02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 24 เม.ย. 2019 15:37

ทัวร์น่าน

การบริการ

 • ฟรีจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-น่าน
 • รถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 4 ดาว 
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • อาหารมีทั้งจัดให้ และอิสระทานเอง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-

ทัวร์น่านโดยเครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • ชมพระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์  
 • สักการะพระพุทธรูปทองคำ วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ หออัตลักษณ์นครน่าน
 • ชมการทอผ้าที่ วราภรณ์ผ้าทอ
 • ชมศิลปกรรมร่วมสมัย ที่หอศิลป์ริมน่าน
 • ชมจิตกรรมฝาผนังแบบโบราณที่วักหนองบัว
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  สักการะพระธาตุประจำปีเถาะ
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • เกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือบนภูเขา
 • นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญ
 • วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่
 • วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข
 • นั่งรถรางชมบรรยากาศของเมืองน่าน
 • ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • ชมวัดหนองบัว วัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน  
 • วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุมุขที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพยานาค   
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น
 • บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือบนภูเขา 
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ยว

น่าน-แพร่โดยเครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-น่าน และ แพร่-กรุงเทพฯ...อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไกด์หาร้านอาหารอร่อยๆให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน 
 • พระธาตุช่อแฮ  ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองแพร่
 • วัดภูมินทร์  โบสถ์ วิหารทรงจตุมุข
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดหลวงกลางเวียง
 • โฮงเจ้าฟองคำ 
 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า
 • บ่อเกลือสินเธาว์  การทำเกลือบนที่สูง
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง มีข้าวซอย ลาบคั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ยว
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com