02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 21 ต.ค. 2017 0:45

ทัวร์ลาว

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน   มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้  แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

 • ให้บริการแบบ กรุ๊ปส่วนตัว
 • ออกเดินทางได้ทุกวัน
 • ให้ท่านเลือกพักตามงบประมาณ
 • รถบริการสภาพใหม่พร้อมเดินทางตลอดเวลา
 • พนักงานขับรถสุภาพ ชำนาญเส้นทาง 
 • ไกด์นำเที่ยว มีความรู้ พร้อมบริการและให้คำแนะนำ
 • อื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

หลวงพระบาง เครื่องบิน

 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม 
 • สักการะพระธาตุพูสี
 • ตักบาตรข้าวเหนียว 
 • ถ้ำติ่ง   ถ้ำบนหน้าผา ติดริมแม่น้ำโขง 
 • บ้านซ่างไห แหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง
 • น้ำตกตาดกวงสี สุดยอดน้ำตกของหลวงพระบาง
 • ชมอดีตพระราชวังหลวง พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต
 • สักการะพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ที่วัดวิชุนราช
 • ขึ้นเขาไปบูชาพระธาตุพูสี
 • นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดสด พร้อมทานโจ๊กและกาแฟ
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสี

เวียงจันทน์ วังเวียง

 • วังเวียง  ฉายากุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
 • วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุด
 • ล่องเรือชมความงามของเขื่อนปากงึม
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย 
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะโบราณ
 • วัดศรีเมือง วัดเก่าแก่ที่ตั้งของศาลหลักเมือง
 • ตลาดเช้า 
 • ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว 
 • ชมความงามของพระราชวังเก่า
 • ใหว้พระ วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
 • เพลิดเพลิน เที่ยวชมถ้ำติ่งและน้ำตกตาดกวงสี
 • สักการะ วัดพระธาตุหลวง 
 • ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะโบราณ
 • ช็อปปิ้งที่ตลาดเช้า

ลาวใต้ เครื่องบิน

 • แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศลาว
 • ปราสาทหินวัดพู เป็นปราสาทศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี 
 • น้ำตกหลี่ผี ชมความงามและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหิน
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง
 • น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่มีความสวยงามไหลตกจากที่สู่ระดับ 150 เมตร
 • อุทยานแห่งชาติบาเจียง ที่ตั้งของน้ำตกสวยงามอีกแห่งคือน้ำตกตาดผาส้วม 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com