02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 20 มี.ค. 2019 8:12

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว รับส่งที่ชายแดนฝั่งหนองคาย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿10,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดนฝั่งหนองคาย....ราคาค่าทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุหลวง 
 • วัดศรีเมือง วัดเก่าแก่
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณ
 • ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
 • ล่องเรือลำน้ำซอง
 • ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดเช้า เวียงจันทน์
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง 2 - 3 คน 16,500.-
เดินทาง 4 - 5 คน 12,200.-
เดินทาง 6 - 7 คน 10,700.-
เดินทาง 8 - 9 คน 9,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,800.-
รับส่งสนามบินอุดรฯ ไป-กลับ ราคา/คน
เดินทาง 2 - 3 คน (Starex Van) 3,000.-
เดินทาง 4 - 5 คน (Starex Van) 1,500.-
เดินทาง 6 - 7 คน (Starex Van) 1,000.-
เดินทาง 8 - 9 คน (Toyota New) 1,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
ด่านสะพานมิตรภาพ - เวียงจันทน์ - วังเวียง
การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00 น.   รับคณะที่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว

จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการด่านตรวจคน เข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร โดยผ่านนครเวียงจันทน์

ช่วงบ่าย

หลังอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร เดินทางท่องเที่ยว เช่น ล่องเรือชมธรรมชาติในแม่น้ำซอง  สนุกสนานการทานอาหารท้องถิ่นแบบขาแช่น้ำ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางทางสู่จุดหมายคือ เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง เมื่อประกอบกับบรรยากาศของสายหมอกยามเช้า วังเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองงลาว นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว ยังมีกิจกรรมผจญภัยประเภทพายคายัค ล่องห่วงยาง เที่ยวถ้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยด้วย 

ช่วงบ่าย
นั่งเรือล่องตามลำน้ำซอง  แม่น้ำซองเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ใหลผ่านใจกลางตัวเมืองวังเวียง นอกจากจะเด่นในด้านทิวทัศน์อันงดงามเสมือนกุ้ยหลินแห่งเมืองลาวแล้ว แม่น้ำซองยังเป็นสายน้ำแห่งการผจญภัย มีการล่องเรือหางยาว พายเรือคายัค และล่องห่วงยางอันแสนสนุก ให้ไปลุยกัน 

ทาน ดื่ม สนุกสนาน ไกล้ๆต้นน้ำจะมีร้านอาหารสองฝั่งแม่น้ำซอง ตั้งโต๊ะกันชายฝั่งแต่อยู่ในน้ำ โดยจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาใช้บริการ

ได้เวลาสมควรนำกลับที่พัก ก่อนที่จะสู่โหมดอาหารเย็น

ช่วงค่ำ 
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นแล้ว ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ ตลาดร้านค้า ยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ก่อนเดินเท้ากลับยังที่พัก
อาหาร มื้อกลางวัน
ร้านอาหารวังเวียง

มื้อเย็น

ร้านอาหารวังเวียง
ที่พัก Silver Naga Hotel  4*      
วันที่ 2
เมืองวังเวียง - ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม - เวียงจันทน์ 
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองวังเวียง เช่น ถ้ำจัง ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม

ช่วงบ่าย
เดินทางออกจากเขื่อนน้ำงึม สู่เมืองเวียจันทน์ ชมอนุเสาวรีย์ชัย หอพระแก้ว พระธาตุหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานั่นเอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้น ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมากมาย  สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบาย  ส่วนบนของถ้ำยังสามารถชมทิวขุนเขาและวิวแม่น้ำซองได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ช่วงบ่าย
ล่องเรือชมความงามของเขื่อนน้ำงึม   เขื่อนน้ำงึม  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่  ที่เก็บกักน้ำจากลำน้ำงึม มีพื้นที่เก็บกักประมาณ 250 ตารางกิโลเทตร  เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากและเกินพอใช้สำหรับนครเวียงจันทน์ โดยส่วนที่เหลือส่งออกมาขายทางฝั่งไทย ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจาย อยู่จำนวนมาก และตั้งอยู่ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร
 
ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง  เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จาประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด

ชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดย พระไชยเชรษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2054 นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา ในสมัยธนบุรี ต่อมาหอพระแก้วได้ถูกกองทัพไทยทำลายในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้บูรณะใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2485 นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมวัตถุโบราณที่รวบรวมจากหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งศิลปแบบขอม ลาว และไทย ด่นที่สุดจะเป็นศิลาจารึกพระธาตุศรีสองรัก ของจริงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
อาหาร มื้อเช้า
ร้านอาหารของโรงแรม

มื้อกลางวัน
ระหว่างล่องเรือเขื่อนน้ำงึม

มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก   Donchan Palce Hotel 4 *       
วันที่ 3
เวียงจันทน์ - ช้อปปิ้งตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ 
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเวียงจันทน์ เช่น วัดศรีเมือง ตลาดเช้า 

ช่วงบ่าย
เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร
เชิญท่านอิสระช็อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ราคาถูก ที่ร้านดิวตีฟรี 

หลังจากนั้น
นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย  จังหวัดหนองคาย สิ้นสุดรายการเดินทาง (กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งยังสนามบินอุดรฯ มีค่าใช้จ่ายตามตารางด้านบน)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านนมัสการ วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็น จำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของ เสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตยืของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช ได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรี เมือง ณ ที่แห่งนี้ 

ต่อมาในปีพ.ศ.2371 ถูกกองทัพสยามทำลายลง และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458  ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ชำรุดไปบางส่วน ซึ่งชาวลาวเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป้นอย่างมาก ด้านหน้าบริเวณตรงข้ามประตูทางเข้าวัดศรีเมืองมีร้านจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และร้านจำหน่ายผลไม้ให้บริการ

ทางด้านตะวันออกของวัดศรีเมืองมีสวนสาธารณะ เล็กๆ มีพระบรมรูปของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ตั้งอยู่บนแท่นสูงกลางสวนสาธารณะ พระหัตถ์ทรงถือสมุดใบลานที่จารึกประมวลกฏหมายฉบับแรกของลาวไว้ พระบรมรูปเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  นี้เป็นของขวัญที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้  มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากนั้นแผ่นป้ายโลหะจารึกพระนามถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์รื้อทิ้งออกไป    ภายหลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบชัยชนะในปี พ.ศ.2518

นำท่านเข้า ช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่หญ่ที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ทั้งผ้าไหม เครื่องเงิน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เป็นต้น

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษีราคาถูก ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีให้ท่านเลือกซื้ออยู่หลายร้าน
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน
ร้านอาหาร


ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (2 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการเดินทาง
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่าที่ด่านสำหรับชาวต่างชาติ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com