02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 17:47

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับตื่นเต้นกับ
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
 • เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
ช้อปสบายๆ
 • ช้อปปิ้งที่ KLCC ใต้ตึกแฝด 
 • ร้านขายสินค่า โอท็อป
 • ร้านช้อคโกเลต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

                       จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                        เดินทาง    6 - 7    คน 11,500
                        เดินทาง    8 - 9    คน 10,500
                        เดินทาง     10      คน 9,500
                        พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000
เดินทางไม่เกิน 10 ท่าน คนขับเป็นไกด์นำทัวร์ในตัว
พูดไทย
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:05   ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์  เที่ยวบินที่ FD 311
 • 10:15   ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา
 • ชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา เมืองท่าสาคัญในอดีต เช่น  Malacca  Straits  Mosque ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA อื่นๆ ก่อนเดินทางกลับยังกัวลาลัมเปอร์
 • สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของ เมืองมะละกา เมืองท่าสาคัญในอดีต
 • Malacca  Straits  Mosque  สร้างด้วยหินอ่อน ตั้งอยู่กลางทะเล เป็นมัสยิดที่สวยงามมาก และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกนึงของเมืองมะละกา
 • ย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA
 • ดัตช์สแควร์ หรือ จัตุรัสแดง Red Square เนื่องจากที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ สมัยที่เข้ามาปกครองมลายู
 • ลานน้ำพุ แบบอังกฤษที่สร้างถวาย แด่พระราชินีวิคตอเรียในปีค.ศ.1904
 • หอนาฬิกาโบสถ์คริสต์  Christ Church ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์
 • โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นของนักบุญ Francis Xavier 
 • ถนนคนเดิน Jonker Street ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีตั้งแต่อาหาร ของฝากของที่ระลึกมากมาย ท่ามกลางอาคารสีสันสดใสสไตล์ชิโนโปรตุกิส
 • ถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส  Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก
 • ช้อปปิ้งที่ KLCC  ใต้ตึกแฝดจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ง  
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยว พร้อมสนุกสนานกับการจับจ่ายที่ สินค้าพื้นเมือง Otop โรงงานช็อคโกแลต
 • เดินทางสู่เก้นติ้ง สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าไฟฟ้า คาสิโน สินค้าแบรนด์เนม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • โรงงานช็อคโกแลต Beryl 's Chocolate Kingdom หากมากังลาลัมเปอร์ ก็ต้องแวะร้านช็อคโกแลต เพราะเป็นร้านที่ผลิตเองและนำมาแปรรูปเป็นช็อคโกแลตหลายรูปแบบ
 • ตลาดกลาง  เพื่อหาช้อบงานศิลปะ งานฝีมือ ชุดเกอร์บายา ผ้ายก ผ้าบาติก และของที่ระลึกแท้ๆ จากมาเลเซีย ที่บาติก เอ็มโพเรียม (Batik Emporium) มีสินค้าจากดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงวางจำหน่าย และสินค้าจากผ้าบาติก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมทั้ง ของแต่งบ้าน
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย
 • บ่อนคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจกรรมต่าง ๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เช่น สวนสนุก เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่าง ๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด 
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนุกสนานกับกับ การเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น
อาหาร เช้า          โรงแรมที่พัก
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก First World Genting Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เก็นติ้ง - ถ้ำบาตู -  กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางลงจากเก้นติ้ง สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ถ้ำบาตู  เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya , Putra Mosque 
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 19:35   เหินฟ้าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 896
 • 20:50   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางกลับสู่กัวลาลัมเปอร์
 • ถ้ำบาตู แวะนมัสการพระขันธกุมารซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู 
 • พระราชวังแห่งชาติ  Istana Negara
 • จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
 • ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building
 • เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงาน ราชการ
 • มัสยิดปุตรา Putra Mosque  สร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ตกแต่งอย่างสวยงามตั้งอยู่ติดทะเลสาบปุตรา
 • หากมีเวลา แวะ ช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ท Mitsui Outlet ก่อนเข้าสนามบิน
อาหาร เช้า          โรงแรมที่พัก
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com