02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:52

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿9,650

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - หาดใหญ่ และกัวลาลัมเปอร์ - ดอนเมือง
 ตื่นตากับตื่นเต้น
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
 • เสี่ยงโชคในคาสิโน
 • คาเมรอน ไฮแลนด์
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดเช้า
 • เก็นติ้งไฮแลนด์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4  คน 14,500.-
เดินทาง  6   คน 11,800.-
เดินทาง  8   คน 10,450.-
เดินทาง  10  คน 9,650.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,650.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ –ปีนัง
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 00.00   คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร2ชั้น3เคาน์เตอร์ที่11-12 สายการบิน Lion Airโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 00.00    เหินฟ้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์เที่ยวบินที่ SL7020
 • 00.00    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
 • นำทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่  ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ปีนังประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • วัดไชยมังคลาราม  ใหว้พระพุทธไสยาสน์
 • วัดธรรมิการาม  ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่า
 • Chew Jetty  ชุมชนประมงชาวจีนริมแม่น้ำ สภาพเป็นบ้านไม้โบราณหลายๆ เรียงติดกัน มีร้านขายของฝาก ของที่ระลึก 
 • สตรีท อาร์ต   ชมศิลปะกำแพงที่ย่านจอร์จทาวน์  
อาหาร มื้อกลางวัน      ภัตตาคาร
มื้อเย็น            ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมระดับ 3.5 - 4*
วันที่ 2
ปีนังฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในปีนังต่อเช่น วัดเค็กลกซีหรือเจดีย์หมื่นพระ , วัดเขาเต่า , Bukit Bendera
ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์หรือสวิตแลนด์มาเลเซีย เมื่อเดินทางถึงนำรับทานอาหารเย็น และเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • วัดเค็กลกซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ชมเจดีย์หมื่นพระซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ด้วยกัน
 • วัดเขาเต่า ไหว้เจ้าแม่กวนอิม   
 • ปีนังฮิลล์  ยอดเขาที่สูงที่สุดในปีนัง รู้จักกันดีในชื่อ Bukit Bendera เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังและท้องทะเลโดยรอบที่สวยที่สุด
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือสวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลกว่า 1,500 เมตร บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับหรือสามชั้น..ชั้นแรกคือ Ring  Let ชั้นที่สองคือTanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang 
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้อเย็น            STEAMBOAT
ที่พัก โรงแรมระดับ 3.5 - 4*
วันที่ 3
คาเมร่อนไฮแลนด์ –เก็นติ้งไฮแลนด์
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบนคาเมร่อนต่อเช่น  น้ำตกเลคอิสกันดา ผลิตภัณฑ์จากใบชาโดยคาเมรอนไฮแลนด์   ฟาร์มผึ้ง
ช่วงบ่าย
 • เดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland รับทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • น้ำตกเลคอิสกันดา น้ำตกมีความสูง 25 เมตร  และมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ช้อป
 • ผลิตภัณฑ์ใบชา จากคาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
 • ฟาร์มผึ้ง  สัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีและซื้อผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้งปลอดสารพิษ
 • ตลาดเช้า   แวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้สดๆและสินค้าท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย
 • บ่อนคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจกรรมต่าง ๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เช่น สวนสนุก เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่าง ๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด 
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนุกสนานกับกับ การเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้อเย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก FIRST WORLD”หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
 
วันที่ 4
วัดถ้ำบาตู–กัวลาลัมเปอร์–ปุตราจายา -กรุงเทพ
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • อิสระสัมผัสความเย็นบนเขาตามอัธยาศัย ได้เวลานัดเดินทางสู่วัดถ้ำบาตู และต่อยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตรนัส   มัสยิดอาเหม็ด อนุสาวรีย์ทหารอาสา  พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  เมอร์เดก้าสแควร์
ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่นครปุตราจายานครแห่งอนาคต มัสยิดปุตรามัสยิด สะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 00.00   นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน .....เที่ยวบินที่ ....
 • 00.00   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • อาลาสายหมอกนั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์
 • ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมืองอาทิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซียกาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์
 • วัดถ้ำบาตู นมัสการ พระขันธกุมาร เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
 • ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง452เมตร
 • มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
 • อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่1 และ 2 
 • พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่าที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
 • อาคารสุลต่าน อับดุลซามัดที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ
 •  เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี 
 • มัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
 • สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกศรพุ่งออกมาจากอาคารกระทรวงการคลัง
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ภัตตาคาร 
(เงื่อนไข)

ราคานี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงาน Driver Guide
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ากระเช้าขึ้นเกนติ้ง ไฮแลนด์
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าเข้าชมและค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือที่ระบุไว้
 • ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์มาเลเซีย เก้นติ้ง สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 คน Premium Tour
เริ่ม ฿11,150
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com