02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:25

ทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • วัดอักโขชัยคีรี
 • วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
ตื่นตากับ
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงงานเซรามิคธนบดี
 • อุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สบายๆกับ
 • ตลาดทุ่งเกวียน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
2 - 3  คน - รถเก๋ง 7,500
    4 - 5  คน - รถ 6 ที่นั่ง 7,000
6 - 9  คน - รถตู้  6,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - สวนเฉลิมพระเกียรติ - โรงงานธนบดี - ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
กำหนดการ
 • 06:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์
 • 08:05    เหินฟ้าสู่สนามบินลำปาง เที่ยวบินที่ DD 8506
 • 09:25    ถึงสนามบินลำปาง  จนท.รอต้อนรับ จากนั้นพาท่านเดินทางไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติ
 • 13:00    เดินทางไปชมโรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์  ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง  เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล  เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนสาธารณะประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม ชมความงามแบบธรรมชาติที่ใครๆ ก็บอกว่า ที่นี้ไม่น่ามีของสวยงามแบบนี้    
 • โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์  ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมตำนานชามไก่แห่งธนบดี ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของลำปาง เมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย ภายในแสดงประวัติของต้นกำเนิดชามไก่ เซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา โรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก และส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า
อาหาร
 • กลางวัน   ร้านอาหาร
 • เย็น         ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
วัดอักโขชัยคีรี - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
กำหนดการ
 • 08:30  เดินทางแบบสบายๆสู่ อำเภอแจ้ห่ม... อำเภอแจ้ห่ม เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสาม รองจากอำเภองาวและอำเภอเถิน ระยะทางจากอำเภอเมืองประมาณ 52 กิโลเมตร แวะทำบุญที่วัดอักโขชัยคีรี  วัดเฉลิมพระเกียรติ     
 • 13:30     เดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ก่อนที่จะกลับเมืองลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดอักโขชัยคีรี วัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร 
 • วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป     
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯ มีธารน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่มีอุณหภูมิสูง 70 – 80 องศาเซลเซียส
อาหาร
 • เช้า         ร้านอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   ร้านอาหาร
 • เย็น         ร้านอาหาร  
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง - ตลาดทุ่งเกวียน - วัดพระแก้วดอนเต้า - สักการะหลวงพ่อเกษม - สนามบินลำปาง
กำหนดการ
 • 08:30     เดินทางไปชมการแสดงของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ตลาดทุ่งเกวียน 
 • 13:30    เดินทางไปชม วัดพระแก้วดอนเต้า สู่สุสานไตรรักษ์ จนได้เวลานัดหมาย
 • 15:00    เช็คอิน และโหลดสัมภาระที่สนามบินลำปาง สายการบินนกแอร์
  • 16:20   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 8523
 • 17:45   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ เนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 • กาดทุ่งเกวียน ภาษาเหนือคำว่า กาด แปลว่าตลาด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร เป็นแหล่งรวมร้านขายของป่า พวกเนื้อสัตว์ป่า สัตว์ป่า ประเภทแย้ แลน เป็นต้น และยังมีสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP เซรามิคลำปาง ของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ
 • วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดิน สูงขนาดใหญ่ เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • สุสานไตรรักษ์ สักการะหลวงพ่อเกษม เกจิดังเมืองลำปาง
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม 
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มที่หน้างาน
 • ค่าอาหารรวมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - ลำปาง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวลำปาง พระธาตุลำปางหลวง 2 วัน 1 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com