02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 18 ธ.ค. 2017 6:09

ทัวร์ลาว

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

โรงแรมที่พัก

 • ​​​​​​​พักโรงแรมระดับ สี่ดาว ขึ้นไป

รถที่ใช้บริการ

 • รถใหม่ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง

ไกด์มีให้เลือก

 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ และอื่นๆ

อาหารหลากหลาย

 • อาหารอร่อย ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาเซี่ยน

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ชัดเจนตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุไว้
 • ปรับรายการเดินทางได้ (สรุปก่อนการเดินทาง)

หลวงพระบาง เครื่องบิน

ราคานี้... ต้องทำการออกตั๋วตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2561 และเดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
ทำบุญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
ใหว้พระ
 • พระธาตุพูสี
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
สบายๆช้อปปิ้ง
 • บ้านผานม
ทำบุญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ราคานี้... ต้องทำการออกตั๋วตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2561 และเดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
ทำบุญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ทำบุญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช
 • วัดพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ทำบุญ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
 • ชมอดีตพระราชวังหลวง พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต
 • สักการะพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ที่วัดวิชุนราช
 • ขึ้นเขาไปบูชาพระธาตุพูสี
 • นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดสด พร้อมทานโจ๊กและกาแฟ
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสี

เวียงจันทน์ วังเวียง

พิเศษลูกค้าที่เดินทางช่วง วันนี้- 20 ธค. 2560 ฟรีไวน์เลิศรส! รับประทานพร้อมอาหารเย็นที่ห้องอาหารริมน้ำซอง ในบรรยากาศโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ
 • วังเวียง  ฉายากุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
 • วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุด
 • ล่องเรือชมความงามของเขื่อนปากงึม
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย 
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะโบราณ
 • วัดศรีเมือง วัดเก่าแก่ที่ตั้งของศาลหลักเมือง
 • ตลาดเช้า 
 • ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว 
 • ชมความงามของพระราชวังเก่า
 • ใหว้พระ วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
 • เพลิดเพลิน เที่ยวชมถ้ำติ่งและน้ำตกตาดกวงสี
 • สักการะ วัดพระธาตุหลวง 
 • ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะโบราณ
 • ช็อปปิ้งที่ตลาดเช้า

ลาวใต้ เครื่องบิน

 • แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศลาว
 • ปราสาทหินวัดพู เป็นปราสาทศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี 
 • น้ำตกหลี่ผี ชมความงามและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหิน
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง
 • น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่มีความสวยงามไหลตกจากที่สู่ระดับ 150 เมตร
 • อุทยานแห่งชาติบาเจียง ที่ตั้งของน้ำตกสวยงามอีกแห่งคือน้ำตกตาดผาส้วม 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com