02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 8 ส.ค. 2020 1:11

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

การบริการ

กรุ๊ปครอบครัว ส่วนตัว เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 • แพ็คเกจ 3 วัน และ 4 วัน
 • เดินทางตามวันที่ลูกค้าต้องการ
 • ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม
 • รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ไกด์นำเที่ยวชำนาญเส้นทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

แม่ฮ่องสอน เครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
         นมัสการ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • นมัสการรอยพระพุทธบาท
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้
 • บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)
 • บ้านรักไทย
 • ล่องเรือแม่น้ำปาย
 • กระเหรียมคอยาวบ้านห้วยปูแกง
 • พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ร้านกาแฟ sunset
สบายๆกับ
 • ถนนคนเดิน
 • ซื้อของฝากร้านเฮ็ดก้อเหลียว
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
             นมัสการ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • นมัสการรอยพระพุทธบาท
 • นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง
             ตื่นตากับธรรมชาติ
 • สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้
 • บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)
 • บ้านรักไทย
 • ล่องเรือแม่น้ำปาย
 • กระเหรียมคอยาวบ้านห้วยปูแกง
 • พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ
 • ปายแคนยอน
 • สะพานประวัติศาสตร์
 • ปายเลิฟสตอเบอรี่
 • ทะเลหมอกหยุนไหล
             สบายๆกับ
 • ถนนคนเดินปาย
 • ซื้อของฝากร้านเฮ็ดกื๊อเหลว

อื่นๆ

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้
 กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
นมัสการ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • วัดพระธาตุ 4 จอม
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • ดอกบัวตองบานสะพรั่งดอยแม่อูคอ
 • วนอุทยานแก้วโกมล 
 • บ้านรักไทย
 • กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยตึงเฒ่า
 • พอกโคลนน้ำแร่ธรรมชาติ
สบายๆกับ
 • ถนนคนเดิน
 • ซื้อของฝากร้านเฮ็ดก้อเหลียว
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com