02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:05

ทัวร์ลาว

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเอง
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ออกแบบรายการเดินทางเองได้
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่จัดให้
 • รถนำเที่ยวจัดให้ตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชาวลาวพูดภาษาไทย
 • ดูรายละเอียดทริปกอล์ฟลาวได้ที่..https://www.atsiamtour.com/golf   

หลวงพระบาง เครื่องบิน (เชียงใหม่)

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหมากโม หรือ วัดวิชุนราช
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพิพิธภํณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด

หลวงพระบาง เครื่องบิน

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านซ่างไห่
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือ พระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านช่างไห่

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหลวง
 • หอพระแก้ว
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวงสี
 • ประตูชัย
 • ถ้ำติ่ง
 • ถ้ำจัง
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด

เวียงจันทน์ วังเวียง

ทำบุญ ไหว้พระ
 • พระธาตุหลวง 
 • วัดสีสะเกด
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • หอพระแก้ว 
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง
 • บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดกลางคืน ริมโขง เวียงจันทน์
 • ร้านดิวตี้ฟรี 

ลาวใต้ เครื่องบิน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี...และค่ารถจากสนามบินไปด่านช่องเม็ก
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com