02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 25 มิ.ย. 2019 17:15

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿18,400

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง 2 - 3 คน 21,900.-
เดินทาง 4 - 5 คน 20,400.-
เดินทาง 6 - 7 คน 19,400.-
เดินทาง 8 - 9 คน 18,400.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ... ประตู .... เคาร์เตอร์ สายการบิน...... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

00:00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ สายการบิน ...

00:00  ออกเดินทางโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...

00:00  ถึงสนามบิน มัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร เดินทางสู่ตัวเมือง

 ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์  วัดกุโสดอ เทือกเขามัณฑะเลย์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย    
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น จึงถูกไฟไหม้เผาจนไม่หลงเหลือมีแต่ป้อมปราการ และคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิม พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

ชม วัดชเวนันดอว์ วิหารของวัดแห่งนี้อดีตเคยเป็นพระที่นั่งในพระราชวัง กษัตริย์มินดงได้นำไปถวายวัด และงานแกะสลักไม้สักของวิหารนี้นับเป็นผลงานแกะสลักชิ้นเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งในโลก

ชม วัดกุโสดอ ความสำคัญของวัดนี้คือเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่ 5 โดยได้จารึกเป็นอักษรพม่าที่ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ 729 แผ่น แต่ละแผ่นจะอยู่ในครอบมณฑปซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวัด 

ขึ้นสู่จุดชมวิว เทือกเขามัณฑะเลย์ สร้างขึ้นโดย มหาฤษีอูข่ายติ สูงประมาณ 240 เมตรกลางเมืองมัณฑะเลย์ 
อาหาร มื้อกลางวัน    
Tom Yam Koong 2 Kandawgyi Restaurant or similar

มื้อเย็น        
Golden Duck Restaurant or similar
ที่พัก Shwe Phyu Hotel Superior room or similar
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ - อินเล
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เช้าตรู่เดินทาง นมัสการพระมัยมุนี เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

12:10  เหินฟ้าสู่สนามบินเฮโฮ

12:40  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ  เดินางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล เช่น วัด Shwe Yan Phe Temple  Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
เช้าตรู่ นำท่านไป นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

ช่วงบ่าย   
นำท่าน นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็นท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ชม วัด Shwe Yan Phe Temple สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ปิดทองทั้งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เห็นบ้างบางส่วน มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้งบานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น

Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ ที่ปลูกผักมากมายเช่นพริก,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้

Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า         
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน    
Royal Palace Restaurant (Inle) Chinese Set Mneu (B) or similar

มื้อเย็น       
 Amata Garden Resort (Inle) Chinese Set Menu B or similar
ที่พัก http://www.amatainleresort.com
วันที่ 3
อินเล - มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่่วงเช้า    
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์

00:00  เหินฟ้าจากสนามบินเฮโฮ สู่ยังมัณฑะเลย์

00:00  ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดกุสินารา สะพานไม้อู่เป็ง

ช่วงบ่าย    
00:00   ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00   เหินฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง  หรือสนามบินสุวรรณภูมิ

00:00  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
วัดกุสินารา  
วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในป่าใต้ต้นสาละ พระพุทธรูปประธานของวัดเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันงดงาม ด้านซ้ายและขวามีรูปปั้นพระสาวก พระฤาษี ยักษ์ และนักบวช ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพาน

สะพานอูเบ็ง  เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร สร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ ในสมัยที่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังวะมายังอมรปุระ โดยมีไม้ทั้งหมด 1,208 ต้น เพื่อทำเป็นเสาหลัก สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้วยบริเวณรอบๆ สะพานไม้อูเบ็ง จะมีการใช้ชีวิตตามวิถีชนบทของผู้คน 
อาหาร มื้อเช้า         
โรงแรม

มื้อกลางวัน   
Demandalar Tom Yam Koong (At the Airport) or similar
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน บินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้งเข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,850
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com