02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:27

แพ็คเกจทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ล่องเรือแม่น้ำปาย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,200

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
         นมัสการ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • นมัสการรอยพระพุทธบาท
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้
 • บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)
 • บ้านรักไทย
 • ล่องเรือแม่น้ำปาย
 • กระเหรียมคอยาวบ้านห้วยปูแกง
 • พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ร้านกาแฟ sunset
สบายๆกับ
 • ถนนคนเดิน
 • ซื้อของฝากร้านเฮ็ดก้อเหลียว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 6,550
 เดินทาง  4 - 5  คน  6,400
 เดินทาง  6 - 8  คน  6,200
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินแม่ฮ่องสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน
แผนที่
กำหนดการ
 • 11:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ 
 • 13:05    เหินฟ้าสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน  เที่ยวบินที่ DD8214
 • 14:45    ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน ไกด์รอต้อนรับที่สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางเข้าเช็คอิน ที่โรงแรมงามตา หรือเทียบเท่าในเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • 16:00     อิสระพักผ่อน จากนั้นเดินทางไปชมสถานที่ท่องที่ยว เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู  ร้านกาแฟ sun set และถนนคนเดิน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุดอยกองมู ถวายดอกไม้ บูชาพระประจำวันเกิด
 • รอชมพระอาทิตย์ตกดิน...ที่ร้านกาแฟ sun set
 • วัดจองคำจองกลาง ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ อยู่ใกล้โรงแรมงามตา
 • ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอน
อาหาร
 • เย็น     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมงามตา
วันที่ 2
ตักบาตรพระสงฆ์ - เดินชมตลาดเช้า - ชมพระอาทิตย์ขึ้นวัดดอยกองมู - ล่องเรือแม่น้ำปายสู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแกง - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย
แผนที่
กำหนดการ
 • 05:30     ตักบาตรช่วงเช้า เดินชมตลาดเช้า ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่วัดดอยกองมู กลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า 
 • 09:00      นั่งเรือสู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแกง
 • 13:30      เดินทางสู่บ้านรักไทย ระหว่างทางแวะ ภูโคลน ปางอุ๋ง บ้านลุงปาละ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัด เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์
 • กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง  ชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโดยล่องเรือแม่น้ำปายไปยังสู่หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมี 50 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกร และทำงานฝีมือขายนักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของที่นี่คือจะได้พบหญิงชาวกะเหรี่ยงที่ยังสวมห่วงทองเหลืองไว้รอบลำคอ
 • ภูโคลน   สถานที่ท่องเที่ยวและให้บริการด้านสุขภาพและความงาม ด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติ
 • บ้านรวมไทยหรือปางอุ๋ง  พื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ชมความสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ
 • บ้านลุงปาละ  ชมไม้ไผ่ลำใหญ่แลต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ Pala Coffee House 
 • บ้านรักไทย  เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก ชาสา รีสอร์ท 
วันที่ 3
น้ำตกผาเสื่อ - สะพานซูตองเป้ - ซื้อของฝาก - สนามบินแม่ฮ่องสอน
แผนที่
กำหนดการ
 • 09:00   หลังอาหารเช้า ชิลล์กับบรรยากาศรอบสระน้ำ ก่อนที่จะเดินทางสู่ น้ำตกผาเสื่อ สะพานซูตองเป้ 
 • 13:00   หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับเข้าเมือง แวะซื้อของฝากที่ร้านเฮ็ดกื้อเหล็ว จนได้เวลานัดหมาย
 • 14:30    เดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 15:45    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8215
 • 17:40    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สะพานซูตองเป้  เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
 • ร้านเฮ็ดก้อเหลียว แวะซื้อของฝากจากร้านชุมชนของชาวแม่ฮ่องสอน
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับคนไทย / ต่างชาติจ่ายค่าธรรมเนียมหน้างาน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - แม่ฮ่องสอน
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com