02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:56

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿7,150

ไฮไลท์ทริป

นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดหนองบัว 
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดภูมินทร์
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
4 - 5  คน  10,700
6 - 7  คน  8,500
8 - 9  คน 7,150
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหัวข่วง - วัดศรีพันต้น - พระธาตุเขาน้อย - อ.นาน้อย
กำหนดการ
 • 05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบิน...
 • 07:40     เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่ FD...
 • 08:55     ถึงสนามบินน่าน
 • 09:30 - 14:30  คนขับรถรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • 14:30    ได้เวลาสมควร เดินทางสู่อำเภอนาน้อย เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 •  พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
 • วัดภูมินทร์   วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
 • วัดหัวข่วง  เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่าน ตั้งอยู่ใกล้หอคำ วิหารและเจดีย์มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา 
 • วัดศรีพันต้น  เป็นวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะ พระยานาคพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด 
 • วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
อาหาร
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท 
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - บ้านเห็ดหัวน้ำ - วัดภูเก็ต - วัดปรางค์ -  อ.ปัว 
กำหนดการ
 • 05:30   เดินทางสู่ดอยเสมอดาวเพื่อชมทะเลหมอก
 • 07:00   กลับมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 09:00 - 12:30  เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอนาน้อยเช่น ดอยเสมอดาว ผาชู้ เฮือนรถถีบ เสาดินนาน้อย
 • 13:30   เดินทางต่อไปยังอำเภอปัว และชมธรรมชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปัว ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ดอยเสมอดาว จุดชมทะเลหมอก และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • จุดชมวิวผาชู้ หรือ ผาเชิดชู  จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เสาดินนาน้อย หรือฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
 • เฮือนรถถีบ  เป็นบ้านพักของคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ เจ้าของผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
 • บ้านเห็ดหัวน้ำ ชมการเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อเห็ด
 • วัดภูเก็ต  ชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
 • วัดปรางค์ ชมต้นไม้มหัสจรรย์มีอารมณ์ขัน เมื่อถูกคนสัมผัสใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้ง
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
 ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ
กำหนดการ
 • 07:00      อาหารเช้าห้องอาการรีสอร์ท
 • 08:30 - 16:00  เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปัว เช่น วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อ  ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ และพักค้างคืนกับธรรมชาติที่บ่อเกลือรีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดหนองบัว   วัดเก่าแก่มีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน
 • ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว  อำเภอท่าวังผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   ชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากชนิดหนึ่ง
 • จุดชมวิว 1715   ชมธรรมชาติ เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก  
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหาร รีสอร์ท  
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก บ่อเกลือรีสอร์ท 
วันที่ 4
ชมการทำเกลือสินเธาว์ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - โฮงเจ้าฟองคำ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 07:00      อาหารเช้าห้องอาการรีสอร์ท
 • 08:30 - 14:00  ชมการทำเกลือสินเธาว์  ชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ชมหอศิลป์ริมน่าน แล้วเดินทางกลับสู่เมืองน่าน ชมโฮมเจ้าฟองคำ ช้อบปิ้งของฝากของที่ระลึก จนได้เวลานัดหมาย
 • 15:00    เดินทางไปสนามบินน่าน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:55    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ fd...
 • 18:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถนที่ท่องเที่ยว
 • การทำเกลือสินเธาว์  ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 • หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • โฮงเจ้าฟองคำ  ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท  
 • กลางวัน   อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 - 3 คน / ห้อง     
 • ค่ารถตู้วีไอพี พร้อมคนขับ
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง 
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าอาหารกลางวัน + เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿4,800
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,450
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com