02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 23:34

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,300

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน  
 • วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพยานาค   
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น
 • บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือบนภูเขา 
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ยว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน  9,800.-
เดินทาง 6 - 7  คน  8,850.-
เดินทาง  8 - 9  คน  8,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-
ราคาตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับ กรุงเทพฯ -น่าน
ราคา / คน
(ประมาณการ)
สายการบิน แอร์เอเซีย  2,500.- 4,600.-
สายการบินนกแอร์  2,600.- 5,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย
การเดินทาง ช่วงเช้า  
05.30 / 07.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์  

07.25 / 08.45  แอร์เอเซีย หรือนกแอร์ บินสู่สนามบินน่าน

08.30 / 10.05  เดินทางถึงสนามบินน่าน...ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ช่วงบ่าย
น่านซิตี้ทัวร์ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองน่านชมวัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหัวข่วง วัดศรีพันต้น วัดพระธาตุเขาน้อย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน

ช่วงบ่าย   
ชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำสนานพื้นบ้าน

ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า หอคำ ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมาสันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม ไปทาง ดำ

ใหว้พระที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ คือ วัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอคำ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446

ใหว้พระที่ วัดหัวข่วง  เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่าตั้งอยู่ใกล้หอคำ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มีวิหาร และเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม

ชม วัดศรีพันต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่า มีสีทองระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะ พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก

ชม  วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง
อาหาร มื้อกลางวัน    
ที่ร้านบ้านข้าวซอย

มื้อเย็น        
ร้านอาหาร
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดภูเก็ต - อ.ปัว 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนาน้อย เช่น ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย เฮือนรถถีบ

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่อำเภอปัวชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ชุมชนบ้านหนองบัว ชมวัดปรางค์ และเข้าเช็คอินที่พัก 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
05.30  ชมทะเลหมอกที่สวยงามถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและเดินทางต่อยังจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้สวยงามเช่นเดียวกัน

เดินชมตลาดเช้าอำเภอนาน้อยและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชม เฮือนรถถีบ เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร อยู่ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมากและจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมฟรี ไม่จำหน่าย หรือ แลกเปลี่ยนจักรยานทีสะสมไว้

ชมการกัดกล่อนของธรรมชาติที่ เสาดินนาน้อย หรือฮ่อมจ๊อม เกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลายล้านปี ถูกน้ำและฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตาอย่างที่เห็น คล้ายแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย    
ชมธรรมชาติยัง บ้านเห็ดหัวน้ำ อ.ปัว ชมการเพาะเห็ด,ทำหัวเชื้อเห็ด เช่นเห็ดหอม,เห็ดยานางิ,นางฟ้า พร้อมชมชีวิตเกษตรกรและพื้นที่การทำเกษตรของชาวบ้าน ตำบลศิลาแลง

ชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง

ชม วัดปรางค์ ที่วัดแห่งนี้มีสิ่งมหัสจรรย์อยู่ที่ประตูเข้าวัดนั่นก็คือต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ เป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัด และเชื่อหรือไม่ว่าว่าต้นไม้มหัสจรรย์ต้นนี้ มีอารมณ์ขัน เมื่อถูกคนสัมผัส ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง

อิสระชมงานหัตถกรรมเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบกันมาอย่างยาวนานโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่งดงามไม่แพ้ที่อื่นๆ โดยเครื่องเงินส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือของชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) และม้ง 
อาหาร มื้อเช้า        
ที่รีสอร์ท

มื้อกลางวัน    
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น      
ที่ร้านอาหาร
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - ดอยวาว - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปัว เช่น อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ดอยวาว

ช่วงบ่าย    
เดินทางเข้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง

ต่อยัง ดอยวาว เป็นอีกจุหนึ่งซึ่งนักชมวิวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับซากุระ หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง ออกดอกสีชมพูสะพรั่งไปทั่วบริเวณ... ดอยวาว เป็นพื้นที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเล 1,674 เมตร และเป็นจุดที่สูงสุดของ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

วัดหนองบัว วัดที่เก่าแก่ ประจำหมู่บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา สร้างขึ้น ในราว พ.ศ.2405 สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นหมู่บ้านไทลื้อ และเป็นวัดที่มี ผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน

ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว 1715 ตัวเลขที่เห็นนี้เป็นตัวบอกความสูงของจุดชมวิวว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,715 เมตร มีเวลาสบายๆให้ทุกท่าน ได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก
อาหาร มื้อเช้า      
ที่รีสอร์ท  

มื้อกลางวัน  
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น       
ที่รีสอร์ท
ที่พัก บ่อเกลือรีสอร์ท 
วันที่ 4
ชมการทำเกลือสินเธาว์- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบ่อเกลือ เช่นการทำเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ชมหอศิลป์ริมน่าน

ช่วงบ่าย 
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองน่าน ชมโฮมเจ้าฟองคำ ช้อบปิ้งของฝากของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

16.00 / 15.25 หรือ 19.30  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรือนกแอร์

17.05 / 16.40 หรือ 20.45  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธีการทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้ เหนือกะทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกะทะทำอย่างนี้ไปเรื่อย...

ชม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่านอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาภูฟ้ามีที่พักให้นักท่องเที่ยวสามารถพักชมวิธีการปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า

ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน หอศิลป์สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบาย

ช่วงบ่าย  
เดินทางต่อชม โฮงเจ้าฟองค่ำ นอกจากชมวัดวาอารามที่มีความสวยงามแล้ว ต้องไม่พลาดชมบ้านเจ้าล้านนาไทยในยุคเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

ให้ทานได้จับจ่ายในการซื้อของฝากไม่จะเป็นของใช้หรือของกินเพื่อฝากทั้งญาติมิตรและเพื่อนบ้าน... ได้เวลานำท่านสู่สนามบินน่านเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า      
ที่รีสอร์ท  

มื้อกลางวัน  
ที่ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)     
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง   
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง   
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง   
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท   
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินน่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า เสพงานศิลป์ สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿2,850
อัพเดต
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com