02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 23:26

ทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง
 • ชมวัดพระธาตุลำปาง อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี
 • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ชมการทอผ้าและการย้อมสีแบบโบราณ
 • ชมความสามารถของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 -3  คน ( รถเก๋ง) 7,500.-
เดินทาง  4 - 5  คน ( รถ 6 ที่นั่ง ) 6,990.-
เดินทาง  6 - 9  คน ( รถตู้ ) 6,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
วันที่1  วัดพระธาตุลำปางหลวง-สวนเฉลิมพระเกียรติ์-โรงงานธนบดี-ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
การเดินทาง ช่วงเช้า  
06.00  นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง /สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์ /เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

08.00 / 07.55  เหินฟ้าสู่สนามบินลำปางด้วยสายการบินนกแอร์ /บางกอกแอร์เวย์

09.25 / 09.25  เดินทางถึงสนามบินเมืองลำปาง... ไกด์ให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุลำปางหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติ์ 

ช่วงบ่าย
เดินทาง ชมโรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์  ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
เดินทางถึง วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

เดินทางต่อยัง สวนเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงจากที่ทิ้งดินให้กลายเป็นสวนสาธารณะประดับ ด้วยพรรณไม้สวยงาม ชมความงามแบบธรรมชาติ
ที่ใครๆ ก็บอกว่า ที่นี้ไม่น่ามีของสวยงามแบบนี้ น่าจะมีแต่ฝุ่นควัน แต่ความเป็นจริงแล้วมีส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวจำนวนมากมาย
 
ช่วงบ่าย  
เดินทางชม โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ ซิมหยู แซ่ฉิน วัตถุประสงค์ของการตั้งพิพิธภัณฑก็เพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ ซิมหยู แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน  ชามไก่แห่งธนบดี หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทยภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปางและสาธิต การผลิตชามไก่แบบโบราณรวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิคและศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ  

นำชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ซึ่งเราจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก จากนั้นจะเป็นส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดค้นพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า เป็นการจัดแสดงแบบจำลองเหมือง และโรงไฟฟ้า    
อาหาร มื้อกลางวัน   
ณ ร้านอาหาร

มื้อเย็น    
ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด ที่พักคอนเซปต์สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ   
วันที่ 2
วัดอักโขชัยคีรี-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์-อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางแบบสบายๆสู่ อำเภอแจ้ห่ม... อำเภอแจ้ห่ม เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสาม รองจากอำเภองาวและอำเภอเถิน ระยะทางจากอำเภอเมืองประมาณ 52 กิโลเมตร แวะทำบุญที่วัดอักโขชัยคีรี  วัดเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงบ่าย      
เดินทางต่อชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแจ้ห่ม เช่น อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ก่อนที่จะกลับเมืองลำปาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ไหว้พระและทำบุญที่ วัดอักโขชัยคีรี วัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดเช่น เจดีย์วัดอักโขชัยคีรี พระศากยะมุนีคีรีอักโข พระยืนเก่าแก่สูงที่สุดในแจ้ห่ม 

เดินทางต่อยัง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็น ภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป

การสร้างวัดเกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาของ หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล  พระเทพวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา หลังจากได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า ประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๔๗ ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ จำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณ

พื้นที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ ใกล้กันนั้นจะมีน้ำตกแจ้ซ้อนเป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มี 6 ชั้นอยู่ห่างจากที่ทำ การอุทยานฯ 1 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวก

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองลำปางพาท่านทานมื้อเย็น ณ ร้านอาหาร ก่อนพาท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้อเย็น      
ร้านอาหาร  
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด ที่พักคอนเซปต์สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ   
วันที่ 3
ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง-ตลาดทุ่งเกวียน-วัดพระแก้วดอนเต้า-สักการะหลวงพ่อเกษม-สนามบินลำปาง
การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังอาหารเดินทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น  การแสดงของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  กาดทุ่งเกวียน 
ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้า สู่สุสานไตรรักษ์ ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

18.20 / 19.50  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ /นกแอร์

19.50 / 20.40  ส่งท่านสนามบินลำปาง,สถานีรถไฟ หรือรถทัวร์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
ชมการแสดงของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย ออป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

นำท่านเดินทางถึง กาดทุ่งเกวียน ภาษาเหนือคำว่า กาด แปลว่าตลาด กาดทุ่งเกวียนก็คือตลาดทุ่งเกวียนนั้นเอง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางครับ หากใครได้มาเที่ยวทางภาคเหนือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จะต้องผ่านกาดทุ่งเกวียนแห่งนี้แน่นอน  
ที่นี้เป็นแหล่งรวมร้านขายของป่า เช่น พวกเนื้อสัตว์ป่า สัตว์ป่า ประเภทแย้ แลน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีของฝากอื่นๆ มากมายเช่น สินค้าพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม OTOP ศูนย์รวมเซรามิคลำปาง ของที่ระลึก  เสื้อผ้าต่างๆ

ช่วงบ่าย  
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดิน สูงขนาดใหญ่ แต่เดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามเป็นคนละวัดแต่ตั้งอยู่ติดกัน ต่อมาภายหลังได้มีประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการให้ทั้งสองวัด เป็นวัดเดียวกันจึงได้มีการรื้อกำแพงกั้นเขตวัดออก วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ 51 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พาท่านเดินทางต่อ สู่สุสานไตรรักษ์ พาท่านแวะสักการะหลวงพ่อเกษม เกจิดังเมืองลำปาง

ช่วงเย็นพาสมาชิกเดินทางสู่สนามบินลำปางโดยสวัสดิ์ภาพและความปลอดภัย
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ร้านอาหารในตัวเมือง

(เงื่อนไข)
ค่าบริการรวม 
 • ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศ
 • ค่าอาหารรวมตามรายการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าบริการไม่รวม
 • ค่าเดินทาง ไป/กลับ กทม - ลำปาง
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 300 บาท / คน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • เครื่องดืมอัลกอฮอลล์ ค่าอาบน้ำแร่, ค่านวด
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวลำปาง พระธาตุลำปางหลวง 2 วัน 1 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com