02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 22:34

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า เสพงานศิลป์ สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿2,850

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • ชมพระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์  
 • สักการะพระพุทธรูปทองคำ วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ หออัตลักษณ์นครน่าน
 • ชมการทอผ้าที่ วราภรณ์ผ้าทอ
 • ชมศิลปกรรมร่วมสมัย ที่หอศิลป์ริมน่าน
 • ชมจิตกรรมฝาผนังแบบโบราณที่วักหนองบัว
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  สักการะพระธาตุประจำปีเถาะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5 คน 3,490.-
เดินทาง  6  - 7  คน   3,050.-

เดินทาง  8 - 9  คน

  2,850.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินน่าน - วัดภูมินทร์  
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์  

00.00  สายการบินแอร์เอเซีย หรือ นกแอร์ บินสู่สนามบินน่าน

00.00  เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ     
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำสนานพื้นบ้าน

ชมวัดมิ่งเมือง ชมความสวยงามวิจิตรบรรจงของลวดลายศิลปะปูนปั้นประดับตกแต่งตัววิหารและพระอุโบสถล้านนาสีขาว ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบของวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือหอคำ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 เรียกว่า หอคำ ภายในจัดแสดง

ช่วงบ่าย   
หออัตลักษณ์นครน่าน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เชื่อมโยงกับยุคสมัย จะเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นอนุสรณ์ของคนล้านนาอย่างแท้จริง และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการบันทึกเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู่ทางประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำเสนอพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในรูปแบบที่ทันสมัย และเชื่อมโยงกับยุคสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ จนกระทั่งมาเป็นเมืองน่านในปัจจุบัน

วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนาสูง 8 ศอก (4 เมตร) และเยี่ยมชมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ซึ่งมีการจัดแสดง อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินีนารถ เสด็จเยือนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501

แวะชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ ร้านวราภรณ์ผ้าทอ มีการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองน่าน อาทิเช่น ซิ่นม่าน ซิ่นป้อง ผ้าลายน้ำไหล ผ้าคำเคิบ

เดินทางกลับเมืองน่านแวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณมุมสูงของเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย

เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ. ศูนย์โอท๊อปน่านและชมสินค้่พื้นเมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองน่าน ณ. ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
อาหาร มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้อเย็น
อิสระทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 2
หอศิลป์ริมน่าน - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองและอำเภอปัว

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินน่าน

00.00  เหินฟ้ากลับสู่สนามบินดอนเมือง 

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
วัดศรีพันต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

ชมหอศิลป์ริมน่าน   
เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน หอศิลป์สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบาย

เดินทางต่อยังอำเภอท่าวังผา แวะหมู่บ้านหนองบัว แหล่งทอผ้าพื้นเมืองน่าน ผ้าลายน้ำไหล ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านและเยี่ยมชมวัดหนองบัว ซึ่งมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม

ช่วงบ่าย  
เดินทางกลับยังเทศบาลเมืองน่าน ไปทำตุงก้าคิง (ตุงมีขนาดเท่าตัวคน) ถวายพระเพื่อเป็นศิริมงคล ณ.วัดพระเกิด (หากลูกค้่ต้องการทำต้องสั่งล่วงหน้าครับ) พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด

เยี่ยมชม โองเจ้าฟองคำ คุ้มเรือนไม้โบราณของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 12 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงวิถีชีวิต เครื่องใช้โบราณและการทอผ้าพื้นเมืองน่าน หรือจะร่วมกิจกรรมทำกระทงดอกไม้สดเพื่อไปสักการะที่วัดพระธาตุแช่แห้ง

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย
 
​​​​​ราคานี้รวม​​​​​​
 • ค่าที่พักระดับ 4* 1 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)
 • ค่า Coffee Break
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าไกด์ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.-
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินน่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,500
อัพเดต
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com