02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 4:26

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว รับส่งที่ชายแดนฝั่งหนองคาย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,000

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดนฝั่งหนองคาย....ราคาค่าทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
 • พระธาตุหลวง 
 • วัดสีสะเกด
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณ
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดกลางคืนวังเวียง , ตลาดกลางคืน ริมโขง เวียงจันทน์
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
เดินทาง 2  คน 16,900.-
เดินทาง 3  คน 13,400.-
เดินทาง 4 - 5 คน 11,000.-
เดินทาง 6 - 7 คน 9,300.-
เดินทาง 8 - 9 คน 8,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-
หมายเหตุ : -  ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
                - ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท
ราคารถตู้ รับ-ส่ง สนามบินอุดรฯ -ด่านหนองคาย ราคา/คน
เดินทาง 2 - 9 คน  4,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
ด่านสะพานมิตรภาพ - วังเวียง - วัดมหาธาตุ - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 08.00 น.   รับคณะที่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว (ด่านหนองคาย)
 • นำผ่านพิธีการด่านตรวจคน เข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่วังเวียง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร โดยผ่านนครเวียงจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เดินทางสู่ เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง เมื่อประกอบกับบรรยากาศของสายหมอกยามเช้า วังเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองงลาว 
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหารกลางวัน เที่ยวชม วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2091 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิม  พระธาตุมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาท อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ไม่ยกเก็จ รูปแบบคล้ายเจดีย์วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนา อาจกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21
 • ถ้ำปูคำ ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย ถ้ำปูคำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ 
 • พักผ่อนเล่นน้ำและกิจกรรมที่ บลูลากูน   ที่มีน้ำสีฟ้าใสท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา สวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้า 
ช่วงค่ำ 
 • หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นแล้ว ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ ตลาดร้านค้า ยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ก่อนเดินทางกลับยังที่พัก
อาหาร มื้อกลางวัน     ร้านอาหาร
มื้อเย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก Grand Riverside Hotel หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว
วันที่ 2
เมืองวังเวียง - ถ้ำจัง - เวียงจันทน์
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองวังเวียง เช่น ถ้ำจัง 
ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์ เช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นหลังอาหารเย็น พาท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนริมโขง จากนั้นกลับสูที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานั่นเอง
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ชมธรรมชาติขณะเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์
อาหาร มื้อเช้า          ร้านอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวัน  ร้านอาหาร
มื้อเย็น         ร้านอาหาร
ที่พัก Vansana Riverside Hotel หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว
วันที่ 3
เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวตี้ฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ 
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • ท่องเที่ยวในเมืองเวียงจันทน์ เช่น ชม พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพ ถึงด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร เชิญท่านอิสระช็อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ราคาถูก ที่ร้านดิวตีฟรี 
 • นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย  จังหวัดหนองคาย สิ้นสุดรายการเดินทาง กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งยังสนามบินอุดรฯ มีค่าใช้จ่ายตามตารางด้านบน
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว 
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง  
 • หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดย พระไชยเชรษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2054 นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
 • วัดสีสะเกด หรือวัดแสน เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ สตสหัสส  แปลว่า 100,000,  อาราม แปลว่า วัด, วัดสตสหัสสาราม จึงแปลว่า วัดแสน  ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ลาว  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะว่า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ ดั
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก ที่ร้านดิวตี้ฟรี 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร


ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 คน)
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ เมนูอาหารไทย+ลาว
 • ค่ารถตู้นำเที่ยว / ตัวเมืองวังเวียง ใช้รถสองแถวนำเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
 • น้ำดื่ม, ผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่าที่ด่านสำหรับชาวต่างชาติ (สัญชาติ Asean ไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com