02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:50

ทัวร์ลำปาง

การบริการ

 • ฟรีจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ลำปาง
 • รถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 4 ดาว 
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง
 • อาหารมีทั้งจัดให้ และอิสระทานเอง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-

ลำปางโดยเครื่องบิน

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ
รถม้าชมเมือง โดยแวะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
วัดไหล่หิน  ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของซุ้มประตูโขง
สวนเฉลิมพระเกียรติ ชมวิวสวยๆของเหมืองแม่เมาะแบบพาโนรามา
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลำปาง
 • ชมวัดพระธาตุลำปาง อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี
 • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ชมการทอผ้าและการย้อมสีแบบโบราณ
 • ชมความสามารถของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com