02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:45

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว รับส่งที่ชายแดนฝั่งหนองคาย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,300

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • พระธาตุหลวง 
 • วัดสีสะเกด
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • หอพระแก้ว 
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง
 • บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดกลางคืน ริมโขง เวียงจันทน์
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เม.ย. - ก.ย. 2020
เดินทาง     2  คน 16,700
เดินทาง     3  คน 13,200
เดินทาง 4 - 5 คน 10,800
เดินทาง 6 - 7 คน 9,200
เดินทาง 8 - 9 คน 8,300
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800
ต่างชาติเพิ่ม 1,000
ไกด์ภาษาอังกฤษเพิ่ม 3,000
รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินอุดรฯ -ด่านหนองคาย ราคา / คน
เดินทาง 2 - 9 คน  4,000

รายละเอียด

วันที่ 1
ด่านสะพานมิตรภาพ - วังเวียง - วัดมหาธาตุ - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 08:00    รับคณะที่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว (ด่านหนองคาย)
 • นำท่านผ่านพิธีการด่านตรวจคน เข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่วังเวียง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร โดยผ่านนครเวียงจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง งดงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองงลาว 
 • วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2091 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิม  พระธาตุมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาท อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ไม่ยกเก็จ รูปแบบคล้ายเจดีย์วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนา อาจกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21
 • ถ้ำปูคำ ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย ถ้ำปูคำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ 
 • บลูลากูน  พักผ่อนเล่นน้ำและกิจกรรมสนุกๆ น้ำสีฟ้าใสและปลาจาด เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา
 • เดินชมบรรยากาศ ตลาดยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ก่อนกลับที่พัก
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก The Grand Riverside Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ถ้ำจัง - เวียงจันทน์
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางเที่ยวชม ถ้ำจัง 
 • เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์ เช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นหลังอาหารเย็น พาท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนริมโขง จากนั้นกลับสูที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานั่นเอง
 • ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมชมธรรมชาติสองข้างทาง
อาหาร เช้า          ร้านอาหารของโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Vansana Riverside Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว
วันที่ 3
เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - ดิวตี้ฟรี - ด่านสะพานมิตรภาพ 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ท่องเที่ยวในเมืองเวียงจันทน์ ชม พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด
 • เดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารด้านศุลกากร เชิญท่านอิสระช็อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ราคาถูก ที่ร้านดิวตี้ฟรี
 • นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่ฝั่งไทย  จังหวัดหนองคาย สิ้นสุดรายการเดินทาง ( กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งยังสนามบินอุดรฯ มีค่าใช้จ่ายตามตารางด้านบน )
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง 
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ 
 • หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดยพระไชยเชรษฐาธิราช เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
 • วัดสีสะเกด หรือวัดแสน เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะว่ามีพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ 
 • ร้านดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน  (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง ด่านหนองคาย ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่าที่ด่าน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • สัญชาติ Asean ไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com