02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:41

ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน 4 วัน 3 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿0

ไฮไลท์ทริป

 ใหว้พระทำบุญ
 • นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแม่กวนอู 
 • พระสังขจายอันศักดิ์สิทธิ์
ตื่นตากับตื่นเต้น
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
 • เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
 • สถานีรถไฟที่เก่าแก่
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ร้านนาฬิกาปลอดภาษี 
 • ช้อปปิ้งสิ้นค้าดิวตี้ฟรี
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง ราคา/คน
เดินทาง  6  คน  0000
เดินทาง  8  คน 0000
เดินทาง  10  คน 0000
พักเดี่ยวเพิ่ม 0000

รายละเอียด

วันที่ 1
 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ – เก็นติ้ง        
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน... เที่ยวบิน...

00:00  เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย

00:00  เดินทางถึงด่านสะเดา ของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และพิธีการของศุลกากร ของประเทศมาเลเซีย ที่ด่าน บูกิตคายูตั้ม 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางต่อ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพ สองข้างทางพร้อมเมืองต่างๆ

ช่วงบ่าย
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ยอดเขาเก็นติ้งฯท่านจะได้สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก อันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม First World

ช่วงค่ำ
เชิญท่านใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ กับเก็นติ้งนครแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับไหล ไม่ว่าจะเป็น เลือกสนุกกันต่อกับสวนสนุก เสี่ยงโชคใน คาสิโนหรือ จะเลือกชมโชว์จาก ลาสเวกัส ที่แสนสนุกและเร้าใจ ซื้อบัตรเข้าชม ต่างหาก
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมระดับ 4*
วันที่ 2
 เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ปุตราจาย่า
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาร อำลายอดเขาเก็นติ้งฯ มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  ร้านค้าปลอดภาษี จตุรัสเมอเดก้า พระราชวังแห่งชาติ 

ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ท่องเที่ยว รอบๆกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ปุตราจาย่า (PUTRA JAYA) โรงงานช็อกโก้แลต
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วย ไม้ดอกและไม้ประดับ ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทาง  

แวะ ร้านนาฬิกา ปลอดภาษี  

ชม จัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงาม ของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด  

ชม พระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นผ่าน ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับที่สี่ของโลก TWIN TOWER ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก

ช่วงบ่าย
นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า (PUTRA JAYA)  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ของรัฐบาล นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงาม ตระการตา ผ่านชมกระทรวงต่างๆ ผ่านบ้านพัก ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านแวะ โรงงานช็อกโก้แลต ท่านจะได้ชมการสาธิตขั้นตอนการผลิตช็อกโก้แลตและร้านนาฬิกาปลอดภาษี
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมระดับ 4*
วันที่ 3
 กัวลาลัมเปอร์ – อิโปร์ - คาเมรอน                                 
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางกลับเส้นทางเดิม ในวันที่หนึ่ง เส้นทางกลับสู่หาดใหญ่
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ระหว่างทางนำท่านแวะชมถ้ำเปรัค นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแม่กวนอู และ พระสังขจายอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ คาเมรอน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลิน กับความงดงามซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งก่อสร้างและไร่ชา คาเมรอนแบ่งเป็นชุมชนเมือง 3 ระดับ ทุกระดับมีร้านค้า โรงแรม แม้แต่ธนาคาร ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง โปรดเตรียมยาแก้เมาติดตัวไปด้วย

แวะชมความสวยงามของไร่ชา พร้อมชิมเครื่องดื่มที่มาจากชา
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร แบบสตีมโบ๊ต สุกี้หม้อไฟ 
ที่พัก โรงแรมระดับ 4*
วันที่ 4
  คาเมรอน ซิตี้ทัวร์ - หาดใหญ่  
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวของ คาเมล่อน เช่น สวนสตรอเบอรี่ ตลาดสดผักผลไม้ 

ช่วงบ่าย
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับสู่หาดใหญ่ ส่งท่านตามที่นัดหมาย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ระหว่างทางลงจากเขา นำท่านแวะชมไร่ชา ชมความงามของน้ำตก อีสกานด้า เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ช่วงบ่าย
ด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่ายพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ทั้งสองประเทศ เดินทางต่อถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร
 
จบรายการเดินทาง ส่งทุกท่านตามที่กำหนดไว้ เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและพนักงานคอยให้บริการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 10 มื้อ 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรุณาแจ้งชื่อก่อนเดินทาง)
 • ค่าห้องพัก จำนวน 3 คืน
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง กทม - หาดใหญ่
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกเอง
 • ค่าบัตรหรือโชว์ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าหนังสือเดินทาง (ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น และต้องก่อนหมดอายุ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com