02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:32

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,850

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2   คน 14,500.-
เดินทาง   4   คน 12,900.-
เดินทาง   6    คน 11,000.-
เดินทาง   8    คน 10,400.-
เดินทาง   10   คน 9,850.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
ทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารการะเวกเพิ่ม 800.-
 •  

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า     
08:00  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์... สายการบิน... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

09:05  บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 701 

09:55  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อขึ้นสู่ยอดเขา 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย   
ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลา เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน

หยุดเปลี่ยนรถ หรือบางท่านจะขึ้นเสลี่ยงก็ได้ จ่ายค่าเสลี่ยงเอง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที นั่งจนถึงโรงแรมที่พัก (ไม่รวมค่าเสลี่ยง) 

พระธาตุอินทร์แขวน   เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 

ชื่อและความหมาย  
ชื่อในภาษาไทยเรียก พระธาตุอินทร์แขวน ความหมายมาจากความเชื่อที่ว่า พระอินทร์ นำก้อนหินที่รองรับพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มาตั้งแขวนไว้ โดยที่ตั้งเป็นหน้าผาที่หมิ่นเหม่

ชื่อในภาษาพม่าเรียก ไจ้ติโย  ตามความหมายแปลว่าเจดีย์ผ้าโพกหัวฤาษี คงจะหมายถึงก้อนหินที่รองรับเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวฤาษีแบบพม่า ตามตำนาน

ช่วงเย็น   
เมื่อทำการเช็คอินที่พักเรียบร้อย เดินท้าสู่ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผา อย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียง ที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็น
อาหาร มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น
โรงแรมที่พัก 
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า ระดับเท่ากัน
http://www.yoeyoelayhotel.com/room_service.htm
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นมัสการพระมหาเจดีย์มุเตา  พระราชวังบุเรงนอง

ช่วงบ่าย    
เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรุงย่างกุ้ง พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
05:00  เชิญท่านนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์ หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด พร้อมถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่า พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร 

07:30  ออกเดินทางกลับโดยรถ ถึงคินปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณ 

นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี

ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง 

ช่วงบ่าย    
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน

สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

17:30  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม พระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาล กว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก
อาหาร มื้อเช้า           
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรือ Best Western Green Hill Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  http://www.vintageluxuryhotel.com/
วันที่ 3
เจ๊าทัตจี– เจดีย์โบตะตอง – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง เช่น พระนอนตาหวาน ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ

ช่วงบ่าย  
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยว และะช้อบปิ้งที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมายประมาณ 15:00 น. นำออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

16:50  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 704

18:45  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชม เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่สวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดย มีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร

ชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน 

ขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  

ช่วงบ่าย    
ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของฝากของที่ระลึกราคาถูก เช่น อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ ผ้าโสร่งหญิงชาย
อาหาร มื้อเช้า           
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน      
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก โรงแรมจำนวน 2 คืน
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พม่าพูดไทย
 • น้ำดื่มวันละขวด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ภาษีสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากโปรแกรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿18,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com