02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:26

ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ล่องเรือแม่น้ำปาย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,750

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมม่รวมค่าตั๋วเดินทางไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารทั้งมื้อกลางวัน + เย็น ทางไกด์จะแนะนำร้านอาหารอร่อยให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน

ตั๋วเครื่องบิน
 • ฟรีบริการจองตั๋วเครื่องบิน 
รายการเดินทาง
 • ออกแบบเดินทางได้ตามที่ต้องการ
การเดินทาง
 • รถตู้ วีไอพีพร้อมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ เงิน 1,000,000.-
ที่พัก + อาหาร
 • พักรีสอร์ท ระดับ 4 
 • อาหารมีทั้งจัดให้และอิสระทานเอง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3   คน 6,350.-
เดินทาง  4 - 6  คน ขึ้นไป 5,750.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง - สนามบินแม่ฮ่องสอน - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน
เดินทาง & ข้อมูล ช่วงเช้า   
11.00      พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินนกแอร์ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

13.05      เหินฟ้าสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ 8214

15.00      เดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน โดยสวัสดิ์ภาพ

ช่วงบ่าย
 • ทีมไกด์ให้การต้อนรับสนามบินแม่ฮ่องสอน  พร้อมแล้วเดินทางเข้าเช็คอินน์ ที่โรงแรมงามตา หรือเทียบเท่าในเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องที่ยวเช่น วัดพระธาตุดอยกองมู  ร้านกาแฟsun set และถนนคนเดิน
ไปใหน บ้าง สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการวัดพระธาตุดอยกองมู บูชาพระประจำวันเกิด พร้อมรอชมพระอาทิตย์ตกดิน...ที่ร้านกาแฟ sun set
 • ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง....ของคนแม่ฮ่องสอน
 • เวลาสมควรกลับที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ถนนคนเดินอยู่ไกล้มากกับที่พัก
อาหาร มี้อเย็น     อิสระตามอัธยาศัยที่ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมงามตา หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ที่พัก - สะพานซูตองเป้ - บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง - บ้านลุงปาละ - บ้านรักไทย - บ้านป่าปุ๊
เดินทาง & ข้อมูล ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอน และที่หมู่บ้านรักไทย

สะพานซูตองเป้  
 • เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง  ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสำเร็จ  มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร 
ไปใหน บ้าง สถานที่ท่องเที่ยว
 • สะพานซูตองเป้  เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
 • ปางอุ๋ง  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง 
 • ณ.ปางอุ๋ง  นั่งแพชมทัศนียภาพและ บรรยากาศโดยรอบ 
 • ชมไม้ไผ่ลำใหญ่บ้านลุงปาละ  แลต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ ต้
 • อิสระเดินเล่นในหมู่บ้าน นั่งชิลล์ๆ ชิมชา จิบชา เลือกซื้อผลไม้แช่อิ่ม
 • ภูโคลน   สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ และความงามด้วยโคลนและน้ำแร่
 • บ้าน ป่าปุ๊  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์แบบไทย
กิจกรรมให้เลือกตามอัธยาศัย
 • อาบน้ำแร่บ่อน้ำร้อน ที่ผาบ่อง-อาบแบบชาวบ้าน กระโจมอกตักอาบ 
 • นวดจับเส้นผ่อนคลาย...พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารรีสอร์ท
มื้อกลางวัน     อิสระตามอัธยาศัยที่ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
มี้อเย็น           อิสระตามอัธยาศัยที่ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โฮมสเตย์แบบไทยใหญ่ บ้านป่าปุ๊ 
วันที่ 3
บ้านป่าปุ๊ - นมัสการรอยพระพุทธบาท - ล่องเรือแม่น้ำปาย - กระเหรี่ยงคอยาวบ้านปูแปง - กรุงเทพฯ
เดินทาง & ข้อมูล ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ได้วางไว้ พร้อมซื้อของฝากที่ร้านเฮ็ดกื้อเหล็ว ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน 

15.45    เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8215

17.40     เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ

นมัสการรอยพระพุทธบาทบ้านป่าปุ๊ 
 • ที่บ้านป่าปุ๊  ต.ผาบ่อง อ.เมือง เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาใหญ่มากขนาด กว้าง ๕๖ ซ.ม. ยาว ๑๔๔ ซ.ม พระพุทธบาท สถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก มีเรื่องเล่าว่า ผู้รับเหมาที่ทำการรับเหมาเพื่อขยายถนน แต่พอรถเกรดที่จะปรับพื้นที่ ทำงานมาถึงบริเวณนี้เครื่องรถจะดับทันที  ในที่สุดจึงได้หยุดโครงการ แล้วบูรณะสร้างมณฑปใหม่แทนอาคารเดิม
ไปใหน บ้าง สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการรอยพระพุทธบาทบ้านป่าปุ๊
 • ชมชิมช้อป  ผ้าทอกระเหรี่ยง เปโย ขนมพื้นเมืองเลื่องชื่อชาวไทยใหญ่ และอื่นๆอีกมากมาย
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
มื้อกลางวัน    อิสระตามอัธยาศัยที่ร้านอาหาร ลูกค้าจ่ายเอง
 

อัตรานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก  2 คืน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับคนไทย
 • ต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง กะเหรี่ยงคอยาว 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,750
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com