02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:22

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

การบริการ

 • ฟรีจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน
 • รถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 + - 4 ดาว 
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • อาหารมีทั้งจัดให้ และอิสระทานเอง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-

แม่ฮ่องสอน เครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเดินทางไป-กลับ ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน.....อิสระอาหารทั้งมื้อกลางวัน + เย็น ทางไกด์จะแนะนำร้านอาหารอร่อยให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน

ตั๋วเครื่องบิน
 • ฟรีบริการจองตั๋วเครื่องบิน 
รายการเดินทาง
 • ออกแบบเดินทางได้ตามที่ต้องการ
การเดินทาง
 • รถตู้ วีไอพีพร้อมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ เงิน 1,000,000.-
ที่พัก + อาหาร
 • พักรีสอร์ท ระดับ 4 
 • อาหารมีทั้งจัดให้และอิสระทานเอง
ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน...อิสระอาหารมื้อกลางวัน + เย็น ทางไกด์จะแนะนำร้านอาหารอร่อยให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน

ตั๋วเครื่องบิน
 • ฟรีบริการจองตั๋วเครื่องบิน 
รายการเดินทาง
 • ออกแบบเดินทางได้ตามที่ต้องการ
การเดินทาง
 • รถตู้ วีไอพีพร้อมพนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-
ที่พัก / อาหาร
 • พักรีสอร์ท ระดับ 4 
 • อาหารมีทั้งจัดให้และอิสระทานเอง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com