02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 1 เม.ย. 2020 5:52

ทัวร์ลำปาง

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • เดินทางเฉพาะกลุ่มของลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเองตามที่ต้องการ
 • ตั๋วเครื่องบินจองเองหรือให้บริษัทจองให้ก็ได้
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ออกแบบรายการเดินทางเอง
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่บริษัทฯจัดให้
 • ขนาดรถนำเที่ยวจัดให้ตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชำนาญเส้นทาง

ลำปางโดยเครื่องบิน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
รถม้าชมเมือง โดยแวะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
วัดไหล่หิน  ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของซุ้มประตูโขง
สวนเฉลิมพระเกียรติ ชมวิวสวยๆของเหมืองแม่เมาะแบบพาโนรามา
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง
 • ชมวัดพระธาตุลำปาง อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
 • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ชมการทอผ้าและการย้อมสีแบบโบราณ
 • ชมความสามารถของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com