02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 16 พ.ย. 2018 15:18

ทัวร์พม่า

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน ออกทัวร์ได้ทุกวัน

 • กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 • เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน
 • จัดและติดต่อสถานที่สำหรับบริษัทที่จะไปแสดงสินค้า
 • ที่พักโรงแรม ตั้งแต่ 4 ดาว
 • ต้องการพักโรงแรมใดบอกมาเราจัดให้
 • รถใหม่พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการไกด์ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
 • อาหารอร่อย up grade 
 • เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
 • หรือลูกค้าออกแบบการเดินทางเอ

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
ตื่นตากับ
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
 • วัดพองดออู
 • วัดชเวนันดอ จอง
 • วัดกุโสดอ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
เยี่ยมชม
 • สะพานอู่เป็ง
 • พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • แหล่งช้อปมัณฑะเลย์
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ

ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
เพื่อความโชคดี ขอพร
 • จากเทพทันใจ
 •  เทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดแมวกระโดด  
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
เยี่ยมชม และขอพร
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
 • ชม Floating Garden  
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
เยี่ยมชม
 • MANDALAY HILL
 • สะพานอูเบ็ง 
 • ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
 • แหล่งช้อปปิ้งมัณฑะเลย์
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
เยี่ยมชม
 • วัดซาหลิน วัดไม้สักทอง
 • สะพานอูเบ็ง 
 • Floating Garden
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวสิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระอาทิตย์อัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
เยี่ยมชม
 • นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
 • ภูเขาโปปา หรือ มหาคีรีนัต
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมเครื่องเขินของพุกาม
 • ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวสิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระอาทิตย์อัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
เยี่ยมชม
 • นมัสการพระบัวเข็มและชมสวนลอน้ำ
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมเครื่องเขินของพุกาม
 • ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com