02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:21

ทัวร์มาเลเซีย เก้นติ้ง สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿13,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 ไหว้พระทำบุญ
 • นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแม่กวนอู 
 • พระสังขจายอันศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ตื่นตากับตื่นเต้น
 • นั่งกระเช้าชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
 • สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์
 • สวนสนุกระดับโลก Universal Studio 
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เดินทาง     6 - 8    คน  16,500
เดินทาง     8 - 9    คน 14,500
เดินทาง      10      คน 13,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์     
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:05    ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  เที่ยวบินที่ FD 311
 • 10:15    ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city)
 • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู และ สำนักนายกรัฐมนตรี (บริเวณด้านนอก)
 • เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์  Genting Highland
 • ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้าพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมนของส่วนตังที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน
 • เข้าสู่ที่พัก อิสระกับการเสี่ยงโชค และช้อบสินค้าแบรนด์เนม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองปุตราจายา Putrajaya city ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี
 • มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู Putra Mosque มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 
 • สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกมาจากอาคารกระทรวงการคลัง
 • เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland
 • เชิญท่านใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ กับเก็นติ้งนครแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับไหล ไม่ว่าจะเป็น เลือกสนุกกันต่อกับสวนสนุก เสี่ยงโชคใน คาสิโนหรือ จะเลือกชมโชว์จาก ลาสเวกัส ที่แสนสนุกและเร้าใจ ซื้อบัตรเข้าชม ต่างหาก
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก First World Genting Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เก็นติ้ง - ชมเมือง KL - มะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ยะโฮว์บารู 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • อำลายอดเขาเก็นติ้งฯ มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  ตึกปิโตนาส ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด อนุสาวรีย์ทหารอาสา
 • เดินทางสู่เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 ชั่วโมง แล้วต่อสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
 • ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
 • ผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
 • ชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
 • ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ
 • เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
 • เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย
 • ชม จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกา
 • ชม วิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น
 • ชมป้อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว
 • ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
 • จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Berjaya Waterfront Hotel, Johor Bahru หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
สิงคโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – UNIVERSAL STUDIO
(ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางข้ามด่านยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่สิงคโปร์ ชมเมอร์ไลอ้อน  ผ่านชม Old Parliament House อาคารรัฐสภาเก่า และ ดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง
 • ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
 • ผ่านชม Old Parliament House อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
 • ผ่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค
 • 10:00  เดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล
 • พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
 • ที่สุดของ รถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร
 • โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด 
 • โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือ ดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที 
 • โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ 
 • โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา 
 • โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้
 • โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น
 • นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
 • ร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!
สามารถเลือกซื้อ Optional Tour
S.E.A. Aquarium
เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Oxford Singapore  Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4
วัดพระเขี้ยวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางกี - สนามบินดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว  GARDEN BY THE BAY
 • อิสระช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด ก่อนที่จะได้เวลานัดหมายเดินทางสู่ สนามบินชางกี
 • 20:40    เหินฟ้าจากสนามบินชางกี โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350
 • 22:05    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า 
 • GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์
 • ชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ บนยอดของ Super tree ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGDและค่าเข้าโดมอีก 28 SGD
 • อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  ที่จัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าอาหารกลางวัน ณ ยูนิเวอร์แซล , ค่าอาหารเย็น ณ เก็นติ้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน Premium Tour
เริ่ม ฿11,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com