02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 9 ก.ค. 2020 18:59

ทัวร์น่าน

การบริการ

    กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • แพ็คเกจ 3 วัน และ 4 วัน
 • เดินทางตามวันที่ลูกค้าต้องการ
 • ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม
 • รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

ล่องแก้งน้ำว้า

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สบหมาง-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 85 กม. 
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ รถทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
สนุกสนาน ตื่นเต้น
 • ล่องแก่งลำน้ำว้า ตอนบน+ตอนกลาง
 • เส้นทาง บ.สะปัน-วังลูน อ.แม่จริม
 • ระยะทาง 120 กม. 

น่าน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
 • นั่งรถรางชมเมืองน่าน
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - น่าน...อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดหนองบัว 
 • ภาพวาดผนังโบสถ์วัดภูมินทร์
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง

น่าน - แพร่

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - น่าน และ แพร่ - กรุงเทพฯ อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้
นมัสการไหว้พระ
 • พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • ภาพวาดบนผนังวัดหนองบัว
 • ภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์
 • แพะเมืองผี
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com