02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 23 ก.ย. 2018 14:05

ทัวร์ลาว

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

โรงแรมที่พัก

 • พักโรงแรมระดับ สี่ดาว ขึ้นไป

รถที่ใช้บริการ

 • รถใหม่ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง

ไกด์มีให้เลือก

 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ และอื่นๆ

อาหารหลากหลาย

 • อาหารอร่อย ทั้งอาหารท้องถิ่น และอาเซี่ยน

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ชัดเจนตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุไว้
 • ปรับรายการเดินทางได้ (สรุปก่อนการเดินทาง)

หลวงพระบาง เครื่องบิน

ราคาตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - วันที่ 30 กันยายน 2561 *** เดินทางจาก เชียงใหม่ - หลวงพระบาง.....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหมากโม
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพิพิธภํณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงซี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • บ้านผานม
 • ตลาดมืด
ราคาตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - วันที่ 30 กันยายน 2561 .....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ราคาตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม. - วันที่ 30 กัยายน 2561 .....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช
 • วัดพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
ราคาตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - วันที่ 30 กันยายน 2561 .....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหลวง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง

เวียงจันทน์ วังเวียง

ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงชายแดนฝั่งหนองคาย
ทำบุญ ไหว้พระ
 • วัดพระธาตุหลวง 
 • วัดศรีเมือง วัดเก่าแก่
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • หอพระแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณ
 • ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
 • ล่องเรือลำน้ำซอง
 • ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดเช้า เวียงจันทน์
 • ร้านดิวตี้ฟรี 

ลาวใต้ เครื่องบิน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู   ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com