02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 11:07

ทัวลำปาง พระธาตุลำปางหลวง 2 วัน 1 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿5,300

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
รถม้าชมเมือง โดยแวะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
วัดไหล่หิน  ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของซุ้มประตูโขง
สวนเฉลิมพระเกียรติ ชมวิวสวยๆของเหมืองแม่เมาะแบบพาโนรามา
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก

มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4  คน 5,990.-
เดินทาง  6  คน 5,500.-
เดินทาง 7 - 8  คน 5,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 950.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - สวนเฉลิมพระเกียรติ - โรงงานธนบดี - ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
การเดินทาง ช่วงเช้า     
06.00  เช้านัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง /สนามบินสุววรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์  /เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

08.00 / 07.55  นกแอร์ หรือบางกอกแอร์เวย์ บินสู่สนามบินลำปาง

 09.20 / 09.25  เดินทางถึงสนามบินลำปาง... ไกด์ และพนักงานขับรถคอยต้อนรับ  และนำเดินทาง นมัสกการวัดพระธาตุลำปางหลวง   สวนเฉลิมพระเกียรติ์

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำปาง เช่น โรงงานธนบดี ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
09.30      นำท่านเดินทางถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

11.00    นำท่านเดินทางถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงจากที่ทิ้งดินให้กลายเป็นสวนสาธารณะประดับ ด้วยพรรณไม้สวยงาม ชมความงามแบบธรรมชาติที่ใครๆ ก็บอกว่า ที่นี้ไม่น่ามีของสวยงามแบบนี้ น่าจะมีแต่ฝุ่นควัน แต่ความเป็นจริงแล้วมีส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวจำนวนมากมาย 

ช่วงบ่าย     
13.30    นำท่านเดินทางถึงโรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน วัตถุประสงค์ของการตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อ
รักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน ชามไก่แห่งธนบดี  หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทยภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปางและสาธิต การผลิตชามไก่แบบโบราณรวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเซรามิคและศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ

15.30    นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ซึ่งเราจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก จากนั้นจะเป็นส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดค้นพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อม
ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า เป็นการจัดแสดงแบบจำลองเหมือง และโรงไฟฟ้า  
 
17.30     รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 

ช่วงค่ำ    

หลังทานอาหารหากเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ เดินตลาดกองต้า กาดกองต้าหรือตลาดจีน ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี บนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสาย ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
อาหาร มื้อกลางวัน    
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น        
ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด ที่พักคอนเซปต์สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ
วันที่ 2
 วัดอักโขชัยคีรี-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์-อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - สนามบิน - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น วัดอักโขชัยคีรี วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

ช่วงบ่าย   
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

18.20  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบินนกแอร์ /บางกอกแอร์เวย์

19.50  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง /สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
09.30     นำท่านเดินทางถึง วัดอักโขชัยคีรี   จุดเด่นของวัดนี้คือปรากฏการณ์เงาสะท้อนพระธาตุเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง และเงาพระธาตุเจดีย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่เดิมตลอดทั้งวัน ตราบใดที่ยังมีแสงส่องสว่าง นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า "พระศากยมุณีคีรีอักโข"ซึ่งมีความสูง5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธามาก

10.30    นำท่านเดินทางถึง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็น ภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป

ช่วงบ่าย    
14.30    นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง
 ถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ จำนวน 9 บ่อ
ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณ พื้นที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณน้ำพุ
ร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่

ใกล้กันนั้นจะมี น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มี 6 ชั้นอยู่ห่างจากที่ทำ การอุทยานฯ 1 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวก

เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินลำปางเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหาร

มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
  • ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
  • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
  • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
  • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทางประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
  • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com