02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:25

ทัวร์พม่า

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

 • แพ็คเกจทัวร์ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน
 • แพ็คเกจทัวร์  มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล รถยนต์ภายใน
 • แพ็คเกจทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล บินภายใน
 • แพ็คเกจทัวร์  5  มหาบูชาสถาน

 • ดูรายละเอียดทริปกอล์ฟพม่าได้ที่..https://www.atsiamtour.com/golf   

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ไหว้พระขอพรที่
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
 • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อปสบายๆ
 • ที่ตลาดโบโจ๊ก

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล (รถยนต์)

เดินทางโดยรถยนต์ในการท่องเที่ยว , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
เดินทางโดยรถยนต์ในการท่องเที่ยว , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วิหารชเวนันดอร์
 • พระบัวเข็มวัดผ่องต่ออู
 • วัดอนันดา 
 • สะพานไม้อู่เบ็ง
 • ทุ่งเจดีย์พุกามยามเช้า
พักผ่อนช้อปสบายๆ
 • ตลาดเช้ามัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล (บินภายใน)

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
สบายสบายกับ
 • การชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินภายประเทศเรียบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ใหว้พระทำบุญที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
สบายสบายที่
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี
 • สะพานอูเบ็ง 
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
ราคาค่าตั๋วเครื่องบินภายใน , แต่ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
 • วัดพองดออู
 • วัดชเวนันดอ จอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
สบายสบายที่
 • สะพานอู่เป็ง
 • พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
 • แหล่งช้อปมัณฑะเลย์

5 มหาบูชาสถาน

รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินภายประเทศเรียบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
         ประวัติศาสตร์และศิลปที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 ขอความสำเร็จจาก
 • เทพทันใจ, เทพกระซิบ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com