02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:00
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿21,400
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,450

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเล มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวPremium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿23,200

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
เยี่ยมชม
 • MANDALAY HILL
 • สะพานอูเบ็ง 
 • ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
 • แหล่งช้อปปิ้งมัณฑะเลย์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 
เดินทาง  2  คน 29,500.-
เดินทาง  4  คน 25,850.-
เดินทาง  6  คน 23,900.-
เดินทาง  8  คน 23,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัต - เจดีย์ชเวดากอง 
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน.............. ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

00.00   เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน ............... เที่ยวบินที่........

00.00  เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ มัคคุเทศรอต้อนรับ และนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระนอนตาหวานเจ้าทัตจี 

ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดชเวตอว์เมียต  เทพทันใจ หรือ โบโบยี  ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่ วัดงาทัตจี ทรงเครื่องด้วยโลหะ เครื่องประกอบเป็นไม้ แกะสลัก จำลองแบบจากศิลปะมัณฑะเลย์ 

เดินทางต่อและไปนมัสการ พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัตยี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของเมียนมาร์

ช่วงบ่าย     
ชม วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี หรือชเวดอว์เมียต วัดที่สสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวที่เคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พศ, 2545 

ชม เจดีย์สุเล  สร้างขึ้นมาแต่โบราณ ก่อนเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ยทอง 8 เหลี่ยม สูง 48 เมตร เมื่อครั้งอังกฤษวางแผงเมืองย่างกุ้ง ก็กำหนดให้เจดีย์สุเลเป็นศูนย์กลาง มีถนนสายหลักแยกออกไป 4 ทิศ คล้ายอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่ว่าจะมาจากทางทิศใหนก็จะเห็นเจดีย์สุเลตั้งตระหง่าน  ซึ่งยริเวณนี้เป็นที่ประชาชนและพระสงฆ์ มักจะมารวมตัวประท้วงรัฐบาล

นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าสองพันปี เป็นที่ที่ตปุสสะ และภัลลิกะ นำพระเกษา 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกาละปะ กษัตริย์ของชาวมอญ
ทรงส่งทหาร 1,000 นาย มาเฝ้ารักษาไว้  ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาว ขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้นก่อนที่จะนำพระเกศาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ตะทาว แปลว่า 1.000. และโบตะทาว ก็หมายถึง ทหาร 1,000. นาย ครั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2  ระเบิดถูกทิ้งลงมาทำลายองค์เจดีย์จนได้รับความเสียหาย และต่อมาได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นเมื่อ ปีคส 1953 เจดีย์ทองได้งามเหลืองอร่ามอีกครั้งหนึ่งด้วยความสูง 40 เมตร  ที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมครั้งละไม่กี่คน หลายๆคนคงต้องตื่นตลึงกับความวิจิตรงดงามของผนังห้องที่กรุด้วยทองคำอร่ามระยิบระยับ

สักการะ เทพทันใจ หรือ โบโบยี  แต่เดิมเป็นศิลาแลงสลักเป็นรูปนัต (เทวดา) ที่ศักดิ์สิทธิ์ ประจำวักโบตาทาวน์ นัตตนนี้ถูกค้นพบพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ โดยเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักษ์รักษาพระบรมสารีริกธาตุ ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าถ้าไปใหว้อธิษฐานขอสิ่งใดมักจะสำเร็จตามความปรารถนาอย่างรวยดเร็ว อันเป็นที่มาของ เทพทันใจ

นำท่านสักการะ เทพกระซิบ หรือเมียะนางนเว ณูปเคารพที่ชาวพม่าเล่าว่านางเป็นดวงวิญญาณ(ไมาใช่นัต) ที่เคยเป็นมรุษย์มีทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทองมากมาย เมื่อตายไปยังห่วงทรัพย์สินจึงไม่ได้ไปผุกไปเกิด กลายเป็นวิญญาณที่ยังวนเวียนดูแลทรัพย์สินอยู่ ชาวพม่าจึงนิยมไปไหว้เพื่อขอให้มีทรัพย์สินเงินทองบ้าง วิธีไหว้ก็คือ ต้องนำอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม ไปถวายแล้วกระซิบที่ข้างหูนางเพื่อขอสิ่งที่ต้องการ ชาวไทยเรียกว่าเทพกระซิบ (ข้างหู)

เที่ยวชมและจับจ่ายที่ ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งเมียนมาร์ยัง คงอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก อาทิ งานไม้ งาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลักแป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงินและอื่นๆ อีกมากมาย ตลาดสก๊อตปิด ทำการทุกวันจันทร์

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งมีทั้งผู้คนชาวเมียนมาร์ และชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ สัมผัสความน่าทึ่งใน ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความรักที่มีต่อมหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พาท่าน เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์ ชมศิลปะที่ปราณีตงดงามของสถูปที่เรียงราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรูป ชเวดากองเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงตอน เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน เปรียบเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Deluxe Room
วันที่ 2
ย่างกุ้ง - อินเล
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เมืองถึงสนามบินเฮโฮ ไกดื พร้อมนำชมสถานที่่องเที่ยว นั่งสามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple  แล้วลงเรือหางยาวสู่ทะเลสาบอินเล

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden   วัดง๊ะเพจวง Nga Phe Chaung  หรือ วัดแมวกระโดด  ก่อนจะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
นำท่านนั่ง สามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ระหว่างทางชม วัด Shwe Yan Phe Temple สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ปิดทองทั้งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เห็นบ้างบางส่วน มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้งบานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น

ชมและไหว้พระที่ วัดผ่องต่ออู Phaung Daw Oo Pagoda ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบอินเล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอินคา ตำนานเล่าว่าพระเจ้าอลองสิตถุแห่งพุกามโปรดให้สร้างพระบัวเข็มทั้งห้าที่ไม่มีหน้า ไม่มีตา ไม่มีจมูก ด้วยไม้มหาโพธิ์และไม้ตะระตันซึ่งได้มาจากชีปะขาว แล้วอัญเชิญมาที่ทะเลสาบอินเล จากนั้นก็ให้สร้างวัดผ่องต่ออูขึ้นเพื่อประดิษฐาน องค์พระถูกปิดทองด้วยศรัทธามาช้านานจนกลายเป็นก้อนกลม

ในทุกๆปีเมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ หลังออกพรรษา ชาวอินคาจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยอันเชิญพระบัวเข็มทั้งห้า ขึ้นเรือการาเวกไปโปรดสัตว์เป็นเวลาเกือบ 20 วัน ทั่วทะเลสาบอินเลพร้อมขบวนเรือนับร้อย และมีการแข่งขันขาพายเรือ ด้วยชุดโบราณงดงามตื่นตาของวันสุดท้าย

ช่วงบ่าย  
ชม Floating Garden   ลักษณะโดเด่น ของทะเลสาบอินเลคือการปลูกพืชบนเกาะลอยน้ำ เนื่องจากรอบๆทะเลสาบอินเลไม่มีพื้นที่เพียงพอที่ให้ทำการเพาะปลูก ชาวอินคาจึงคิดสร้างพื้นที่เพาะปลูกเองเพื่อเอาชนะธรรมชาติ โดยการนำวัชพืชที่ขึ้นในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดกันเป็นแพ หลังจากนั้นงมเอาดินโคลนที่อยู่ใต้น้น้ำขึ้นมาวางบนแพวัชพืชเหล่านั้น เมื่อได้ปริมาณดินเหมาะสมแล้วจึงผูกมัดแพไว้ไม่ให้ลอยไปมาแล้วใช้พื้นที่นี้เพาะปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นผักที่ใช้บริโภคและนำไปขายในเมือง ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าทึ่งมาก

ที่ไม่พลาดเยี่ยมชม คือการแวะเยี่ยมชมบ้านทอผ้าแห่งอินเล และผ้าใยบัวซึ่งผลิตจากก้านบัวหลวงนิยมใช้ถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา โดยผู้ทอต้องสมาทานศิล 5  และต่อยังบ้านทำเครื่องเงินบ้านช่างเหล็ก บ้านทำบุหรี้ขี้โยที่ขึ้นชื่อไปทั่วพม่า  บ้านทำร่มกระดาษสา บ้านทำเครื่องเขิน 

ชม  วัดง๊ะเพจวง Nga Phe Chaung  หรือ วัดแมวกระโดด  ที่เรียกวัดแมวกระโดดเพราะพระภิกษุที่วัดเลี้ยงแมวไว้จำนวนมาก และฝึกให้กระโดลอดบ่วงแลกกับการให้อาหาร ความสำคัญของวัดนี้ เป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสคอยสอนพระไตรปิฎกให้ชาวอินคาในทะเลสาบอินคา จึงเป็นพระภิกษุที่ชาวอินคาเคารพนับถือมาก 

วัดง๊ะเพจวง สร้างขึ้นเมื่อปี พศ 1205 ด้วยเสาไม่สัก 654 ต้นในสมัยที่อังกฤษมาล่าอาณานิคม  เจ้าฟ้าแห่งเมืองยองชเว ได้นำพระพุทธรูปและศิลปล้ำค่ามาซ่อนไว้ในทะเลสาบอินเลเพื่อให้รอดพ้นจากอังกฤษ วัตถุดังกล่าวได้แก่ บุษบกไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก 66 หลัง พระพุทธรูปสำคัญแบบพม่าและไทใหญ่หลายสิบองค์ รวมทั้งพระสมปรารถนาทรงเครื่องกษัตรืย์บนธรรมาสน์ทองอร่ามงามวิจิตรและพระราชบัลลังก์ของพระเจ้ามินดง

เวลาสมควรนำเดินทางสู่ที่พัก ก่อนรับทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
Royal Palace Restaurant (Inle) Chinese Set Mneu (B) or similar

มื้อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle) Chinese Set Menu B or similar
ที่พัก http://www.amatainleresort.com    ห้อง Superior
วันที่ 3
เฮโฮ อินเลเลค - มัณฑะเลย์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางสู่มัณฑะเลย์ เมื่อเดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำเดินทางต่อยังเมืองอมรปุระ  สู่สถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดมหากันดายง สะพานไม้อู่เบ็ง

ช่วงบ่าย
หลังชมความงามของสะพานอู่เบ็งแล้ว นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมือง เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอ จอง วัดกุโสดอ  ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วัดมหากันดายง Mahagandayon monastery  เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,200 รูป พระที่นี่ฉันวันละ หนึ่งมื้อด้วยวัตรปฎิบัติที่งดงามจึงเกิดเสียงร่ำลือและแรงศรัทธาขยายไปทั่ว  โดยเวลาประมาณ 10.30 น. ของทุกๆวันพุทธบริษัทจะนำภัตตาคารมาถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรนับพันรูปที่มาเข้าแถวบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมสมกับเป็นผู้ทรงศิล 

ชมทัศนียภาพอันสวยงามจาก สะพานไม้อูเบ็ง  หรือที่คนพม่าเรียกว่าอูเปง ซึ่งเป็นชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นเมือปี พศ. 2394 ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน เพื่อเชื่อมไปสู่วัดเจ๊าตอคยี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  โดยรื้อไมม้สักมาจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะและอาคารเก่าแถวเมืองสกาย โดยใช้ไม้สักทั้งสิ้นจำนวน 1,568 ต้น มีความยาว 1.2 กิโลเมตร นับเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

ไม่ใช่เฉพาะความยาวของสะพานเท่านั้น  แต่เป็นความงดงามของเส้นสายของสะพาน และพื้นที่ว่างของท้องฟ้า คือความงามที่ชวนให้หลงใหล พร้อมสายลมคอยลูบไล้ บางคนล่องเรือให้ชีวิตเรี่ยผิวน้ำ หลายคนเดินปล่อยอารมณ์ให้ได้พัก เมื่อยนักก็จะมีที่นั่งเป็นระยะ ช่วงเวลาที่น่ามาชมควรเป็นช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์จะลาลัขอบน้ำ

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้าย คำว่า มัณฑะเลย์ แปลว่า กองมณี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากย่างกุ้ง ในสมั้ยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเขามัณฑะเลย์พร้อมพระอานนท์ ทรงพยากรณ์ไว้ว่า หลังที่เสด็จปรินิพพานแล้ว 2,400 ปี จะมีการสร้างราชธานีขึ้นที่นี่ และแผ่ขยายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา เมื่อเวลาผ่านมา 2,400 ปี พระเจ้ามินดงทรงชิงราชสมบัติจากพระเจ้าปะกันซึ่งเป็นพระเชรษฐา ต่างพระมารดา จากนั้นทรงย้ายราชธานีจากเมืองอมรปุระมาที่มัณฑะเลย์พร้อมด้วยประชากรราว 150,000 คน สมดังพุทธพยากรณ์

เดินทางเยี่ยมชม วัดชเวนันดอ จอง  ชื่อมีความหมายว่า วิหารไม้สีทองคำ อดีตพระราชมณเฑียรทองที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นตำหนักไม้สักทองซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม และสวรรคตหนักนี้  ต่อมาเมื่อพระเจ้าสีป่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงให้รื้อถอนจากพระราชวังไปถวายวัดเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดา กลายเป็นอาคารเดียวที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดถล่มพระราชวังของฝ่ายสัมพันธมิตร เดิมเป็นอาคารปิดทองทั้งหลัง ปัจจุบันทองด้านนอกหลุดลอกจนหมดเผยให้เห็นเนื้อแท้ของไม้สัก

ชม วัดกุโสดอ Kuthodaw  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังมัณฑะเลย์ ไม่ไกลจากวัดชเวนันดอ จอง  สร้างโดยพระเจ้ามินดงเมื่อพศ 2400 คราเดียวกับการสร้างเมืองและพระราชวังมัณฑะเลย์  ด้วยวัตถุประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคยานาพระไตรปิฎกขึ้น

ชมทิวทัศน์ของมัณฑะเลย์บน Mandalay Hill เขามัณฑะเลย์เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ โดยเฉพาะยามเย็นตอนพระอาทิตย์ไกล้ตกดิน การเดินทางต้องนั่งรถสองแถวจากเชิงเขาขึ้นไปตามทางประมาณ 15-20 นาที หรือเดินเท้าขึ้นไป ก่อนถึงจุดชมวิวจะเป็นวัดเขามัณฑะเลย์ เมื่อถึงเชิงบันใดวัดจะต้องเดินขึ้นไปอีกเล็กน้อย หรือขึ้นบันใดเลื่อน หรือขึ้นลิฟท์ ที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะถึงจุดชมวิว
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก Shwe Pyi Thar Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุณี - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่่วงเช้า    
เช้าตรู่ เดินทางสู่พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ก่อนเดินทางกลับยังโรงแรมที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งตามอัฮยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

ช่วงบ่าย    
00.00   เหินฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง  หรือสนามบินสุวรรณภูมิ

00:00  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เช้าตรู่ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี  มีคำกล่าวว่า การได้สักการะพระมหามัยมุณี เป็นเรื่องพิเศษ แต่การเข้าร่วมพิธีล้างวพระพักตร์ คือเรื่องวิเศษ 

พระมหามัยมุณี หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า มหาเมมียะมุนิ และเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจไว้ให้ เป็นเหตุแห่งศรัทธาว่าท่านมีชีวิตจึงมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ทุกรุ่งสางสืบเนื่องมากว่า 200 ปีแล้ว

พระมหามัยมุนี  แปลว่ามหาปราชญ์  เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน หนึ่งเดียวที่เป็นพระพุทธรูป มีหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูงเกือบ 4 เมตร ทรงเครื่องกษัตริย์ มีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งสมคำว่าพุทธศิลป์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพม่า เปรียบประหนสึ่งพระแก้วมรกต ของไทย

พิธีล้างพระพักตร์   เริ่มประมาณตีสี่กว่าๆท่ามกลางบรรยากาศขรึมขลัง เสียงสวดมนต์และมโหรีบรรเลงก้อง พระเถระแะสัปุปุรุษพรมน้ำหอมจากทะนะคาล้างพระพักตร์  แปรงพระโอษฐ์ด้วยแปรงทองขนาดใหญ่ ผ้าขนหนูที่พุทธศาสนิกชนส่งขึ้นไปค่อๆซับพระพักตร์จนแห้งสนิท พัดทองโบกถวายดั่งอุปัฎฐากแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนรับผ้าซับพระพักตร์กลับมาด้วยแววตาอิ่มเอิบเพื่อนำไปสักการะบูชาที่บ้าน จากนั้นก็เริ่มทยอยขึ้นไปสักการะและปิดทอง ส่วนสุภาพสตรีต้องฝากบุรุษขึ้นไปปิดแทนเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าไปไกล้ 

หลังจากเสร็จพิธีล้างหน้าแล้ว นำเดินทางกลับยังโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะพาท่านสู่ย่านช้อปปิ้งในเมืองมัณฑะเลย์ จนกระทั่งถึงเวลาได้เวลานัดหมายที่ต้องเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
 
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ค่าภาษีสนามบิน ไทย พม่า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com