02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:06

แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,500

ไฮไลท์ทริป

*** เดินทางจาก เชียงใหม่ - หลวงพระบาง.....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหมากโม หรือวัดวิชุนราช
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพิพิธภํณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงซี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน 
21 - 30 เม.ย. 62
เดินทาง   2   คน 13,300.-
เดินทาง  3   คน 11,400.-
เดินทาง  4 - 5   คน 9,900.-
เดินทาง   6 - 7   คน 9,100.-
เดินทาง  8  - 9  คน 8,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
พ.ค. - ก.ย.  2562
เดินทาง   2   คน 12,400.-
เดินทาง  3   คน 10,600.-
เดินทาง  4 - 5   คน 9,200.-
เดินทาง   6 - 7   คน 8,300.-
เดินทาง  8  - 9  คน 7,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
หมายเหตุ : -  ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
                - ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
เชียงใหม่ – หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงบ่าย
13.15      คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

15.15  เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 636

16.25   เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ไกด์รอรับกรุ๊ปลูกค้าพร้อมนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง

ช่วงเย็น
นำเดินทางนมัสการพระธาตุพูสี  และอิสระช้อบปิ้งตลาดมืด ตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นมัสการพระธาตุพูสี พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง    

ช่วงค่ำ  
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อเย็น
ร้านอาหาร ในเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Maungthong Hotel  
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกตาดกวงซี - บ้านซ่างไห่  - ถ้ำติ่ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมชมตลาดเช้าของเมือหลวงพระบาง ก่อนที่จะกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ล่องเรือตามลำน้ำโขง บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  น้ำตกตาดกวงซี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา แต่ที่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

น้ำตกตาดกวงสี   ตั้งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อนหลายแห่ง และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้ จึงได้รับความนิยมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถิ่น

ช่วงบ่าย

หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  ผีฟ้า  ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  เมื่อศาสนาพุทธเริ่มเข้ามาแพร่หลายในพุทธศตวรรษที่ 13  และได้รับการนับถือกันแพร่หลาย คู่ขนานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรื่องของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19  ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่องฟู   ในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090 พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย  และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป 

ถ้ำติ่งจึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091  ถูกค้นพบอีกครั้งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา   ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้าม  กลุ่มแรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส การ์นิเย่ร์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศส จากนั้นมาถ้ำติ่ง แห่งนี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง และจะทิ้งพระพุทธรูปไว้ในถ้ำ ซึ่งทุกวันนี้มีพระพุทธรูปกว่า 4,000 องค์
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก  Maungthong Hotel
วันที่ 3
วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - สนามบินหลวงพระบาง - เชียงใหม่
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระธาตุหมากโม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง วัดเชียงทอง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

13.05    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV635

14.15    เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ตั้งสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม ยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ง 4 ด้าน คอชั้นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รูปพญานาคสามเศียร

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภํณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวมีผังเป็นรูปกากบาท  ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศศและล้านช้าง หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแห่งนี้จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ตั้งแต่ปี พศ. 2518 สิ่งที่น่สนใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนุเสาวรีย์เจ้าสว่างวงศ์ แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง  มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง บริเวณทางประตูเข้า

ชม วัดเชียงทอง   ตั้งอยู่สุดถนนศรีสว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิมแบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรื่องราวในอดีต รวมถึงเรื่องเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • รถตู้ Toyota Commuter D4D (คันละไม่เกิน 9 ท่าน)
 • ที่พัก 2 คืน ( 2 - 3  ท่าน/ห้อง)
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • อาหาร 6 มื้อ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ไกด์ภาษาไทยนำเที่ยว 
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 
ราคาไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับเชียงใหม่ -หลวงพระบาง
 • อาหาร และ เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ
 • ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,500
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿9,000
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿11,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com