม
 • นมัสการ พระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่
 • ช้อปเสื้อมอฮ้อม  ที่บ้านทุ่งโฮ้ง สถานที่ผลิตเสื้อม้อฮ้อมที่ดีที่สุดของจังหวัด
 • ไหว้พระพุทธโกศัย  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่
 • หากยังมีเวลาพอ ชมบ้านวงค์บุรี คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
อาหาร มื้อเช้า        ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน  ร้านเมนูปลา
 
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม 
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง ไม่รวมอาหารเย็น
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   ดอนเมือง - น่าน , แพร่ - ดอนเมือง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com