02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 23 ส.ค. 2017 16:52

ทัวร์พม่า

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

 • ให้บริการแบบ กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 
 • สามารถออกเดินทางได้ตามวันที่ลูกค้าต้องการ
 • มีที่พักให้ท่านได้เลือกตามงบประมาณทั้ง 3.5 - 4 - 5  ดาว
 • รถบริการท่องเที่ยวสภาพใหม่พร้อมเดินทางตลอดเวลา
 • พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง ปลอดภัยที่สุดขณะท่องเที่ยว
 • ไกด์นำเที่ยว มีความรู้ พร้อมบริการและให้คำแนะนำ
 • ไกด์เป็นชาวพม่า สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน
 • อื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ย่างกุ้ง

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระเจดีย์โบตะตอง 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก

มัณฑะเลย์

นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
เยี่ยมชม
 • MANDALAY HILL
 • สะพานอูเบ็ง 
 • ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
เยี่ยมชม
 • วัดซาหลิน วัดไม้สักทอง
 • สะพานอูเบ็ง 
 • Floating Garden
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์

นมัสการ 4 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • ชมเจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดมหากันดายง 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
พักผ่อนช้อปสบาย
 • พระอาทิตย์อัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์ 
 • ชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล

นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวสิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระอาทิตย์อัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
เยี่ยมชม
 • นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
 • ภูเขาโปปา หรือ มหาคีรีนัต
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมเครื่องเขินของพุกาม
 • ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม

ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทะเลสาบอินเล
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
 • ขอพรพระเทพทันใจ, นัตโบยี
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • ตลาดเช้าของชาวอินต
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com