02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:14

ทัวร์น่าน

การบริการ

    กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • ทัวร์น่าน  3 วัน  2 คืน
 • ทัวร์ น่าน  4  วัน 3 คืน
 • ทัวร์น่าน แพร่  4  วัน 3 คืน
 • ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า  2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้า  3 วัน 2 คืน

น่าน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน .... อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติที่สวยงาม
 • หมู่บ้านสะปัน
 • ดอยสะกาด
 • การทำเกลือบนภูเขา
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดหนองบัว 
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดภูมินทร์
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง

น่าน - แพร่

นมัสการไหว้พระ
 • พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • ภาพวาดบนผนังวัดหนองบัว
 • ภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์
 • แพะเมืองผี
 

ล่องแก่งน้ำว้า

สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สบหมาง-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 85 กม. 
สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้า ตอนบน+ตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สะปัน-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 120 กม. 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com