02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 22 ส.ค. 2019 0:04

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,300

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
นมัสการใหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • ทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
 • นั่งรถรางชมเมืองน่าน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน  9,800.-
เดินทาง 6 - 7  คน  8,850.-
เดินทาง  8 - 9  คน  8,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช้วงบ่าย 
00.00   พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ...........

00.00    บินสู่สนามบินน่าน

00.00    เดินทางถึงสนามบินน่าน...ไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว จนได้เวลาสมควร เดินทางสู่อำเภอนาน้อย และพักค้างคืนที่รีสอร์ท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า หอคำ ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ งาช้างดำ ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมาสันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม ไปทาง ดำ
 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว       
 • นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
 • วัดภูมินทร์   วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
 • ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน หรือ หอคำ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย 
 • วัดหัวข่วง  เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่านตั้งอยู่ใกล้หอคำ มีวิหารและเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา 
 • วัดศรีพันต้น  เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะ พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด 
 • วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
อาหาร มื้อกลางวัน    อิสระที่ร้านบ้านข้าวซอย
มื้อเย็น           อิสระที่ร้านอาหาร
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดภูเก็ต - อ.ปัว 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนาน้อย ก่อนที่จะเดินทางต้อยังอำเภอปัว และชมธรรมชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปัว ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก

ดอยเสมอดาว
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่านและจังหวัด น่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อนเพื่อชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และนอนดูดาว

ดอยเสมอดาว เป็นแนวสันเขาซึ่งมีความสูงไม่มากนัก โดยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 888 เมตร แต่สามารถชมวิวทิวทัศน์ยอดเขาน้อยใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาพร้อมทั้งแม่น้ำน่านที่อยู่เบื้องล่าง 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล 
 • ผาชู้ หรือผาเชิดชู  จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เดินชมตลาดเช้า อำเภอนาน้อยและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • ชม เฮือนรถถีบ   เป็นบ้านพักของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
 • ชมการกัดกล่อนของธรรมชาติที่ เสาดินนาน้อย หรือฮ่อมจ๊อม
 • ชมธรรมชาติที่ บ้านเห็ดหัวน้ำ อ.ปัว ชมการเพาะเห็ด,ทำหัวเชื้อเห็ด
 • ชม วัดภูเก็ต  ชมวิวหน้าอุโบสถ เป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
 • ชม วัดปรางค์ พบ ต้นไม้มหัสจรรย์มีอารมณ์ขัน เมื่อถูกคนสัมผัสใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง
 • ชมงานหัตถกรรมเครื่องเงิน ที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน โดยเครื่องเงินส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือของชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) และม้ง 
อาหาร มื้อเช้า           ที่ห้องอาหารรีสอร์ท
มื้อกลางวัน     อิสระที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น           อิสระที่ร้านอาหาร
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - ดอยวาว - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปัว เช่น อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ดอยวาว ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ และพักค้างคืนกับธรรมชาติที่รีสอร์ท
    
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง มีสภาพป่ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง

ดอยวาว  เป็นอีกจุหนึ่งซึ่งนักชมวิวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับซากุระ หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง ออกดอกสีชมพูสะพรั่งไปทั่วบริเวณ... ดอยวาว เป็นพื้นที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเล 1,674 เมตร และเป็นจุดที่สูงสุดของ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว      
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี  แหล่งต้นน้ำลำธาร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง
 • ดอยวาว   เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งนักชมวิวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว
 • วัดหนองบัว  วัดที่เก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน
 • ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว 
 •  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  ชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากชนิดหนึ่ง
 • ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว 1715 
อาหาร มื้อเช้า         ที่ห้องอาหาร รีสอร์ท  
มื้อกลางวัน   อิสระที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น         อิสระที่ห้องอาหารรีสอร์ท
ที่พัก บ่อเกลือรีสอร์ท 
วันที่ 4
ชมการทำเกลือสินเธาว์- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบ่อเกลือ เช่นการทำเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ชมหอศิลป์ริมน่าน แล้วเดินทางสู่เมืองน่าน ชมโฮมเจ้าฟองคำ ช้อบปิ้งของฝากของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน 

00.00     เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน ......

00.00     เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว       
 • ชมการทำ เกลือสินเธาว์  ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา
 • ชม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 • ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • ชม โฮงเจ้าฟองค่ำ  ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง
 • ให้ท่านได้จับจ่ายในการซื้อของฝาก ได้เวลานำท่านสู่สนามบินน่านเพื่อทำการเช็คอิน
อาหาร มื้อเช้า         ที่ห้องอาหารรีสอร์ท  
มื้อกลางวัน   อืสระที่ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)     
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง   
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง   
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง   
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท   
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินน่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿2,850
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com