02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 1 เม.ย. 2020 5:17

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

การบริการ

กรุ๊ปครอบครัว ส่วนตัว เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 • เดินทางเฉพาะกลุ่มของลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเองตามที่ต้องการ
 • ตั๋วเครื่องบินจองเองหรือให้บริษัทจองให้ก็ได้
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ออกแบบรายการเดินทางเอง
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่บริษัทฯจัดให้
 • ขนาดรถนำเที่ยวจัดให้ตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชำนาญเส้นทาง

แม่ฮ่องสอน เครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารกลางวันและเย็น ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
กรุ๊ปครอบครัว ส่วนตัว เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 
รายการเดินทาง
 • ออกแบบเดินทางได้ตามที่ต้องการ
การเดินทาง
 • รถตู้วีไอพีพร้อมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ เงิน 1,000,000.-
ที่พัก + อาหาร
 • พักรีสอร์ท ระดับ 3 - 4 ดาว
 • อาหารมีทั้งจัดให้ และอิสระจ่ายเอง
ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน...อิสระอาหารมื้อกลางวัน + เย็น ทางไกด์จะแนะนำร้านอาหารอร่อยให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
กรุ๊ปครอบครัว ส่วนตัว เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 
รายการเดินทาง
 • ออกแบบเดินทางได้ตามที่ต้องการ
การเดินทาง
 • รถตู้ วีไอพีพร้อมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-
ที่พัก / อาหาร
 • พักรีสอร์ท ระดับ 4 
 • อาหารมีทั้งจัดให้และอิสระทานเอง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com