02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 25 เม.ย. 2024 12:02

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับตื่นเต้น
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
 • เสี่ยงโชคในคาสิโน
 • คาเมรอน ไฮแลนด์
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเช้าที่ KL
 • เก็นติ้งไฮแลนด์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    4 - 5    คน 16,900
เดินทาง    6 - 7    คน 14,500
เดินทาง    8 - 9    คน 12,900
เดินทาง     10      คน 11,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินปีนัง - ปีนังทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
 • 10:50    ออกเดินทางสู่เมืองปีนัง  เที่ยวบินที่ FD 403
 • 13:35   เดินทางถึงสนามบินปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดไชยมังคลาราม  ใหว้พระพุทธไสยาสน์
 • วัดธรรมิการาม  ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่า
 • Chew Jetty  ชุมชนประมงชาวจีนริมแม่น้ำ สภาพเป็นบ้านไม้โบราณหลายๆ เรียงติดกัน มีร้านขายของฝาก ของที่ระลึก 
 • สตรีท อาร์ต  ชมศิลปะกำแพงที่ย่านจอร์จทาวน์  
อาหาร เย็น    ภัตตาคาร
ที่พัก Cittel Penang Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ปีนัง ฮิลล์ - คาเมรอนไฮแลนด์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในปีนังต่อเช่น วัดเค็กลกซีหรือเจดีย์หมื่นพระ , วัดเขาเต่า , Bukit Bendera
 • เดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย เมื่อเดินทางถึงนำรับทานอาหารเย็น และเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดเค็กลกซี หรือ เจดีย์หมื่นพระ  ชมเจดีย์หมื่นพระซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ด้วยกัน
 • วัดเขาเต่า ไหว้เจ้าแม่กวนอิม   
 • ปีนัง ฮิลล์  ยอดเขาที่สูงที่สุดในปีนัง รู้จักกันดีในชื่อ Bukit Bendera เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังและท้องทะเลโดยรอบที่สวยที่สุด
 • คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลกว่า 1,500 เมตร บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับหรือสามชั้น..ชั้นแรกคือ Ring  Let ชั้นที่สองคือTanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Copthorne Hotel Cameron Highlands หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
คาเมร่อนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบนคาเมร่อนต่อเช่น  น้ำตกเลคอิสกันดา ผลิตภัณฑ์จากใบชาโดยคาเมรอนไฮแลนด์   ฟาร์มผึ้ง
 • เดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland รับทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกเลคอิสกันดา น้ำตกมีความสูง 25 เมตร  และมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ช้อป
 • ผลิตภัณฑ์ใบชา จากคาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
 • ฟาร์มผึ้ง  สัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีและซื้อผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้งปลอดสารพิษ
 • ตลาดเช้า  แวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้สดๆและสินค้าท้องถิ่น
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย
 • บ่อนคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจกรรมต่าง ๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เช่น สวนสนุก เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่าง ๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด 
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  ดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนุกสนานกับกับ การเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก First World Genting Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4
วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • อิสระสัมผัสความเย็นบนเขาตามอัธยาศัย ได้เวลานัดเดินทางสู่วัดถ้ำบาตู และต่อยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตรนัส   มัสยิดอาเหม็ด อนุสาวรีย์ทหารอาสา  พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  เมอร์เดก้าสแควร์
 • เดินทางสู่นครปุตราจายานครแห่งอนาคต มัสยิดปุตรามัสยิด สะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:35    เหินฟ้าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ AK 896
 • 20:50    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อาลาสายหมอกนั่งกระเช้าไฟฟ้า  กลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์
 • ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง  เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมืองอาทิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซียกาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์
 • วัดถ้ำบาตู  นมัสการ พระขันธกุมาร เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
 • ตึกปิโตรนัส  ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง452เมตร
 • มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
 • อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่1 และ 2 
 • พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่าที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
 • อาคารสุลต่าน อับดุลซามัดที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ
 • เมอร์เดก้าสแควร์  ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
 • นครปุตราจายา  นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี 
 • มัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
 • สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกศรพุ่งออกมาจากอาคารกระทรวงการคลัง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ากระเช้าขึ้นเกนติ้ง ไฮแลนด์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ณ เก็นติ้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์มาเลเซีย เก้นติ้ง สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 คน Premium Tour
เริ่ม ฿13,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com