02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 21 ม.ค. 2019 4:17

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู ปากซอง ดอนโขง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,800

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู   ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนลูกค้าที่เดินทาง ราคา/คน
เดินทาง 8 - 10 คน 8,800.-
เดินทาง 11 - 15 คน 8,300.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - เกาะดอนโขง
การเดินทาง ช่วงเช้า   
08:00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  เหินฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบิน...

00:00  เดินทางถึงสนามบินเมืองอุบลราชธานี
เดินทางสู่ด่านช่องเม็กโดยรถตู้ ออกด่านช่องเม็กอุบลราชธานีผ่านพิธีการเข้าสู่ลาวที่ด่านวังเต่าแขวงจำปาสัก แล้วมุ่งสู่เมืองจำปาสักผ่านเมือง เก่าสถานโบราณเก่าแก่กระจายสองข้างถนน

ช่วงบ่าย
เดินทางชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เวลาสมควรเดินทางสู่ที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชมปราสาทวัดพู มรดกโลกแห่งที่สองของลาวปราสาทขอมแห่งแรกจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอม โบราณ เป็นต้นแบบของเขาพระวิหาร ทำเลที่ตั้งสวยงามมากเชิงเขาลิงคบรรพตมียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็น ศิวลึงค์ธรรมชาติหรือศยัมภูวลิงคโดดเด่นบนยอดเขา ตำนานจีนเรียกภัทเรศวร

ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ข้ามสะพานสู่ เกาะดอนโขง เกาะกลางแม่น้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของมหานทีสีทันดร ที่ตั้งของเมืองโขงหรือ แขวงสีทันดรในอดีต เข้าที่พักโรงแรมริมมหานทีสีทันดร
อาหาร มื้อเช้า
ร้านอาหาร

มื้อกลางวัน
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Pon Arena Hotel
วันที่ 2
ดอนโขง - ปากซอง
การเดินทาง ช่วงเช้า   
เดินทางข้ามสะพานกลับแผ่นดินใหญ่มุ่งสู่ท่าเรือข้ามเกาะเส้นทางเดิมที่มาพร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว

ช่วงบ่าย   
เดินทางย้อนกลับเส้นทางเดิมผ่านเมืองปากเซขึ้นที่ราบสูงบอริเวนถิ่นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวเพลิดเพลิน กับ ไรชา-กาแฟ ต้นไม้เมืองหนาวที่มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่ง ของมหานทีสีทันดรเขื่อนธรรมชาติยาวที่สุดในโลกความยาวกว่า 11 กิโลเมตร กั้นแม่น้ำโขงส่วนกว้างสุด 16 กิโลเมตรยาว 35 กิโลเมตร ที่เกิดเกาะนับหมื่นเกาะเกาะที่มีคนอยู่มี 4,000 เกาะ จึงมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สี่พัน ดอน

ชมน้ำตกหลี่ผี สายน้ำพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ติดชายแดนประเทศเขมรเป็นสถาน ที่ชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของลาวภาคใต้ ระหว่างทางจะมีสิ่งปลูกสร้างของฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศลาว

ชมน้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า ห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมาก สัมผัสสายน้ำที่เย็นฉ่ำ ลงเล่นน้ำตามต้องการ
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรม


มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้อเย็น        
ร้านอาหารโรงแรม
ที่พัก โรงแรมภูเทวดา
วันที่ 3
ปากซอง – ปากเซ – อุบลราชธานี
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง

ช่วงบ่าย    
เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก เพื่อเดินทางต่อยังสนามบินเมืองอุบลฯ

00:00  เหินฟ้าจากสนามบินอุบลฯสู่สนามบินดอนเมืองด้วยเที่นยวบินที่...

00:00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวสู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความ งามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของน้ำตกตาดฟาน

ถึง อุทยานบาเจียง เดินชมหลากหลายความงามที่บริหารจัดการให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว

ชมน้ำตกผาส้วม สวยงามด้วยแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์สวยงามแปลกตา น้ำตกผาส้วมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจำปาสักลาวใต้ต้องไม่พลาด ภายในมีน้ำตกบักแงวที่ซ่อนตัวอยู่กลาง ป่าใกล้กัน เล่าว่าหลังม่านน้ำตกเป็นโพลงลึกทะลุถึงน้ำตกผาส้วม
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรม

มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถสามล้อนำเที่ยวในปราสาทวัดพู
 • ค่าเรือล่องไปชมน้ำตกหลี่ผี
 • ค่าที่พักโรงแรมรวม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารรวม 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าบริการไม่รวม
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทบลฯพฯ-อุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในปประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com