02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 19 ก.พ. 2020 13:15

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿24,000

ไฮไลท์ทริป

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิภายในประเทศ
นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
         ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ขอพรพระเทพทันใจ, เทพกระซิบ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน  32,500.-
เดินทาง  4 - 5  คน  27,700.-
เดินทาง  6 - 7    คน  25,500.-
เดินทาง  8 - 9  คน 24,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 6 ,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า     
 • 00:00      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น .... เคาน์เตอร์ ...... สายการบิน........ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
 • 00.00      เหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน.....เที่ยวบินที่ .......
 • 00:00      ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง หลังผ่านตรวจคนเข้าเมือง ไกด์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะสู่การท่องเที่ยว เดินทางสู่เมืองหงสาวดี โดยระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมืองหงสา แวะชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่วัดไจ๊คะวาย พระธาตุมุเตา
ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ ขึ้นสู่สถานีกระเช้าเพื่อนั่งกระเช้าต่อสู่ยอดเขา เพื่อเดินเท้าสู่พระธาตุ และที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เมืองหงสาวดี BAGO ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร
 • วัดไจ๊คะวาย เป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองหงสาวดี เป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาที่โด่งดังของพม่า จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรียนธรรมะที่นี่กันเป็นจำนวนมาก
 • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 •  คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใ
 • พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
อาหาร มื้อเย็น          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร ที่เมืองสาวดี
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
 • เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรุงย่างกุ้ง พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • พระราชวังบุเรงนอง  ไม่ใช่ของเดิมแต่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทับตรงที่เคยเป็นพระราชวังเดิม 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • เจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ที่นี่คือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง 
 • นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ไหว้อธิษฐานขอพรใด้สมหวังทันใจ 
 • เทพกระซิบ  นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร 
มื้อเย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก   Vintage Deluxe Room
วันที่ 3
ย่างกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า         
 • 06.45     ออกเดินทางสู่พุกามโดยสารการบิน Air Kanbawza  เที่ยวบินที่  K7 211 
 • 08.05     เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี
ช่วงบ่าย        
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า      
 • เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรือชเวซิโกง เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
 • วัดอนันดา ANANDA TEMPLE วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม 
 • วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • วัดมนุหา MANUHA TEMPLE  เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้น เป็นทรงระฆังแบบพม่า 
 • วัดกุบยางกี  ความหมายแปลว่าโพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รุ่นแรกๆของพุกาม 
 • เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ  เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุ่นแรก ตั้งอยู่บนฐานสี่ชั้นซ้อนกัน ฐานแต่ละชั้นเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน แต่ละชั้นมีพื้นที่ว่างสำหรับเดินเวียนประทักษิณได้ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bagan Star Hotel
วันที่ 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ทัวร์ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
 • 00.00     ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ ......
 • 00.00     เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
ช่วงบ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น   วิหารชเวนันดอร์  วัดกุโสดอ  MANDALAY HILL
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เมืองมัณฑะเลย์  เราชธานีสุดท้ายของพม่าขณะที่ยังมีสถายันพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 •  วิหารชเวนันดอร์   วิหารไม้สีทองคำ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นตำหนักที่ประทับจนสวรรคต 
 • วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
 • MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ 
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม  
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 5
มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า    
 • หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนีแล้ว เดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้าก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองสกายน์ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดอูมิน ธอนเซ วัดซูน อู พอนยาชิน
ช่วงบ่าย    
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 19.15   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินที่ ......
 • 21.40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า    
 • นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
 •  เมืองอมรปุระ AMRAPURA  อดีตราชธานีก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อูเบ็ง  สะพานนี้สร้างขึ้นเมือปี พศ. 2394 เพื่อทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน เชื่อมไปสู่วัดเจ๊าตอคยี 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 •  เมืองสกายน์ Sagaing   สกายน์จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา มีวัดทั้งหมดเกือบ 600 แห่ง
 • วัดอูมิน ธอนเซ  U min Thonze Temple คนไทยเรียกว่าวัดสามสิบถ้ำเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนกลางภูเขาสกายน์ 
 • วัดซูน อู พอนยาชิน  Soon U Ponya Shin Temple วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสกายน์ 
 • Thidagu World Buddhist University ศูนย์ทางศาสนา พุทธสถานที่ประชุมสงฆ์ของโลก  
อาหาร มื้อเช้า      ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม

 • ค่าที่ 4 คืน พักระดับ 4* (2 คน /ห้อง)
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 •  น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป–กลับ ระหว่างประเทศ 
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าขึ้นเสลี่ยง หากต้องการขึ้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000.- บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com