02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 29 ม.ค. 2020 16:23

ทัวร์พม่า

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

 • กรุ๊ปส่วนตัว หมายถึง
 • เดินทางเฉพาะกลุ่มของลูกค้าเท่านั้น
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเองตามที่ต้องการ
 • ตั๋วเครื่องบินจองเองหรือให้บริษัทจองให้ก็ได้
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • รายการเดินทางปรับเปลี่ยนได้
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่บริษัทฯจัดให้
 • อาหารต้องการแบบใดเปลี่ยนแปลงได้
 • ขนาดรถนำเที่ยวจัดให้ตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชาวพม่าพูดภาษาไทย
 

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล (รถยนต์)

เดินทางโดยรถยนต์..ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
เยี่ยมชม และขอพร
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชม Floating Garden  
เดินทางโดยนถยนต์...ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ ...ราคาอาจเปล่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วิหารชเวนันดอร์
 • พระบัวเข็มวัดผ่องต่ออู
 • วัดอนันดา 
 • สะพานไม้อู่เบ็ง
 • ทุ่งเจดีย์พุกามยามเช้า
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดเช้ามัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล (บินภายใน)

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
เยี่ยมชม
 • วัดซาหลิน วัดไม้สักทอง
 • สะพานอูเบ็ง 
 • Floating Garden
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
 • วัดพองดออู
 • วัดชเวนันดอ จอง
 • วัดกุโสดอ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
เยี่ยมชม
 • สะพานอู่เป็ง
 • พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • แหล่งช้อปมัณฑะเลย์
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ

ย่างกุ้ง อินทร์แขวน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ตื่นตากับ
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก

5 มหาบูชาสถาน

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิภายในประเทศ
นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
         ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ขอพรพระเทพทันใจ, เทพกระซิบ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com